CULTUUREDUCATIE VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

Steeds meer scholen in het primair onderwijs zetten een kunstvakdocent in voor cultuureducatie. Zo krijgt cultuureducatie een volwaardige plek in het onderwijs. CKE heeft dé kunstvakdocenten in huis die, afgestemd op het curriculum van de school, voor langere tijd les kunnen geven in de disciplines beeldend, multimedia, dans, theater/musical en muziek. Natuurlijk altijd met de doorlopende leerlijn voor het kunstvak, zodat er een goede opbouw ontstaat.  

Binnenschoolse lessen: Kunstvakdocent-in-de-klas 

Door kunstvakken een volwaardige plek in het curriculum van het primair onderwijs te geven, werken leerlingen structureel aan kunstzinnige competenties in een doorlopende leerlijn (de Culturele Ladekast) Ook de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, samenwerken, communiceren en probleemoplossend vermogen, komen aan bod. Natuurlijk altijd aangepast op de belevingswereld van de doelgroep. De invulling van de kunstvakdocent-in-de-klas wordt vooraf met de school besproken. Er is namelijk veel maatwerk mogelijk. Lees hieronder meer.  

Maatwerk per school

Onze kunstvakdocenten-in-de-klas leveren maatwerk per school én kunnen de leerkracht ontlasten bij de dagelijkse werkzaamheden. Zo kun je ervoor kiezen om de kunstvakdocent wekelijks in te zetten, maar het kan ook voor een bepaalde periode. Ook kan de kunstvakdocent de leerkrachten handvatten geven om zelf iets aan het desbetreffende kunstvak te doen. Dit wordt vormgegeven in afstemming met de school. 

Eén kunstdiscipline of een mix? 

Je kunt de kunstvakdocent-in-de-klas op verschillende manieren inzetten. Zo kun je kiezen voor de focus op één discipline, zoals dans. Maar je kunt ook kiezen voor een carrousel van verschillende disciplines. Dans, theater, beeldend en muziek komen dan in één jaar roulerend aan bod. Dit wordt vormgegeven in afstemming met de school. 

De kosten

De kosten voor een kunstvakdocent-in-de-klas bedragen €51,- per uur. Dit is exclusief materiaalkosten en reistijd. Wij werken met lesgebonden en niet-lesgebonden uren. De lesgebonden uren staat de kunstvakdocent daadwerkelijk voor de klas, niet-lesgebonden uren zijn ontwikkeling, voorbereiding, overleg, evaluatie ed. en zijn afhankelijk van de vraag van de school.
 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op: 

Naschoolse activiteiten

Als aanvulling op de binnenschoolse lessen, kun je de kunstvakdocenten-in-de-klas van CKE ook inzetten in het naschoolse programma, door middel van creatieve ateliers. 

Wat zijn creatieve ateliers? 

Creatieve ateliers zijn een leuke aanvulling om óók in het naschoolse programma uitdagende activiteiten aan te bieden. Zowel voor onderbouw, middenbouw als bovenbouw. Zo kunnen leerlingen hun kunstzinnige en creatieve talenten ook ná schooltijd verder ontwikkelen. De invulling van een creatief atelier wordt door de kunstvakdocent-in-de-klas, samen met de school, bepaald. Dit is afhankelijk van de binnenschoolse lessen, zodat het goed op elkaar aansluit. Indien gewenst sluiten we het creatieve atelier af met een presentatiemoment. De school regelt zelf organisatorische zaken rondom de naschoolse activiteit, zoals inschrijvingen, facilitaire voorzieningen en benodigdheden.  
 

Rijke Schooldag

De combinatie van binnenschoolse lessen (kunstdocent-in-de-klas) met aanvullende naschoolse activiteiten (creatieve ateliers) is een rijke invulling voor de Rijke Schooldag. Álle kinderen krijgen zo de kans om hun kunstzinnige en creatieve talenten (verder) te ontwikkelen. 
 

Heb je interesse in een van bovenstaande activiteiten? Neem dan contact met ons op: 

Menukaart naschools

Nog geen kunstvakdocent in de klas? Om kennis te maken met cultuureducatie in het naschoolse aanbod hebben wij een speciale menukaart gemaakt, met verschillende smaken in de disciplines: beeldend, dans, drama, multimedia of muziek. Dit creatieve aanbod bestaat uit een reeks van zes lessen, aangepast op de belevingswereld van de leerlingen. 

Kijk hieronder voor het aanbod van de menukaart naschoolse activiteiten: 

Dit doet CKE ook voor het primair onderwijs:

Creatieve invulling voor een jubilieumdag of feestdag? 

Ook voor kunstprojecten, jubileumdagen of workshopdagen voor een bijzondere (feest)dag kun je bij ons terecht. We denken graag mee over een creatieve invulling. Bijna alles is mogelijk!  Kijk hieronder voor enkele voorbeelden: 

Heb je interesse in een van bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op:

Museumlessen volgen in het Van Abbemuseum? 

Kom je verwonderen in het Van Abbemuseum! En merk hoe kunst kan helpen om je wereld op een andere manier voor te stellen. 

CKE organiseert in samenwerking met het Van Abbemuseum gratis museumlessen voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en SBO en voor de onderbouw van het VSO. Meer informatie hierover is te vinden op de themapagina over de museumlessen. Vragen? Neem dan gerust contact op via onderwijs@cke.nl of bel 040 216 32 45. 

 

Wil je zelf deskundiger worden in een kunstvak?  

CKE biedt in samenwerking met CultuurStation een 2-tal trainingen aan voor individuele leerkrachten. Het gaat om trainingen om deskundiger te worden op het gebied van muziek of beeldend. De trainingen worden gegeven door ervaren vakdocenten van het CKE, die hun sporen hebben verdiend zowel in hun vakgebied als in het primair onderwijs. Deze trainingen kunnen ook door een team worden afgenomen; vraag naar de mogelijkheden.

De aanmelding voor deze trainingen verloopt via CultuurStation.

Daarnaast biedt CKE nog een training aan voor individuele leerkrachten:

Cultuureducatie met Kwaliteit

CKE is in Eindhoven partner in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het werken met de doorlopende leerlijnen uit de Culturele Ladekast centraal staat. Kunst- en cultuureducatie vormen een structureel onderdeel van het schoolcurriculum.

Steeds meer scholen in Eindhoven kiezen ervoor hier aan deel te nemen. 

CKE levert binnen deze regeling professionele kunstvakdocenten die aan de slag gaan als:

  • Cultuurprofessional door middel van voorbeeldlessen in de klassen.
  • Coteacher voor leerkrachten, zodat zij zelf de basale lessen in een specifiek kunstvak kunnen geven.
  • Ontwikkelaar voor speciale projecten voor beeldend/multimedia, dans, muziek en theater. Deze worden uitgevoerd door onze professionele kunstvakdocenten. 

Ben jij nog geen deelnemer van CmK en wil je structureel inzetten op cultuuronderwijs? Meld je dan aan via CultuurStation. CultuurStation is de organisator van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op: