Doorlopende leerlijnen

De bureaus voor cultuuronderwijs in Breda, Den Bosch, Eindhoven (CultuurStation), Helmond en Tilburg hebben samen De Culturele Ladekast ontwikkeld, een doorlopende leerlijn cultuureducatie. In de activiteiten van onze onderwijsafdeling werken wij met deze leerlijnen, die gekoppeld zijn aan verschillende kunstdisciplines.

Doel leerlijnen
Het doel van de doorlopende leerlijnen is om de kwaliteit van cultuureducatie op de scholen te verankeren, gericht op het behalen van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. De leerlijnen zijn ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

De leerlijnen voor de verschillende kunstvakken hebben als doel om de culturele vermogens van de leerlingen te ontwikkelen: hun receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen. Ze beschrijven per leerjaar, in concrete leerdoelen wat een leerling moet kennen en kunnen, zodat hun culturele ontwikkeling inzichtelijk en meetbaar wordt.

Scholen kunnen aan de hand van de leerlijn een eigen lesprogramma ontwikkelen, opgebouwd uit activiteiten waarin de nadruk op bepaalde leerdoelen ligt en die helpen om de leerdoelen te bereiken.

Bekijk of download de raamwerken van de doorlopende leerlijnen per kunstdiscipline:

Deel dit met je vrienden via: