Amateurkunst in Eindhoven

Zet jouw vereniging in de schijnwerpers

CKE is er voor alle amateurkunstverenigingen en zelfstandig amateurkunstbeoefenaars in Eindhoven. Je kunt bij ons terecht met vragen en wensen, bijvoorbeeld over ontwikkelingen binnen het amateurkunstveld, het vinden van een artistiek leider, advies over samenwerkingen, financiële vraagstukken en het vinden van passende repetitieruimten. Ook bieden wij je een podium: in ons eigen huis én in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties. 

We dagen alle Eindhovense amateurkunstenaars uit om te leren, zich te ontwikkelen, contact te zoeken met hun publiek en aan te sluiten bij thema’s uit de stad. Die verbondenheid is goed voor jezelf én draagt bij aan een levendige stad. Jouw kunst mag gezien worden! 

3 financieringsregelingen amateurkunst Eindhoven

Wij voeren 3 financieringsregelingen voor amateurkunst uit. We leggen ze hieronder kort aan je uit. 

1. Financieringsregeling basisbijdrage amateurkunst
De basisbijdrage Amateurkunst heeft als primair doel het vitaal houden van de georganiseerde amateurkunst in Eindhoven. Denk aan bijvoorbeeld de ondersteuning van de basiskosten van de vereniging, kosten van repetitieruimtes, artistieke leiding en om de zichtbaarheid te vergroten in de gemeente Eindhoven middels concerten/tentoonstellingen. Jouw aanvraag voor 2025 dien je uiterlijk 15 juli 2024 bij ons in. Wij gebruiken de aanvraag ook voor de verantwoording voor alles wat jouw vereniging in 2023 organiseerde. Klik hier voor de volledige Financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst Eindhoven 2025-2028 en het addendum.

Hier start jouw aanvraag >

2. Financieringsregeling amateurkunstprojecten
Hebben jullie als Amateurkunstvereniging extra ambities op het gebied van artistieke, inhoudelijke of zakelijke kwaliteit? Bestaat jouw vereniging 25 jaar en wil je daarom uitpakken met concerten en masterclasses? Of ga je, eventueel samen met andere verenigingen, een groot evenement organiseren? Dan vraag je ondersteuning aan via de Plusregeling projecten. Hiermee krijg je een eenmalige bijdrage voor jouw project, als dat tenminste aan een aantal voorwaarden voldoet. Welke dat precies zijn, lees je hier. Deze regeling kun je het hele jaar door aanvragen, behalve tussen 1 juni en 1 september. Klik hier voor de volledige financieringsregeling Regeling Projecten Amateurkunst Eindhoven 2025-2028.  

Let op: t/m 31 december 2024 vraag je een nieuw initiatief aan volgens de voorwaarden van de financieringsregeling Plusregeling Projecten Amateurkunst Eindhoven 2021-2024.

Klik hier voor de volledige financieringsregeling Plusregeling Projecten Amateurkunst Eindhoven 2021-2024.

Mooie plannen dien je in via dit formulier > 

3. Financieringsregeling nieuwe initiatieven
De financieringsregeling nieuwe initiatieven is bedoeld voor de ongeorganiseerde amateurkunstenaar(s) of projectgroepen. Het is een eenmalige bijdrage voor projecten die de amateurskunstsector ontwikkelt en waarde toevoegt aan het bestaande aanbod. Daarnaast heeft een project maatschappelijk belang voor de gemeente Eindhoven. Als je een nieuwe amateurkunstvereniging in Eindhoven wil opstarten, regel je ook via deze regeling jouw financiering. Deze regeling kun je het hele jaar door aanvragen, behalve tussen 1 juni en 1 september. Klik hier voor de volledige Financieringsregeling Nieuwe Initiatieven Amateurkunst Eindhoven 2025-2028.

Let op: t/m 31 december 2024 vraag je een nieuw initiatief aan volgens de voorwaarden van de financieringsregeling Nieuwe Initiatieven Amateurkunst Eindhoven 2021-2024.

Klik hier voor de volledige financieringsregeling Nieuwe Initiatieven Amateurkunst Eindhoven 2021-2024.

Hier regel je eenvoudig jouw aanvraag >

Onafhankelijke commissie toetst alle aanvragen

Een onafhankelijke commissie toetst alle aanvragen voor bovenstaande regelingen. Hierdoor weet je zeker dat jouw plannen op een eerlijke manier worden beoordeeld en dat alle initiatieven op waarde worden geschat. Tom Berghmans, Douwe Zeldenrust, Frans Koevoets en Carlijn de Bot zijn de commissieleden.

 

CKE helpt 

Heb een mooi plan voor jouw buurt of wijk? Wil je een nieuwe amateurkunstvereniging oprichten? Wij helpen je met concrete tips en tricks die de kans op een succesvolle aanvraag vergroten. De CKE-coördinatoren amateurkunst bereik je via amateurkunst@cke.nl of via 040 – 2163263.