Inschrijfvoorwaarden

Algemene informatie en inschrijfvoorwaarden

Hoe inschrijven?
Inschrijven voor een cursus, lessen op een instrument of ensemble kan enkel via onze website of met een inschrijfformulier (verkrijgbaar bij de balie). Vul het formulier volledig in en voorzie het van een handtekening.

Voor instrumentale lessen geldt dat in juli al bekend is of er voldoende plaats is - schrijf daarom op tijd in. Bij inschrijvingen voor een cursus (dus niet voor instrumentale lessen), ontvangt u binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier een ontvangstbevestiging. Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus is bekend of de plaatsing definitief is. Dat is pas het geval als u een plaatsingsbevestiging hebt ontvangen, of als een medewerker (of docent) van CKE persoonlijk contact heeft opgenomen over de lestijden.

Proeflessen
Bij CKE is het mogelijk om proeflessen te volgen. Deze verplichten u tot niets.

Muziek
Bij muziek kunt na inschrijving en tegen betaling één proefles van 30 minuten per instrument volgen. Verschillende instrumenten uitproberen kan door meerdere proeflessen te volgen. Wilt u een proefles of -periode meespelen in een van onze ensembles of orkesten? Dat is mogelijk in overleg met de dirigent of docent. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Overige disciplines
Bij de overige lessen/cursussen is het in veel gevallen mogelijk om één vrijblijvende proefles te volgen. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Uitschrijven instrumentale lessen (einde schooljaar)
Het leren bespelen van een instrument is in principe een meerjarig traject. Aan het einde van elk schooljaar wordt via een mailing gevraagd of u in het nieuwe schooljaar door wilt gaan met de lessen. Is dat niet het geval, dan dient u zich uit te schrijven met het uitschrijfformulier dat u hier kunt downloaden. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de balie.

Tussentijds uitschrijven
Bij tussentijdse uitschrijving brengen we € 30 administratiekosten in rekening. Tussentijds uitschrijven kan alleen schriftelijk met opgave van reden. Dit kan per post aan CKE t.a.v. cursistenadministratie, Postbus 812, 5600 AV Eindhoven of per e-mail aan info@cke.nl. Na uw opzegging krijgt u van ons schriftelijk bericht over het les- of cursusgeld dat zal worden verrekend met het bedrag dat al betaald is.

Annuleren van de inschrijving
Bij het inschrijven verplicht u zich tot het betalen van het gehele cursus- of lesbedrag. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden vóór de start van de cursus of les. Dat kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus brengen we € 15 annuleringskosten in rekening.

Het (niet) doorgaan of missen van lessen/cursussen
Instrumentale les CKE-muziekschool en cursussen CKE-dansschool
Als een docent ziek is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les toch te vervallen. U ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Instrumentale lessen en danslessen kunnen niet worden ingehaald. Bij korte cursussen gebeurt dit in principe wel. Wanneer door ziekte van de docent meer dan twee lessen vervallen, krijgt u aan het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen, behalve voor de eerste twee lessen. Als u zelf verhinderd bent door ziekte, dan kan de les niet worden ingehaald en is er geen recht op restitutie.

Overige cursussen
Als een les uitvalt binnen een cursus, dan wordt deze in principe ingehaald. U ontvangt hierover tijdig bericht. Binnen de CKE-muziekschool gaat het in dit geval dus alleen om de cursussen en niet om de instrumentale lessen.

Algemeen: langdurige ziekte
Indien u langdurig ziek bent (minimaal vier weken aaneengesloten), maar wel wilt doorgaan, dan heeft u recht op teruggave van het lesgeld. De maximale termijn hiervoor is drie maanden. U moet hiervoor een doktersverklaring overleggen.

Lesgelden en wijze van betaling: automatische incasso
Het les- en cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Bedragen tot € 200 worden doorgaans in één termijn geïncasseerd en bedragen vanaf € 200 in twee termijnen. Als u in meer dan twee termijnen wilt betalen, kunt u hierover contact opnemen met de cursistenadministratie. Bij inschrijving later in het seizoen (dus tussentijds) wordt in één termijn geïncasseerd.
De afschrijving vindt circa twee weken na facturering plaats. In het lesgeld is in een aantal gevallen rekening gehouden met eventuele materiaalkosten. Als er extra materiaalkosten te verwachten zijn, wordt dat vooraf aangegeven. Voorgeschreven studieboeken en bladmuziek (bij de CKE-muziekschool) komen voor eigen rekening.

Huishoudenskorting
Volgt u meerdere cursussen bij CKE? Dan ontvangt u 10% korting op de goedkoopste cursus(sen) met een minimale prijs van € 125 per cursus. Volgt u zelf een cursus en gaat iemand anders uit uw huishouden (bijvoorbeeld uw partner of kind) dat ook doen? Dan geldt voor hem of haar dezelfde korting van 10%.

Reductieregelingen/ondersteuning
Als u om financiële redenen geen gebruik kunt maken van het aanbod van CKE, dan zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor ondersteuning. Meer informatie is te vinden op cke.nl/korting.

Privacy- en cookiebeleid
U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een cursus of als u een financiering voor amateurkunst aanvraagt. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy- en cookiebeleid leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Aansprakelijkheid
CKE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van uw eigendommen ontstaan tijdens lessen en/of activiteiten bij of van CKE.


Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden voorbehouden.

Deel dit met je vrienden via: