Bestuur en beleid

Directie en management
De directeur-bestuurder van CKE geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het MT van CKE bestaat uit:

Rianne Brouwers, interim-directeur
R.J.L. (Rob) van der Veeken, manager Kunst & Creativiteit 
D. (Desiree) Wevers, innovatiemanager
L.D. (Linda) Veldhuizen, manager bedrijfsvoering
A. (Adrie) Kolsters, manager facilitair 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemene beleid, het door de directie gevoerde beheer en beleid en de algemene gang van zaken bij CKE. De Raad van Toezicht houdt zich niet bezig met het dagelijks beleid. De Raad van Toezicht van CKE bestaat uit:

J.W.H. (Hans) Fuchs, voorzitter
drs. A.M.N. (Anne-Marijn) de Wit
P.G.J. (Paul) van Rijn MBA
R.W. (Ruud) Rabelink 

Bezoldigingsbeleid
De bezoldiging van medewerkers van CKE is conform de CAO Kunsteducatie, afgesloten door werkgeversorganisatie Cultuurconnectie (brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk) en werknemersorganisaties AVV, Kunstenbond en NTB.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is conform de richtlijnen ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ van brancheorganisatie Cultuurconnectie en blijft onder de Balkenendenorm.

Kwaliteitskeurmerk
CKE heeft op 7 juli 2021 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet CKE aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

 

Downloads