CULTUUREDUCATIE VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

Op zoek naar kunstzinnige, culturele activiteiten voor het primair onderwijs? Een vakleerkracht in een kunstdiscipline of ondersteuning nodig voor de eindmusical? CKE Onderwijs biedt deze in verschillende disciplines aan: muziek, dans, beeldend, multimedia en theater/musical. 
 

Kunstvakdocent

Steeds meer primair onderwijs scholen huren een kunstvakdocent in voor cultuureducatie. Zodat het vak een goede en volwaardige plek in het onderwijs krijgt. Voor het inzetten van een kunstvakdocent kunnen scholen o.a. de landelijke werkdrukverlagingsgelden of coronagelden gebruiken.

CKE heeft kunstvakdocenten in huis die, afgestemd op het curriculum van de school, voor langere tijd invulling kunnen geven aan cultuureducatie. In de disciplines beeldend, dans, drama of muziek. Hierbij hanteren zij de doorlopende leerlijn voor het kunstvak zodat een goede opbouw ontstaat.

De inzet van de kunstvakdocent kan wekelijks, maar ook voor een bepaalde periode. Desgewenst kan de kunstvakdocent de leerkrachten handvatten geven om zelf ook iets aan het desbetreffende kunstvak te doen.

 

Workshops en projecten

Bij kunstprojecten, jubileumdagen of workshopdagen bieden wij een uitdagende invulling. In overleg kan de activiteit op maat worden aangepast op een thema van de klas of de school. Er kan ook toegewerkt worden naar een presentatie. Scroll verder voor voorbeelden van workshops en projecten. Maar bijna alles is mogelijk! Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.  
 

De kosten van een kunstvakdocent in de klas, projecten en workshops bedragen €65 per lesuur €48 per taakuur, exclusief materiaalkosten en reistijd. De CKE-docent past het taalgebruik en de theorie aan, aan het begrips- en inlevingsvermogen van de doelgroep.

Voorbeelden van workshops en projecten:

Naschoolse activiteiten

CKE biedt leuke en uitdagende naschoolse activiteiten aan voor scholen, kinderopvang en spilcentra. In overleg wordt een jaarplan opgesteld. Per periode van bijvoorbeeld zes weken, wordt de doelgroep en de kunstdiscipline bepaald. Er kan gekozen worden voor een afsluitende presentatie. De CKE-kunstvakdocent informeert de leerlingen over doorstroommogelijkheden als ze hun talenten verder willen ontwikkelen.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het uitzetten en de organisatie van de naschoolse activiteiten. CKE overlegt met de school over geschikte activiteiten en regelt de juiste kunstvakdocent en benodigdheden. Scroll verder voor voorbeelden van naschoolse activiteiten. 

Museumlessen

Kom je verwonderen in het van Abbemuseum! En merk hoe kunst kan helpen om je de wereld op een andere manier voor te stellen.

CKE organiseert in samenwerking met het van Abbemuseum gratis museumlessen voor leerlingen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en SBO en voor de onderbouw van het VSO. Meer informatie hierover is te vinden op de thema-pagina over de museumlessen

Maar bijna alles is mogelijk! Bel ons en we denken graag met je mee. 

 

Deskundigheidsbevordering   

CKE biedt, in samenwerking met CultuurStation, een 2-tal trainingen aan voor individuele leerkrachten. Het gaat om trainingen om deskundiger te worden op het gebied van muziek of beeldend. De trainingsavonden worden gegeven door ervaren kunstvakdocenten van CKE, die hun sporen hebben verdiend zowel in hun vakgebied als in het primair onderwijs. Deze trainingen kunnen ook door een team worden afgenomen; vraag naar de mogelijkheden.

De aanmelding voor deze trainingen loopt via CultuurStation (Leerplein). 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

CKE is partner in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het werken met doorlopende leerlijnen uit de Culturele Ladekast centraal staat.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) heeft als doel om kinderen dankzij goed cultuuronderwijs te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om kinderen met plezier deze belangrijke vaardigheden te laten leren, is een goede samenwerking tussen scholen en culturele instellingen van belang. Zij ontwikkelen samen doorlopende leerlijnen, zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.

Lees hier meer over op de website van CultuurStation. CultuurStation is de organisator van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven.

CKE biedt dit schooljaar twee nieuwe projecten waarin we samenwerken met andere culturele instellingen. Kinderen uit groep 5 en 6 worden in een aantal danslessen voorbereid op een concert van philharmonie zuid-nederland, 'Expeditieorkest (live)'. Leerlingen van groep 8 krijgen danslessen die horen bij de theatervoorstelling van 'STOM' van HNTjong; dit is een project in samenwerking met het Parktheater. Daarnaast verzorgen we vanuit deze regeling ondersteuning aan leerkrachten, zodat ze zelf de basale lessen in een specifiek kunstvak kunnen geven. Deze ondersteuning kan bestaan uit voor- en/of nabespreking, bijwonen van de les of een voorbeeldles.


Procesgerichte didactiek 

Het ‘onderzoekend leren’ is in opkomst. Een onderzoekende, open en creatieve geest is essentieel voor een toekomstbestendige levenshouding. Kunst en cultuur bevordert deze kwaliteiten. De training ‘Procesgerichtte didactiek’ van CultuurStation stimuleert volwassen professionals om de verbeeldingskracht van kinderen van 0 tot 13 jaar centraal te zetten.

De doelstellingen van ‘Procesgerichte didactiek’ (voorheen Cultuur& ik) worden inmiddels op steeds meer scholen stap-voor-stap toegepast: iedere school kiest haar eigen accenten/invalshoeken. CKE ondersteunt hierbij diverse scholen.