Inschrijfvoorwaarden

For English click here

Inschrijfvoorwaarden voor cursussen, modules, ensembles en workshops

Algemene informatie

Leuk dat je bij CKE een cursus, module of workshop wilt volgen of je wilt inschrijven voor een ensemble! Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje. Eerst nog een verduidelijking vooraf. Binnen de discipline muziek worden verrijkings- en verdiepingsmodules gegeven en worden ensembles begeleid door een dirigent of docent. Deze modules en ensembles worden hierna geschaard onder de cursussen. Binnen de cursussen maken wij vervolgens een onderscheid in individuele lessen (vooral instrumentele muzieklessen), kortlopende groepslessen (maximaal 15 lessen) en langlopende groepslessen (vanaf 16 lessen).

Correspondentie over inschrijvingen voor cursussen, modules, ensembles en workshops gaat per mail. Gebruik hiervoor ons mailadres cursusadministratie@cke.nl. Zorg je ervoor dat wij op hoogte zijn en blijven van jouw huidige mailadres? We wensen je veel plezier en creativiteit bij CKE!

Kun je proeflessen volgen?
Bij CKE is het mogelijk in verschillende disciplines proeflessen te volgen voor een cursus. Deze proeflessen verplichten je tot niets. Voor individuele lessen brengen wij voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar) €20 en voor volwassen €25 in rekening per proefles. Voor groepslessen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Echter, de proefles geldt als startdatum van de cursus indien je besluit je voor de groepslessen in te schrijven. Neem contact met de cursistenadministratie op voor meer informatie over de proeflessen.

Hoe kun je inschrijven?
Inschrijven voor een cursus of workshop kan alleen online via onze website www.cke.nl via de button ‘Inschrijving’ die bij elke cursus of workshop wordt getoond. Vul het online inschrijfformulier volledig in en klik op de button ‘Inschrijven’ om het formulier te verzenden. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per mail met een kopie van de ingevulde gegevens. Heb je zelf geen computer of hulp nodig bij het online inschrijven? Je kunt ook tijdens de openingstijden van de balie bij CKE terecht. Bij de balie kun je ook een inschrijfformulier ophalen. Vul het formulier volledig in, voorzie het van een handtekening en lever het bij de balie in.

Wanneer is mijn inschrijving definitief?
Binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier voor een individuele les ontvang je een plaatsingsbevestiging. Voor alle groepslessen en workshops geldt dat de inschrijving onder voorbehoud is van voldoende aanmeldingen om de cursus of workshop door te laten gaan. Definitieve plaatsing voor een workshop of een kortlopende groepsles wordt ongeveer twee weken voor aanvang bepaald. Definitieve plaatsing voor een langlopende groepsles wordt vier weken na aanvang van de cursus bepaald. Als er binnen die termijn te weinig inschrijvingen zijn, dan gaat de cursus definitief niet door. We brengen dan alleen het aantal lessen in rekening die zijn gegeven. Ook bekijken we of er voor jou andere mogelijkheden zijn binnen het aanbod, zodat je met je creativiteit verder aan de slag kunt. Specifiek voor de inschrijving voor een ensemble geldt een proefperiode van vier weken op basis waarvan definitieve plaatsing mede wordt bepaald in overleg met de dirigent of docent. Deze proefperiode wordt benut om te bepalen of jouw niveau aansluit bij het niveau van de groep. Een definitieve plaatsing voor groepslessen en workshops wordt per mail middels een plaatsingsbevestiging bevestigd.

Is het mogelijk om de inschrijving te annuleren?
Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden vóór de start van de cursus of een workshop. Dat kan kosteloos tot twee weken voor aanvang. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang brengen we annuleringskosten in rekening. Voor individuele lessen en langlopende groepslessen worden vier lesweken in rekening gebracht, voor een workshop de volledige kosten van de workshop en voor kortlopende groepslessen de helft van de kosten van de cursus.  

Is het mogelijk om tussentijds in te stromen?
Het is mogelijk om tussentijds in te stromen bij kortlopende of langlopende groepslessen. Uiteraard alleen als er nog plaats is. Het cursusgeld wordt naar rato bepaald.

Uitschrijven aan het einde cursusjaar
Aan het einde van elk cursusjaar wordt via een mailing gevraagd of je in het nieuwe cursusjaar door wilt gaan met de individuele lessen en de langlopende groepslessen. Is dat niet het geval, dan kun je je uitschrijven met het uitschrijfformulier dat je hier kunt downloaden. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de balie. Workshops en kortlopende groepslessen lopen automatisch af. Dus als je deze niet wilt verlengen, dan hoef je niets te doen.

Tussentijds uitschrijven cursussen en workshops
Als je je tussentijds wilt uitschrijven, dan vinden wij dat heel jammer. Dit zijn de (on)mogelijkheden:

  • Tussentijds uitschrijven is niet van toepassing voor een workshop en niet mogelijk voor een kortlopende groepsles.
  • Voor langlopende groepslessen kun je je tussentijds per mail uitschrijven met een opzegtermijn van vier lesweken.
  • Na jouw opzegging krijg je van ons per mail bericht over het cursusgeld dat zal worden verrekend met het bedrag dat al betaald is.


Wat gebeurt er als een cursus of workshop niet doorgaat?
Als een docent ziek is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les toch te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Deze lessen worden in principe ingehaald gedurende de rest van het cursusjaar. Mocht vervanging niet mogelijk zijn, dan krijg je restitutie van het cursusgeld aan het einde van het cursusjaar als er meer dan twee lessen zijn uitgevallen.  

Wat moet ik doen als ik ben verhinderd door ziekte?
Als je zelf verhinderd bent door ziekte, dan meld je je rechtstreeks via mail af bij de docent. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en geven geen recht op restitutie.  

Wat is de wijze van betaling?
Het cursusgeld wordt automatisch van jouw rekening afgeschreven. Bedragen tot €200 worden in één termijn geïncasseerd en bedragen vanaf € 200 in twee termijnen. Als je in meer dan twee termijnen wilt betalen, kun je hierover contact opnemen met de cursistenadministratie. Bij inschrijving later in het seizoen (dus tussentijds) wordt in één termijn geïncasseerd. De afschrijving vindt circa twee weken na facturering plaats.

Huishoudenskorting
Volg je meerdere cursussen of workshops bij CKE? Dan ontvang je 10% korting op de goedkoopste cursus of workshop met een minimale prijs van € 125 per cursus of workshop. Volg je zelf een cursus en gaat iemand anders uit jouw huishouden (bijvoorbeeld jouw partner of kind) dat ook doen? Als jullie allebei een cursus of workshop volgen van minimaal €125 per cursus of workshop, dan geldt voor hem of haar dezelfde korting van 10%. Het is niet mogelijk om meerdere kortingen te stapelen.

Reductieregelingen/ondersteuning
Als je om financiële redenen geen gebruik kunt maken van het aanbod van CKE, dan zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor ondersteuning. Meer informatie is te vinden op cke.nl/korting.

Privacy- en cookiebeleid
Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een cursus of workshop. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy- en cookiebeleid leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens en welke rechten je hebt.

Aansprakelijkheid
CKE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen ontstaan tijdens lessen en/of activiteiten bij of van CKE.


Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden zijn voorbehouden.

Deel dit met je vrienden via: