CULTUUREDUCATIE VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

Steeds meer scholen in het Primair Onderwijs zetten structureel in op een kunstvakdocent in de klas. Op deze manier krijgt cultuureducatie een volwaardige plaats in het onderwijs. CKE heeft dé kunstvakdocenten in huis die, afgestemd op het curriculum van de school, voor langere tijd les kunnen geven in de disciplines: muziek, dans, theater, media, beeldend en woord. Lessen die opgebouwd zijn vanuit een doorlopende leerlijn, zodat een evenwichtige en afwisselende opbouw ontstaat. 

Binnenschoolse lessen: dé kunstvakdocent-in-de-klas

Door kunstvakken een volwaardige plaats in het curriculum van het primair onderwijs te geven, werken leerlingen structureel aan de ontwikkeling van creatieve en kunstzinnige competenties in een doorlopende leerlijn. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, samenwerken, communiceren en probleemoplossend vermogen komen aan bod.  

De invulling van de kunstvakdocent-in-de-klas wordt vooraf met de school besproken, waarbij veel maatwerk mogelijk is en het aanbod altijd aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Lees hieronder meer. 

“CKE luistert naar de vraag van de scholen  
en biedt maatwerk per school!”

 

Maatwerk per school

Onze kunstvakdocenten-in-de-klas leveren maatwerk per school én kunnen de leerkracht ontlasten bij de dagelijkse werkzaamheden. Zo kun je ervoor kiezen om de kunstvakdocent wekelijks in te zetten of voor een bepaalde periode. Tevens kan de kunstvakdocent de leerkrachten middels deskundigheidsbevordering ondersteunen bij het ontwikkelen van cultuurlessen op maat die zij zelf kunnen verzorgen. Dit wordt vormgegeven in afstemming met de school.  

Eén kunstdiscipline of een mix? 

Je kunt de kunstvakdocent-in-de-klas op verschillende manieren inzetten. Zo kun je kiezen voor de focus op één discipline, zoals muziek, dans, theater, media, beeldend en woord. Tevens kan je ook kiezen voor een carrousel van verschillende disciplines. Vier disciplines komen dan in één jaar roulerend aan bod. Dit wordt vormgegeven in afstemming met de school. 

Kosten

De kosten voor een kunstvakdocent-in-de-klas bedragen €54,- per taakuur. Dit is exclusief additionele kosten zoals b.v. materiaalkosten en reistijd. Wij werken met lesgebonden en niet-lesgebonden uren. De lesgebonden uren staat de kunstvakdocent daadwerkelijk voor de klas, niet-lesgebonden uren zijn ontwikkeling, voorbereiding, overleg, evaluatie ed. en zijn afhankelijk van de vraag van de school.

Contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op:  
E-mailadres: onderwijs@cke.nl  
Telefoonnummer cultuuronderwijs: 040 216 32 45 

 

Naschoolse activiteiten en Rijke schooldag

Als aanvulling op de binnenschoolse lessen, kun je de kunstvakdocenten-in-de-klas van CKE ook inzetten in het naschoolse programma, door middel van creatieve ateliers. Wanneer er geen kunstvakdocent-in-de-klas is heeft CKE een naschoolse menukaart met een uitgebreid hedendaags aanbod. De Rijke schooldag is een subsidieregeling waar gemeente Eindhoven aan deelneemt, deze regeling zorgt ervoor om alle kinderen de kans te geven om zich verder te verrijken door deel te kunnen nemen aan leuke culturele activiteiten. 

Creatieve ateliers? 

In deze creatieve ateliers gaat de kunstvakdocent die reeds als vakdocent in de klas ingezet wordt ook de naschoolse lessen verzorgen aansluitend op de binnenschoolse lesdag. Creatieve ateliers zijn de aanvulling om óók in het naschoolse aanbod een verdiepend programma aan te bieden. Zowel voor onderbouw, middenbouw als bovenbouw. Op deze manier verdiepen en ontwikkelen leerlingen hun creatieve vermogens ook ná schooltijd. De school regelt zelf organisatorische zaken rondom de naschoolse activiteit, zoals inschrijvingen, facilitaire voorzieningen en benodigdheden.    

Naschoolse menukaart  

Nog geen kunstvakdocent in de klas? Om kennis te maken met cultuuronderwijs in het naschoolse aanbod hebben wij een speciale menukaart gemaakt, met verschillende smaken in de disciplines: muziek, dans, theater, media, beeldend en woord. Dit creatieve hedendaags aanbod bestaat uit een reeks van zes lessen, aangepast op de belevingswereld van de leerlingen.  

PO onderbouw (groep 1/2) 

Muziek
Muziek & dans

Dans
Dans in de klas

Beeldend
Beestenfeest

Theater
Prentenboek
Dierenspektakel

 

PO middenbouw (groep 3/4/5) 

Muziek
TikTok en muziek
Muziekpiloot

Dans
Dansmix global

Beeldend
Schoolplein ontwerpen
Automata

Theater
Buitenaards

Woord
Woord & theater

PO bovenbouw (groep 6/7/8) 

Muziek
TikTok en muziek
Mini-Musical
Popband Lab

Dans
Dansmix global
Mini-Musical

Beeldend
Schoolplein ontwerpen
Automata

Theater
Buitenaards
Mini-Musical

Media
Gewone dingen
Digiclub

Woord
Lyrics schrijven
Woord & theater
 

Rijke schooldag subsidie

De combinatie van binnenschoolse lessen (kunstdocent-in-de-klas) met aanvullende naschoolse activiteiten (creatieve ateliers) is een rijke invulling voor de Rijke Schooldag. Álle kinderen krijgen zo de kans om hun kunstzinnige en creatieve vermogens (verder) te ontwikkelen.  

Contact 

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op:  
E-mailadres: onderwijs@cke.nl  
Telefoonnummer cultuuronderwijs: 040 216 32 45 

Dit doet CKE ook voor het primair onderwijs:

 

Deskundigheidstraining krijgen in een kunstvak  

CKE biedt in samenwerking met CultuurStation een 2-tal trainingen aan voor individuele leerkrachten. Het gaat om trainingen om deskundiger te worden op het gebied van muziek of beeldend. De trainingen worden gegeven door ervaren CKE-kunstvakdocenten, die hun sporen hebben verdiend zowel in hun vakgebied als in het primair onderwijs. Deze trainingen kunnen ook door een team worden afgenomen; vraag naar de mogelijkheden. 

De aanmelding voor deze trainingen verloopt via CultuurStation. 

Daarnaast biedt CKE nog een training aan voor individuele leerkrachten: 

 

Museumlessen volgen in het Van Abbemuseum 

Kom je verwonderen in het Van Abbemuseum! En merk hoe kunst kan helpen om je wereld op een andere manier voor te stellen.  

CKE organiseert in samenwerking met het Van Abbemuseum gratis museumlessen voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en SBO en voor de onderbouw van het VSO. Meer informatie hierover is te vinden op de themapagina over de museumlessen.  

 

Creatieve invulling voor een feestdag? 

Ook voor kunstprojecten, jubileumdagen of workshopdagen voor een bijzondere (feest)dag kun je bij ons terecht. We denken graag mee over een creatieve invulling. Bijna alles is mogelijk!  Kijk hieronder voor enkele voorbeelden:  

 

Contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op:  
E-mailadres: onderwijs@cke.nl  
Telefoonnummer cultuuronderwijs: 040 216 32 45 

Cultuureducatie met Kwaliteit

CKE is in Eindhoven partner van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), waarin het werken met de doorlopende leerlijnen uit de Culturele Ladekast centraal staat. Kunst- en cultuureducatie vormen een structureel onderdeel van het schoolcurriculum. Steeds meer scholen in Eindhoven kiezen ervoor hier aan deel te nemen.  

CKE levert binnen deze regeling professionele kunstvakdocenten die aan de slag gaan als: 

  • Cultuurprofessional door middel van kunstvaklessen in de klassen. 
  • Co-teacher voor leerkrachten, zodat zij zelf de elementaire lessen in een specifiek kunstvak kunnen geven. 
  • Ontwikkelaar voor speciale projecten voor beeldend, media, dans, muziek en theater. Deze worden uitgevoerd door onze professionele kunstvakdocenten.  

Ben jij nog geen deelnemer van CmK en wil je structureel inzetten op cultuuronderwijs? Meld je dan aan via CultuurStation. CultuurStation is de organisator van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven. 

 

Contact 

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op:  
E-mailadres: onderwijs@cke.nl  
Telefoonnummer cultuuronderwijs: 040 216 32 45