Over CKE

CKE is het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie in Eindhoven. Ons doel is om mensen van alle leeftijden op verschillende manieren en niveaus in aanraking te brengen met actieve kunstbeoefening en cultuureducatie.

Dat doen wij met een vrijetijdsaanbod voor muziek, dans, beeldende kunst, fotografie, theater, musical en schrijven binnenshuis, maar ook daarbuiten zijn we zeer actief. CKE werkt op het gebied van cultuureducatie samen met vele scholen in het primair en voortgezet onderwijs, met andere culturele instellingen, met zelfstandige vakdocenten en kunstenaars en op het gebied van buurtcultuur met maatschappelijke partners zoals wijkcentra, zorginstellingen en woningcorporaties.

Ook zijn we in Eindhoven het expertisecentrum voor amateurkunst. We stimuleren, ondersteunen en adviseren amateurkunstverenigingen en verwerken namens de gemeente Eindhoven hun subsidie-aanvragen, die door een onafhankelijke commissie worden beoordeeld.

Deel dit met je vrienden via: