Amateurkunst

Zowel verenigingen als liefhebbers en zelfstandig beoefenaars van amateurkunst kunnen bij CKE terecht met hun vragen en wensen. Ook bieden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties.

CKE daagt de amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema’s uit de stad. Daardoor groeit de vitaliteit van de amateurkunst.

Financieringsregelingen Amateurkunst in Eindhoven
Naast het ondersteunen van amateurkunstenaars op allerlei (praktische) vlakken, beheren wij sinds 2016 ook de financieringsregelingen voor amateurkunst in Eindhoven:

Financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst
CKE bevordert de vitaliteit van amateurkunstinstellingen middels de financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst. Aanvragen voor 2022 dienen vóór 1 juli 2021 bij ons ingediend te zijn. Dit is ook de verantwoording voor 2020. Vanwege corona kijken we hier met coulance naar.  Uw aanvraag dient u digitaal in, dit kan dit digitaal aanvraagformulier.

Regeling Aanvullende Basisbijdrage

De Eindhovense amateurkunstsector wordt hard getroffen door de corona-crisis. Veel verenigingen hebben te maken met een verlies aan inkomsten. Ze kunnen bijvoorbeeld niet optreden, en leden zeggen op. Daarom hebben EKF, BEM en CKE de mogelijkheid voor noodsteun besproken met Cultuur Eindhoven. We zijn blij dat deze steun er nu komt.

Financiering Amateurkunstprojecten
De aanvraagformulieren voor de “Plusregeling Projecten” en “Regeling Nieuwe Initiatieven” zijn inmiddels beschikbaar als Word-document. Binnenkort komen er digitale invulformulieren online, die deze Word-formulieren zullen vervangen.

Ondersteuning
Weet je nog niet goed hoe je het moet aanpakken, maar zou je zelf graag iets organiseren voor de buurt, een vereniging of gewoon voor anderen? Kijk dan hier voor een concrete handleiding met tips and tricks en voorbeelden van budgettering, zodat jij binnen de kortste keren zelf die vette activiteit kan organiseren!

Financieringsregelingen Amateurkunst 2021-2024

Voor de periode 2021-2024 hebben we drie nieuwe financieringsregelingen amateurkunst ontwikkeld:

Voor onze toelichting op de drie financieringsregelingen klik je op deze link

Adviescommissie Amateurkunst

Bij het beoordelen van de Financieringsaanvragen krijgen wij hulp van onze onafhankelijke Commissie Amateurkunst:

Tom Berghmans, Judith Ensel, Douwe Zeldenrust, Frans Koevoets en Carlijn de Bot

Contactpersonen CKE
Sandra van Gerwen, projectleider amateurkunst
sandra.vangerwen@cke.nl | (06) 208 538 26

Elke Veltman, projectleider amateurkunst
Elke.veltman@cke.nl | (06) 475 820 53