Schrijverscafé

Een cursus voor gevorderde schrijvers.
Leeftijd
Volwassenen
Dag
Donderdag
Dagdeel
Avond
Duur
12 lessen
Soort
Korte cursus
Gestart op
21-3-2024
Lestijd
19:00 - 21:30 (150 min)
Prijs
€ 298,00
Locatie
Docent
Code
63005
Inschrijven

Prijs berekenen

Inschrijven

Gegevens deelnemer

Voer een geldige geboortedatum in.
Wie kunnen we bellen in geval van nood?
Deze vind je op jouw inschrijfbevestiging, plaatsingsbevestiging of factuur.
Voor groepscursussen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Je ontvangt een bericht van de cursusadministratie na je inschrijving of je gewenste proefles door kan gaan. Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan binnen 48 uur na je proefles definitief in voor de cursus via de website? Dan houden we jouw gereserveerde plaats vast en ontvang je een plaatsingsbevestiging. Na 48 uur vervalt jouw gereserveerde plaats. Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus indien je besluit je in te schrijven.


Cursusgeld van cursussen vanaf 14 lessen incasseren we per maand (doorlopende machtiging).
Cursusgeld van cursussen met minder dan 14 lessen incasseren we in één keer (eenmalige machtiging).


Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij gebruiken voor onze website, social mediakanalen en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u of uw kind niet in beeld komt bij eventuele opnames. Bij openbare activiteiten of optredens kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.
Register

Details of participant

Enter a valid date of birth.
Enter a valid house number.
Who should we call in case of an emergency?
Fill in your course number, which you will find on your enrolment confirmation, confirmation of place or invoice.
The trial lessons for group courses are free of charge in principle, on condition, of course, that there is still a place available. The course administration will notify you whether the trail lesson you would like to take is confirmed. If, after taking the trial lesson, you decide to continue with the course, that’s great. If you enrol definitely in your course through the website within 48 hours, we will reserve a place for you and send you confirmation. Your reservation lapses after 48 hours. In the case of group courses, the trial lesson counts as the starting date, should you decide to enrol. If you decide to enrol in the group course, the trial lesson counts as the starting date of your course.


Tuition fees for courses from 14 lessons per month are deducted from your bank account per month (by standing order).
Tuition fees for courses with fewer than 14 lessons in one course are deducted from your bank account in a single payment (by one-off direct debit).


We sometimes take photos or videos during classes, which we then use for our website, social media channels and / or print media. We would like to have your permission for this use. If you object to such use, we will make sure that neither you nor your child will appear as a result of any recordings. Unfortunately, we cannot take this into account in the event of public activities or performances.
Het schrijfcafé is voor schrijvers die al enige ervaring hebben, bijvoorbeeld omdat ze al eerder een basiscursus creatief schrijven hebben gevolgd of zich op andere wijze in het schrijven hebben verdiept. Het schrijfcafé bestaat uit twaalf bijeenkomsten en elke bijeenkomst start met een kleine stukje theorie binnen een bepaald schrijfonderwerp. Daarnaast is er elke sessie gelegenheid om aan eigen projecten te schrijven en schrijfvragen voor te leggen in de groep. Ook bevat de cursus meerdere schrijfoefeningen, waarvan de resultaten van feedback worden voorzien en worden besproken tijdens de bijeenkomst. Een mooie kans om te sparren over jouw schrijfwerk en te leren van andere schrijvers. 

Lees meer

Over de docent
Lotte Petersen (1993) studeerde literatuurwetenschap en letterkunde in Leiden en Utrecht. Ze werkt als freelance journalist, schrijver en schrijfdocent. Haar boeken worden uitgegeven door o.a. HarperCollins en Xander Uitgevers. Ook schrijft ze columns voor een lifestyleblad.