Inschrijfvoorwaarden

For English click here

Inschrijfvoorwaarden CKE voor cursussen en workshops voor cursusjaar 2022-2023

Versie 1 juni 2022.  

Leuk dat je bij CKE of Poptrack een cursus, module of workshop wilt volgen of je je wilt inschrijven voor een ensemble. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje.

Definities 

Cursussen: Cursussen zijn individuele (instap-) cursussen, kortlopende groepscursussen, langlopende groepscursussen, modules of ensembles

Individuele cursussen: Individuele cursussen zijn langlopende muziek- en zangcursussen opgebouwd uit wekelijks 38 lessen of tweewekelijks 19 lessen per cursusjaar. In een individuele cursus zijn minimaal 2 activiteiten tijdens één van de Bruisweekenden inbegrepen. Deze activiteiten worden in mindering gebracht op het aantal lessen.

Individuele instapcursus: Individuele muziek- of zangcursus die bestaat uit 10 lessen 

Workshop: Een workshop (tevens masterclass) is één losse les of activiteit. 

Kortlopende groepscursus: Een kortlopende groepscursus is opgebouwd uit minimaal 2 en maximaal 14 lessen. In een kortlopende groepscursus is het mogelijk dat er aan één of meerdere activiteiten van de Bruisweekenden wordt deelgenomen. Deze activiteiten worden in mindering gebracht op het aantal lessen.

Module: Een module van Poptrack is een kortlopende groepscursus die is opgebouwd uit minimaal 4 en maximaal 8 bijeenkomsten met een wisselend programma variërend van masterclasses, workshops tot clinics.

Langlopende groepscursus: Een langlopende groepscursus heeft meer dan 14 lessen. Cursisten schrijven zich in voor de volledige cursus. In een langlopende groepscursus zijn minimaal 2 activiteiten tijdens één van de Bruisweekenden inbegrepen. Deze activiteiten worden in mindering gebracht op het aantal lessen.

Ensembles: Ensembles zijn langlopende groepscursussen in de vorm van orkesten of koren die binnen de discipline muziek begeleid worden door een dirigent of docent

Bruisweekenden: Vanaf cursusjaar 2022-2023 organiseren we Bruisweekenden die voor (potentiële) cursisten toegankelijk zijn als onderdeel van de reguliere cursus of tegen betaling van een losse les of activiteit

Lessenkaart: Een lessenkaart voor individuele muzieklessen voor cursisten of danslessen voor afgestudeerde dansdocenten is alleen geldig in het cursusjaar van aanschaf.

Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Correspondentie 
Correspondentie over inschrijvingen voor cursussen, workshops en modules gaat per mail. Gebruik hiervoor ons mailadres cursusadministratie@cke.nl. Voor inschrijvingen voor modules en workshops van Poptrack kun je het mailadres contact@poptrack.nl gebruiken. Zorg je ervoor dat wij op hoogte zijn en blijven van jouw huidige mailadres?

Algemene informatie over cursussen, workshops en modules versturen we aan een groep of alle cursisten of deelnemers via mail of een digitale nieuwsbrief. Je kunt je altijd voor een digitale nieuwsbrief uitschrijven, dan ontvang je deze informatie niet meer via de nieuwsbrief. Op onze website www.cke.nl/cursussen-en-workshops is ook algemene informatie over cursussen en workshops terug te vinden. Op www.poptrack.nl vind je algemene informatie over de modules, workshops of masterclasses van Poptrack.

Wil je je inschrijven voor een proefles van een individuele cursus?
Je schrijft je in door bij de bewuste individuele cursus in het inschrijfformulier op de website te kiezen voor lessoort ‘proefles’. Je ontvangt na je inschrijving een bericht van de cursusadministratie om je gewenste proefles te plannen.

Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan zo snel mogelijk na je proefles in voor de cursus via de website? Kies bij lessoort het aantal lesminuten of de frequentie die je wilt volgen. Dan kunnen we je definitief plaatsen voor een individuele cursus. In het opmerkingenveld kun je jouw gewenste dag/tijdstip en docent doorgeven. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wil je je inschrijven voor een proefles van groepscursus?
Wanneer je voor een groepscursus een proefles wilt volgen, schrijf je jezelf in via het inschrijfformulier op de website. In het opmerkingenveld noteer je dat je een proefles wilt volgen. Je ontvangt eerst een inschrijfbevestiging en, als er nog plaats is, een plaatsingsbevestiging van de cursusadministratie.

Als je besluit om door te gaan na de proefles, ben je van harte welkom. Je hoeft verder niets te doen. Je bent al ingeschreven. Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus, als je besluit om de cursus te blijven volgen. Het bedrag van de proefles wordt dan niet in rekening gebracht. Als je niet door wilt gaan, moet je je binnen 48 uur na je proefles uitschrijven door een mail te sturen naar cursusadministratie@cke.nl met vermelding: uitschrijven proefles cursusnaam, cursuscode en je naam en geboortedatum of vul het uitschrijfformulier proefles op de website in. Je ontvangt dan alleen een factuur voor de proefles. Schrijf je je niet op tijd uit, dan gaan we ervan uit dat je de cursus wilt blijven
volgen. Wil je dat achteraf toch niet? Dan gelden de tussentijdse uitschrijfvoorwaarden. Per groepscursus kun je maar een keer een proefles volgen.

Kijk op www.cke.nl/cursussen-en-workshops/proefles/ voor meer informatie of neem contact op met de cursusadministratie voor meer informatie over proeflessen.

Hoe kun je inschrijven?
Inschrijven voor een cursus of workshop kan alleen online via onze website www.cke.nl of www.poptrack.nl via de button ‘Inschrijving’ die bij elke cursus of workshop wordt getoond. Vul het online inschrijfformulier volledig in en klik op de button ‘Inschrijven’ om het formulier te verzenden. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per mail met een kopie van de ingevulde gegevens. Heb je zelf geen computer of hulp nodig bij het online inschrijven? Je kunt ook tijdens de openingstijden van de balie bij CKE terecht. Bij de balie kun je ook een inschrijfformulier ophalen. Vul het formulier volledig in, voorzie het van een handtekening en lever het bij de balie in.

Wanneer is mijn inschrijving definitief?
Binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier voor een individuele cursus ontvang je een plaatsingsbevestiging. Voor alle groepscursussen, modules en workshops geldt dat de inschrijving onder voorbehoud is van voldoende aanmeldingen om de cursus, module of workshop door te laten gaan. Zodra het minimumaantal aanmeldingen wordt behaald, ontvang je een definitieve plaatsingsbevestiging. Als het minimumaantal aanmeldingen nog niet is behaald bepalen we bij workshops uiterlijk één week voor aanvang en voor kort- en langlopende groepscursussen en modules uiterlijk vier weken na aanvang of de cursus definitief doorgaat. Als er binnen die termijn te weinig inschrijvingen zijn, dan gaat de cursus definitief niet door. We brengen dan alleen het aantal lessen in rekening, die zijn gegeven. Ook bekijken we of er voor jou andere mogelijkheden zijn binnen het aanbod, zodat je met je creativiteit verder aan de slag kunt. Specifiek voor de inschrijving voor een ensemble geldt een proefperiode van vier weken op basis waarvan definitieve plaatsing mede wordt bepaald in overleg met de dirigent of docent. Deze proefperiode wordt benut om te bepalen of jouw niveau aansluit bij het niveau van de groep. Een definitieve plaatsing voor groepscursussen, modules en workshops wordt per mail met een plaatsingsbevestiging bevestigd. 

Geldt de wettelijke bedenktijd na (online) inschrijving
Bij (online) inschrijven voor een cursus of workshop, heb je als consument 14 dagen bedenktijd, nadat je het inschrijfformulier hebt verstuurd. Je kunt dan tijdens deze 14 dagen je (online) inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren. Je krijgt vervolgens het eventueel betaalde cursusgeld terug.

Is het mogelijk om de inschrijving te annuleren?
Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden vóór de start van de cursus of workshop. Dat kan kosteloos tot twee weken voor aanvang. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang brengen we annuleringskosten in rekening. Voor individuele cursussen en langlopende groepscursussen worden vier lesweken in rekening gebracht, voor een workshop de volledige kosten van de workshop en voor kortlopende groepscursussen, de individuele instapcursus en modules de helft van de kosten van de cursus.

Is het mogelijk om tussentijds in te stromen?
Het is mogelijk om tussentijds in te stromen bij kortlopende, langlopende groepscursussen en modules. Wel kan een proefperiode worden overeengekomen om te bepalen of jouw niveau aansluit bij het niveau van de groep. Ook voor individuele cursussen kun je gedurende jaar tussentijds instromen. Uiteraard alleen als er nog plaats is. Het cursusgeld wordt naar rato bepaald.
 
Is er een wachtlijst?
Als een cursus vol zit of er nog geen plaats is bij een docent van je keuze voor een individuele cursus, wordt in overleg met jou naar een alternatief gezocht. Ook kun je, als je wilt, op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een plaats vrij komt in de cursus of bij een docent, neemt de cursusadministratie contact met je op. De wachtlijst wordt op volgorde van inschrijving op de wachtlijst afgehandeld. Gedurende het cursusjaar wordt de wachtlijst periodiek geactualiseerd en de wachtlijst vervalt automatisch aan het einde van het lopende cursusjaar. Als je zelf niet meer op de wachtlijst wilt blijven staan, neem dan contact op met de cursusadministratie om eventueel een alternatief te zoeken.

