Bestuur en beleid

Directie en management
De directeur-bestuurder van CKE geeft samen met het managementteam (MT) leiding aan de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het MT van CKE bestaat uit:

H.M. (Hugo) van den Hoek Ostende, directeur-bestuurder
M. (Mathilde) Heijns, hoofd Culturele Ontmoeting
A.M. (Marieke) Keser, hoofd Cultuureducatie
B.F.W. (Brigitte) Rooijakkers, hoofd Kenniscentrum

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemene beleid, het door de directie gevoerde beheer en beleid en de algemene gang van zaken bij CKE. De Raad van Toezicht houdt zich niet bezig met het dagelijks beleid. De Raad van Toezicht van CKE bestaat uit:

mr. N. (Nienke) Boomsma
J.W.H. (Hans) Fuchs (voorzitter)
drs. I. (Irma) van Nieuwenhuijsen
drs. J.M.M. (Jos) van Nunen
dr. P.M.L.O. (Paul) Scholte
ir. E.A. (Edwin) Verlangen

Bezoldigingsbeleid
De bezoldiging van medewerkers van CKE is conform de CAO Kunsteducatie, afgesloten door werkgeversorganisatie Cultuurconnectie (brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk) en werknemersorganisaties AVV, Kunstenbond en NTB.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is conform de richtlijnen ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ van brancheorganisatie Cultuurconnectie en blijft onder de Balkenendenorm.

Downloads
→ Beeldverslag 2016
→ Jaarverslag Raad van Toezicht en directie 2016
→ Balans en exploitatierekening 2016

→ Reglement Stichting CKE
→ Memorandum reglement Stichting CKE
→ CAO Kunsteducatie 2017-2018

Deel dit met je vrienden via: