Huisregels

Huisregels CKE en Café C

 • Door het betreden van het terrein van CKE accepteert u onderstaande regels. Deze huisregels hebben ten doel een veilig en CKE te kunnen realiseren en handhaven.
 • Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct worden opgevolgd.
 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels mogen onze medewerkers u uit CKE verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.
 • In Café C (horecagedeelte) liggen huisregels en brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Er bestaat de mogelijkheid tot visiteren en fouilleren bij de ingang en/of strategische plekken binnen CKE. Bij niet kunnen overleggen van een geldig ID kan de toegang worden geweigerd.
 • In CKE kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Verblijf bij CKE geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • De huisregels van CKE gelden voor het gebouw, de patio, het terras en de parkeerplaatsen.

Algemene regels

 • Aanwezigheid in CKE is geheel voor eigen risico.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van CKE en de security dienen te worden opgevolgd.
 • Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controles op identiteit, wapen- en drugsbezit.
 • Tijdens activiteiten en evenementen in CKE worden foto's gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van CKE gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 • Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar ingeleverd worden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om voor personen jonger dan 18 alcohol te kopen of hen dit aan te bieden.
 • In CKE geldt een rookverbod. Uitsluitend op het terras van CKE is roken toegestaan.
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 • Elke vorm van intimidatie, agressie, racisme of discriminatie jegens bezoekers en medewerkers is verboden.

Het is verboden om:

 • Honden of andere huisdieren mee naar binnen te nemen, hulphonden uitgezonderd.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).
 • Film- en/of foto-opnames te maken voor commerciële doeleinden welke niet bekend zijn bij de directie.

De toegang kan geweigerd worden wanneer:

 • Met u het maximum aantal bezoekers wordt overschreden.
 • U onder invloed van drugs of alcohol bent.
 • De toegang tot CKE eerder is ontzegd.
 • U niet meewerkt aan controles of fouillering op o.a. wapen- en drugsbezit.
 • U niet in bezit bent van een geldig ID-bewijs.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend.

Bij niet naleven van onze huisregels:

 • Wordt u uit CKE verwijderd en zal u (mogelijk) de verdere toegang tot CKE ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 • Wordt bij ontstane schade deze verhaald op de veroorzaker.

Cameratoezicht
CKE is beveiligd met videocamera's.Camera's waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen hangen camera's. Een ieder die ons bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.