Zingen & Techniek

Voor iedereen die iets meer wil weten over zangtechniek
Dag
Zaterdag
Dagdeel
Middag
Duur
1 les
Soort
Workshop
Gestart op
29-6-2024
Lestijd
13:00 - 14:00 (60 min)
Prijs
Locatie
Docent
Code
10304
Inschrijven

Prijs berekenen

Inschrijven

Gegevens deelnemer

Voer een geldige geboortedatum in.
Wie kunnen we bellen in geval van nood?
Deze vind je op jouw inschrijfbevestiging, plaatsingsbevestiging of factuur.
Voor groepscursussen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Je ontvangt een bericht van de cursusadministratie na je inschrijving of je gewenste proefles door kan gaan. Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan binnen 48 uur na je proefles definitief in voor de cursus via de website? Dan houden we jouw gereserveerde plaats vast en ontvang je een plaatsingsbevestiging. Na 48 uur vervalt jouw gereserveerde plaats. Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus indien je besluit je in te schrijven.


Cursusgeld van cursussen vanaf 14 lessen incasseren we per maand (doorlopende machtiging).
Cursusgeld van cursussen met minder dan 14 lessen incasseren we in één keer (eenmalige machtiging).


Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij gebruiken voor onze website, social mediakanalen en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u of uw kind niet in beeld komt bij eventuele opnames. Bij openbare activiteiten of optredens kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.
Register

Details of participant

Enter a valid date of birth.
Enter a valid house number.
Who should we call in case of an emergency?
Fill in your course number, which you will find on your enrolment confirmation, confirmation of place or invoice.
The trial lessons for group courses are free of charge in principle, on condition, of course, that there is still a place available. The course administration will notify you whether the trail lesson you would like to take is confirmed. If, after taking the trial lesson, you decide to continue with the course, that’s great. If you enrol definitely in your course through the website within 48 hours, we will reserve a place for you and send you confirmation. Your reservation lapses after 48 hours. In the case of group courses, the trial lesson counts as the starting date, should you decide to enrol. If you decide to enrol in the group course, the trial lesson counts as the starting date of your course.


Tuition fees for courses from 14 lessons per month are deducted from your bank account per month (by standing order).
Tuition fees for courses with fewer than 14 lessons in one course are deducted from your bank account in a single payment (by one-off direct debit).


We sometimes take photos or videos during classes, which we then use for our website, social media channels and / or print media. We would like to have your permission for this use. If you object to such use, we will make sure that neither you nor your child will appear as a result of any recordings. Unfortunately, we cannot take this into account in the event of public activities or performances.
Vragen als “wat wordt er bedoeld met kopstem en borststem?”, “hoe moet ik ademen?”, “wat is nou ademsteun?”, “waarom heeft iemand een klassieke stem en iemand anders niet?”, “hoe moet ik hoge tonen zingen?” en “mijn stem verandert omdat ik ouder geworden ben: wat kan ik doen?” worden heel vaak gesteld.

Lees meer
Zangtechniek is niet duidelijk, je weet vaak niet wat je moet doen om iets goed te laten klinken of om problemen zoals knijpen of keelpijn te voorkomen.  
Gelukkig zijn er antwoorden op die vragen en Nancy Meijer gaat in haar workshop in op deze vragen aan de hand van Estill Voice Training, een Amerikaans zangtechnieksysteem wat op wetenschappelijk onderzoek berust.  
Niet alleen maar theorie en uitleg, maar juist aan de hand van oefeningen uitproberen en ervaren en dan in de praktijk toepassen! Prima opstapje kennis te maken met wat je bij CKE op zanggebied kunt leren!