Blijft mijn inschrijving bestaan?
CKE hanteert geen doorlopende inschrijvingen voor groepscursussen en workshops. Dat betekent dat je inschrijving automatisch afloopt bij het einde van de groepscursus of workshop. Als je het volgende cursusjaar door wilt gaan, kun je je opnieuw inschrijven voor een cursus naar keuze. Inschrijvingen voor individuele cursussen zijn doorlopend zolang je je niet uitschrijft. Wil je toch uitschrijven, stuur dan een bericht naar cursusadministratie@cke.nl voor 1 juli 2023. Download hier het uitschrijfformulier.

Kun je tussentijds uitschrijven voor cursussen of workshops?
Als je je tussentijds wilt uitschrijven, dan vinden wij dat heel jammer. Dit zijn de (on)mogelijkheden:

  • Tussentijds uitschrijven is niet van toepassing voor een workshop, individuele instapcursus, 5 of 10 lessenkaart en niet mogelijk voor een kortlopende groepscursus.
  • Voor langlopende groepscursussen of individuele cursussen (vanaf 15 lessen) kun je je tussentijds per mail naar (cursusadministratie@cke.nl ) uitschrijven met een opzegtermijn van vier lesweken. Na jouw opzegging krijg je van ons per mail bericht over het cursusgeld dat zal worden verrekend met het bedrag dat al betaald is.

Wat gebeurt er als een cursus of les niet doorgaat, omdat een docent ziek of verhinderd is?
Als een docent ziek of verhinderd is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les toch te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Deze lessen worden in principe ingehaald gedurende de rest van het cursusjaar. Mocht vervanging niet mogelijk zijn, dan krijg je restitutie van het cursusgeld. De restitutie van het cursusgeld wordt berekend op basis van het aantal vervallen lessen. De restitutie ontvang je aan het einde van het cursusjaar. Deze hoef je niet zelf aan te vragen.

Wat gebeurt er als een cursus of workshop toch niet doorgaat voor de startdatum en ik heb al (deels) betaald?
Als CKE besluit om een cursus of workshop te annuleren voor de startdatum van de cursus en je hebt al (deels) betaald, dan ontvang je het al betaalde bedrag terug.

Wat gebeurt er als een cursus of workshop niet doorgaat door overmacht?
Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid en calamiteit, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Als we door overmacht niet in staat zijn om een les of lessen te geven, dan vervalt deze les of lessen. Je krijgt hiervan zo snel als mogelijk bericht. CKE verricht inspanningen om deze lessen te kunnen inhalen of biedt een alternatieve (online) werkvorm aan. Daarmee bieden we redelijke alternatieven aan om zo de cursusovereenkomst na te komen. Indien nakoming door blijvende overmacht in zijn geheel niet mogelijk is, wordt de overeenkomst ontbonden. Dit ontslaat CKE van haar verplichting de overeenkomst na te komen. De cursist is gehouden de reeds geleverde lessen, inclusief de alternatieve (online) werkvormen te voldoen. Het eventueel te veel betaalde cursusgeld wordt terugbetaald. In geen geval is CKE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Wat moet ik doen als ik ben verhinderd?
Als je zelf bent verhinderd, dan meld je je rechtstreeks via mail af bij de docent. Voor Poptrack meld je je af via contact@poptrack.nl. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en geven geen recht op restitutie.

Voorwaarden 5 of 10 lessenkaart voor individuele muzieklessen
De 5 of 10 lessenkaarten zijn bedoeld voor gevorderden of leerlingen met een specifieke leervraag. Met deze 5 of 10 lessenkaart koop je flexibiliteit en kun je gedurende het gehele cursusjaar lessen volgen. Je maakt met je docent een afspraak voor een les. Tot 24 uur voor de les kun je gratis annuleren. Als je binnen 24 uur voor de les annuleert of zonder bericht niet aanwezig bent tijdens de les, wordt er één les in rekening gebracht. De 5 of 10 lessenkaart is gedurende het cursusjaar van aanschaf geldig. Dat betekent dat niet gebruikte lessen van de 5 of 10 lessenkaarten aan het einde van het cursusjaar vervallen.

Voorwaarden 10 lessenkaart voor dansdocenten
De 10 lessenkaarten zijn bedoeld voor afgestudeerde dansdocenten die graag getraind willen blijven. Met deze 10 lessenkaart koop je flexibiliteit en kun je gedurende het gehele cursusjaar lessen volgen. Je kunt je 24 uur van tevoren aanmelden via een email naar de dansdocent van CKE voor een gewenste les. Je hoort dan snel of er plaats is in de groepscursus. Tot 24 uur voor de les kun je gratis annuleren. Als je binnen 24 uur voor de les annuleert of zonder bericht niet aanwezig bent, wordt er één les in rekening gebracht. De 10 lessenkaart is gedurende het cursusjaar van aanschaf geldig. Dat betekent dat niet gebruikte lessen van de 10 lessenkaarten aan het einde van het cursusjaar vervallen.

Wijzigingen aanbod
CKE kan het aanbod van cursussen en workshops tussentijds (zonder opgaaf van reden) aan passen. De meest actuele versie van het aanbod vind je altijd op onze website www.cke.nl of www.poptrack.nl
 
Tarieven
Alle tarieven zijn voor jongeren tot 21 jaar vrijgesteld van BTW. Voor volwassenen vanaf 21 jaar zijn alle tarieven inclusief 21% BTW. CKE biedt cursussen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het aanbod van Poptrack wordt aangeboden aan volwassenen vanaf 21 jaar. Als je jonger dan 21 jaar bent en inschrijft voor een cursus of workshop voor volwassenen, betaal je het volwassenen tarief.  

Automatische incasso, betaling ineens of maandelijkse termijnen
Het cursusgeld wordt automatisch van jouw rekening afgeschreven. Kortlopende groepscursussen, individuele instapcursus, 5 of 10 lessenkaart of workshops worden in één keer geïncasseerd. Individuele cursussen of een langlopende groepscursus incasseren we ineens of per maand in maximaal 10 termijnen. De afschrijving van het cursusgeld vindt ongeveer twee weken na facturering plaats.

2% Betalingskorting bij betaling ineens individuele cursus of langlopende groepscursus
Als je ervoor kiest om ineens je volledige cursusgeld van een individuele cursus of een langlopende groepscursus (na aftrek van een eventuele huishoudenskorting) te betalen, dan ontvang je 2% betalingskorting op het totale bedrag. Deze betalingskorting is niet van toepassing op kortlopende groepscursussen, individuele instapcursus, 5 of 10 lessenkaart, modules of workshops en op langlopende cursussen waar je minder dan 30 lessen voor de rest van het cursusjaar kunt volgen.
 
Huishoudenskorting
Volg jij of iemand uit jouw huishouden (bijvoorbeeld jouw partner of kind) meerdere cursussen of workshops bij CKE? Dan ontvang je eenmaal per huishouden 5% korting op de goedkoopste cursus of workshop met een minimale prijs van € 125. Leden van een huishouden wonen op hetzelfde adres. De huishoudenskorting wordt eenmaal per cursusjaar gegeven. Het is niet mogelijk om meerdere kortingen te stapelen.

Reductieregelingen/ondersteuning
Als je om financiële redenen geen gebruik kunt maken van het aanbod van CKE, dan zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor ondersteuning. Meer informatie is te vinden op cke.nl/korting.
 
Automatische incasso storneren, herinnering(en)
Het cursusgeld wordt automatisch van jouw rekening afgeschreven. De afschrijving van het cursusgeld vindt ongeveer twee weken na facturering plaats. Als je het niet eens bent met een incasso, dan kun je deze storneren. Neem dan spoedig contact op met cursusadministratie@cke.nl.

Als de automatische incasso niet afgeschreven kan worden, wordt binnen 14 dagen een herinnering gestuurd. Mocht binnen 30 dagen na factuurdatum er nog niet betaald zijn, wordt een tweede herinnering gestuurd. Mocht er dan alsnog binnen 10 dagen na de tweede herinnering niet zijn betaald, dan dragen we deze vordering over aan een incassobureau. Zolang deze vordering in behandeling is bij het incassobureau, kun je niet deelnemen aan de lessen. Hierover ontvang je schriftelijk bericht. Zodra het verschuldigde lesgeld is betaald, ben je weer welkom om deel te nemen aan de lessen. Lessen die je om deze reden hebt gemist, kun je niet inhalen.

Privacy- en cookiebeleid
Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een cursus of workshop. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy- en cookiebeleid op www.cke.nl of op www.poptrack.nl leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens en welke rechten je hebt.

Aansprakelijkheid
CKE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen ontstaan tijdens lessen en/of activiteiten bij of van CKE.
 

Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden zijn voorbehouden en worden op de website van CKE en/of Poptrack aangekondigd. www.cke.nl/inschrijfvoorwaarden of www.poptrack.nl.