Inschrijfvoorwaarden

For English click here

Inschrijfvoorwaarden CKE voor cursussen en workshops voor schooljaar 2021-2022 
Versie 1 november 2021  

Leuk dat je bij CKE een cursus of workshop wilt volgen of je wilt inschrijven voor samenspel of samenzang! Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje. 

Definities 

  1. Cursussen: Cursussen zijn individuele cursussen, kortlopende groepscursussen, langlopende groepscursussen, samenspel en samenzang 

  1. Individuele cursussen: Individuele cursussen zijn langlopende muziek- en zangcursussen opgebouwd uit wekelijks (38 lessen) of tweewekelijks (19 lessen) per cursusjaar 

  1. Kortlopende groepscursus: Een kortlopende groepscursus is opgebouwd uit minimaal 2 en maximaal 14 lessen 

  1. Langlopende groepscursus: Een langlopende groepscursus heeft meer dan 14 lessen. Cursisten schrijven zich in voor de volledige cursus.  

  1. Samenspel: Samenspel zijn orkesten die binnen de discipline muziek begeleid worden door een dirigent of docent 

  1. Samenzang: Samenzang zijn koren die binnen de discipline muziek begeleid worden door een dirigent of docent 

  1. Workshop: Een workshop is een losse les of activiteit. 

 

Correspondentie 
Correspondentie over inschrijvingen voor cursussen en workshops gaat per mail. Gebruik hiervoor ons mailadres cursusadministratie@cke.nl. Zorg je ervoor dat wij op hoogte zijn en blijven van jouw huidige mailadres?  

Algemene informatie over cursussen en workshops versturen we aan een groep of alle cursisten via mail of een digitale nieuwsbrief. Je kunt je altijd voor een digitale nieuwsbrief uitschrijven, dan ontvang je deze informatie niet meer via de nieuwsbrief. Op onze website www.cke.nl/cursussen-en-workshops is ook algemene informatie over cursussen en workshops terug te vinden.  

Wil je een proefles volgen? 
Bij CKE is het mogelijk in verschillende disciplines proeflessen te volgen voor een cursus. Je kunt je aanmelden voor deze proefles via de website. Dat doe je door bij de bewuste cursus te kiezen voor lessoort proefles. Deze proeflessen verplichten je tot niets. Voor individuele cursussen brengen wij per proefles voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar) €20 en voor volwassen €25 inclusief BTW in rekening. Voor groepscursussen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Je ontvangt een bericht van de cursusadministratie na je inschrijving of je gewenste proefles door kan gaan. Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan binnen 48 uur na je proefles definitief in voor de cursus via de website? Dan houden we jouw gereserveerde plaats vast en ontvang je een plaatsingsbevestiging. Na 48 uur vervalt jouw gereserveerde plaats.  Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus indien je besluit je in te schrijven. Kijk op www.cke.nl/cursussen-en-workshops/proefles/ voor meer informatie of neem contact op met de cursistenadministratie voor meer informatie over proeflessen.  

Hoe kun je inschrijven? 
Inschrijven voor een cursus of workshop kan alleen online via onze website www.cke.nl via de button ‘Inschrijving’ die bij elke cursus of workshop wordt getoond. Vul het online inschrijfformulier volledig in en klik op de button ‘Inschrijven’ om het formulier te verzenden. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per mail met een kopie van de ingevulde gegevens. Heb je zelf geen computer of hulp nodig bij het online inschrijven? Je kunt ook tijdens de openingstijden van de balie bij CKE terecht. Bij de balie kun je ook een inschrijfformulier ophalen. Vul het formulier volledig in, voorzie het van een handtekening en lever het bij de balie in. 

Wanneer is mijn inschrijving definitief? 
Binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier voor een individuele cursus ontvang je een plaatsingsbevestiging. Voor alle groepscursussen en workshops geldt dat de inschrijving onder voorbehoud is van voldoende aanmeldingen om de cursus of workshop door te laten gaan. Zodra het minimumaantal aanmeldingen wordt behaald voor een workshop, kortlopende groepscursus of langlopende groepscursus ontvang je een definitieve plaatsingsbevestiging.  
Als het minimumaantal aanmeldingen nog niet is behaald bepalen we bij workshops uiterlijk twee weken voor aanvang en voor kort- en langlopende groepscursussen uiterlijk vier weken na aanvang of de cursus definitief doorgaat. Als er binnen die termijn te weinig inschrijvingen zijn, dan gaat de cursus definitief niet door. We brengen dan alleen het aantal lessen in rekening, die zijn gegeven. Ook bekijken we of er voor jou andere mogelijkheden zijn binnen het aanbod, zodat je met je creativiteit verder aan de slag kunt. Specifiek voor de inschrijving voor samenzang of samenspel geldt een proefperiode van vier weken op basis waarvan definitieve plaatsing mede wordt bepaald in overleg met de dirigent of docent. Deze proefperiode wordt benut om te bepalen of jouw niveau aansluit bij het niveau van de groep. Een definitieve plaatsing voor groepscursussen en workshops wordt per mail met een plaatsingsbevestiging bevestigd.  

14 dagen wettelijke bedenktijd na (online) inschrijving  
Bij (online) inschrijven voor een cursus of workshop, heb je als consument 14 dagen bedenktijd, nadat je het inschrijfformulier hebt verstuurd. Je kunt dan tijdens deze 14 dagen je (online) inschrijving zonder opgaaf van reden annuleren. Je krijgt vervolgens het eventueel betaalde cursusgeld terug.  

Is het mogelijk om de inschrijving te annuleren? 
Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden vóór de start van de cursus of een workshop. Dat kan kosteloos tot twee weken voor aanvang. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang brengen we annuleringskosten in rekening. Voor individuele cursussen en langlopende groepscursussen worden vier lesweken in rekening gebracht, voor een workshop de volledige kosten van de workshop en voor kortlopende groepscursussen de helft van de kosten van de cursus.  

Is het mogelijk om tussentijds in te stromen? 
Het is mogelijk om tussentijds in te stromen bij kortlopende of langlopende groepscursussen. Wel kan een proefperiode worden overeengekomen om te bepalen of jouw niveau aansluit bij het niveau van de groep. Ook voor individuele cursussen kun je gedurende jaar tussentijds instromen. Uiteraard alleen als er nog plaats is. Het cursusgeld wordt naar rato bepaald. 

Wachtlijst 
Als een cursus vol zit of er nog geen plaats is bij een docent van je keuze voor een individuele cursus, wordt in overleg met jou naar een alternatief gezocht. Ook kun je, als je wilt, op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een plaats vrij komt in de cursus of bij een docent, neemt de cursistenadministratie contact met je op. De wachtlijst wordt op volgorde van inschrijving op de wachtlijst afgehandeld. Gedurende het cursusjaar wordt de wachtlijst periodiek geactualiseerd en de wachtlijst vervalt automatisch aan het einde van het lopende cursusjaar. Als je zelf niet meer op de wachtlijst wilt blijven staan, neem dan contact op met de cursusadministratie om eventueel een alternatief te zoeken. 
 
Doorlopende inschrijving of uitschrijving aan het einde cursusjaar 2020-2021 
Aan het einde van het cursusjaar 2020-2021 wordt via een mailing gevraagd of je in het nieuwe cursusjaar door wilt gaan met de individuele cursussen en de langlopende groepscursussen. We gaan ervan uit dat je je inschrijving wilt verlengen en plaatsen je inschrijving door op het best aansluitende aanbod voor het nieuwe cursusjaar. Als je niet wilt doorgaan, kun je je, bij voorkeur voor 1 juli 2021, uitschrijven met het uitschrijfformulier dat je hier kunt downloaden. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de balie. Workshops en kortlopende groepscursussen lopen automatisch af. Dus als je deze niet wilt verlengen, dan hoef je niets te doen. Let op: Bij individuele cursussen en langlopende groepscursussen werken we voor het cursusjaar 2021-2022 voor het laatst met een doorlopende inschrijving. 

Doorlopende inschrijvingen lopen automatisch af aan het einde cursusjaar 2021-2022 
Met ingang van schooljaar 2022-2023 hanteert CKE geen doorlopende inschrijvingen meer voor individuele cursussen of langlopende groepscursussen. Dat betekent dat je inschrijving automatisch afloopt bij het einde van de cursus, uiterlijk in juli 2022. Als je het volgende cursusjaar door wilt gaan met een individuele cursus of een langlopende groepscursus, vragen we je om een herbevestiging van je inschrijving. Je ontvangt ruim op tijd meer informatie hierover voor het cursusjaar 2022-2023. 

Tussentijds uitschrijven cursussen en workshops 
Als je je tussentijds wilt uitschrijven, dan vinden wij dat heel jammer. Dit zijn de (on)mogelijkheden: 

  • Tussentijds uitschrijven is niet van toepassing voor een workshop of 10-lessenkaart en niet mogelijk voor een kortlopende groepscursus.  
  • Voor langlopende groepscursussen of individuele cursussen (vanaf 15 lessen) kun je je tussentijds per mail uitschrijven met een opzegtermijn van vier lesweken. 
  • Na jouw opzegging krijg je van ons per mail bericht over het cursusgeld dat zal worden verrekend met het bedrag dat al betaald is. 

Wat gebeurt er als een cursus niet doorgaat, omdat een docent ziek of verhinderd is? 
Als een docent ziek of verhinderd is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les toch te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Deze lessen worden in principe ingehaald gedurende de rest van het cursusjaar. Mocht vervanging niet mogelijk zijn, dan krijg je restitutie van het cursusgeld. De restitutie van het cursusgeld wordt berekend op basis van het aantal vervallen lessen. De restitutie ontvang je aan het einde van het cursusjaar. Deze hoef je niet zelf aan te vragen.   

Wat gebeurt er als een cursus of workshop toch niet doorgaat voor de startdatum en ik heb al (deels) betaald? 
Als CKE besluit om een cursus of workshop te annuleren voor de startdatum van de cursus en je hebt al (deels) betaald, dan ontvang je het al betaalde bedrag terug. 

Wat gebeurt er als een cursus of workshop niet doorgaat door overmacht? 
Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid en calamiteit, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Als we door overmacht niet in staat zijn om een les of lessen te geven, dan vervalt deze les of lessen. Je krijgt hiervan zo snel als mogelijk bericht. CKE verricht inspanningen om deze lessen te kunnen inhalen of biedt een alternatieve (online) werkvorm aan. Daarmee bieden we redelijke alternatieven aan om zo de cursusovereenkomst na te komen. Indien nakoming door blijvende overmacht in zijn geheel niet mogelijk is, wordt de overeenkomst ontbonden. Dit ontslaat CKE van haar verplichting de overeenkomst na te komen. De cursist is gehouden de reeds geleverde lessen, inclusief de alternatieve (online) werkvormen te voldoen. Het eventueel te veel betaalde cursusgeld wordt terugbetaald. In geen geval is CKE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Wat moet ik doen als ik ben verhinderd? 
Als je zelf bent verhinderd, dan meld je je rechtstreeks via mail af bij de docent. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en geven geen recht op restitutie.   

Voorwaarden 10 lessenkaart voor individuele muzieklessen 
De 10 lessenkaarten zijn bedoeld voor gevorderden of leerlingen met een specifieke leervraag. Met deze 10 lessenkaart koop je flexibiliteit en kun je gedurende het gehele cursusjaar lessen volgen. Je maakt met je docent een afspraak voor een les. Tot 24 uur voor de lesafspraak kun je gratis annuleren. Als je binnen 24 uur voor de lesafspraak annuleert of zonder bericht niet aanwezig bent op de lesafspraak, wordt er één les in rekening gebracht. De 10 lessenkaart is gedurende het cursusjaar van aanschaf geldig. Dat betekent dat niet gebruikte lessen van de 10 lessenkaarten aan het einde van het cursusjaar vervallen. 

Wijzigingen aanbod 
CKE kan het aanbod van cursussen en workshops tussentijds (zonder opgaaf van reden) aan passen. De meest actuele versie van het aanbod vind je altijd op onze website. 

Tarieven 
Alle tarieven zijn voor jongeren tot 21 jaar vrijgesteld van BTW. Voor volwassenen vanaf 21 jaar zijn alle tarieven inclusief 21% BTW. CKE biedt cursussen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als je jonger dan 21 jaar bent en inschrijft voor een cursus voor volwassenen, betaal je het volwassenen tarief. 
 
Automatische incasso, betaling ineens of maandelijkse termijnen 
Het cursusgeld wordt automatisch van jouw rekening afgeschreven. Kortlopende groepscursussen of workshops worden in één keer geïncasseerd. Individuele cursussen of een langlopende groepscursus incasseren we ineens of per maand in maximaal 10 termijnen. De afschrijving van het cursusgeld vindt circa twee weken na facturering plaats.  

2% Betalingskorting betaling ineens individuele cursus of langlopende groepscursus 
Als je ervoor kiest om ineens je volledige cursusgeld van een individuele cursus of een langlopende groepscursus (na aftrek van een eventuele huishoudenskorting) te betalen, dan ontvang je 2% betalingskorting op het totale bedrag. Deze betalingskorting is niet van toepassing op kortlopende groepscursussen of workshops en op langlopende cursussen waar je minder dan 30 lessen voor de rest van het cursusjaar kunt volgen.  

Huishoudenskorting  
Volg jij of iemand uit jouw huishouden (bijvoorbeeld jouw partner of kind) meerdere cursussen of workshops bij CKE? Dan ontvang je eenmaal per huishouden 5% korting op de goedkoopste cursus of workshop met een minimale prijs van € 125. Leden van een huishouden wonen op hetzelfde adres. De huishoudenskorting wordt eenmaal per cursusjaar gegeven. Het is niet mogelijk om meerdere kortingen te stapelen. 
 
Reductieregelingen/ondersteuning 
Als je om financiële redenen geen gebruik kunt maken van het aanbod van CKE, dan zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor ondersteuning. Meer informatie is te vinden op cke.nl/korting

Privacy- en cookiebeleid 
Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een cursus of workshop. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy- en cookiebeleid leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens en welke rechten je hebt. 
 
Aansprakelijkheid 
CKE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen ontstaan tijdens lessen en/of activiteiten bij of van CKE. 
 
Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden zijn voorbehouden en worden op de website van CKE aangekondigd.