woensdag 13 januari 2021

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 13 januari 2021

CKE sluit pand t/m dinsdag 9 februari 2021, zoveel mogelijk activiteiten online of verplaatsen

Dinsdagavond 12 januari heeft het kabinet een verlenging van de volledige lockdown aangekondigd t/m 9 februari 2021. CKE neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze klanten en medewerkers en we volgen hierin de maatregelen.

CKE pand sluit t/m 9 februari 2021, zoveel mogelijk activiteiten online

Het pand aan de Pastoor Petersstraat is t/m dinsdag 9 februari 2021 gesloten voor bezoekers.

  • Amateurkunst en Cultuurparticipatie: alle activiteiten worden online of met een alternatieve vorm gegeven en als dat niet mogelijk is, dan worden zij verplaatst naar een alternatieve datum.
  • Onderwijs: Sommige activiteiten worden online georganiseerd. Als dat niet mogelijk is, worden deze verplaatst naar een alternatieve datum. 
  • Cursussen vrije tijd: Alle cursussen en workshops in de vrije tijd gaan zo veel mogelijk online of met een alternatieve werkvorm door. De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op. Alle cursisten ontvangen op donderdag 14 januari een digitale nieuwsbrief.
  • Verhuur: Alle verhuuractiviteiten bij CKE worden geannuleerd en worden, in overleg, verplaatst naar een alternatieve datum. De afdeling Verhuur neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Wat betekent dat voor jou?
Als je vragen hebt over onze activiteiten of dienstverlening, dan kun je op onze website veel informatie vinden. Onze afdelingen en medewerkers zijn telefonisch of per mail bereikbaar, zie voor alle contactgegevens: www.cke.nl/contact. Als je als cursist een dringende vraag hebt over je cursus, neem dan contact op met je docent. Voor overige dringende vragen kun je contact opnemen met je vaste contactpersoon of de betreffende afdeling of stuur een mail naar info@cke.nl.

Informatievoorziening
We verwijzen je naar onze website www.cke.nl waar we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

-------------------------------------------

Update on coronavirus measures at CKE – 13 January 2021

CKE premises closed from now through 9 February 2021, as many activities as possible online or postponed

On Tuesday evening, 12 January, the government announced an extension of the full lockdown from now through 9 February. CKE takes its social responsibility towards its clients and staff seriously and follows the guidelines.

CKE premises closed through February 2021 - as many activities as possible online

The premises at Pastoor Petersstraat are closed to visitors from now through Tuesday 9 February.

  • Amateur arts and cultural participation: activities will either take place online or in an alternative form and where that is not possible, they will be postponed.
  • Education: Some activities will be organised online. If that is impossible, they will be postponed.
  • Courses for amateurs: All courses and workshops for amateurs will take place as far as possible online or in an alternative form. Your teacher will get in touch with you as soon as possible. Students will receive a digital newsletter on Thursday 14 January.
  • Rental: All rental activities at CKE will be cancelled and postponed, in mutual agreement. The Rentals department will get in touch with you as soon as possible.

How does this affect you?
If you have any questions about our activities or service, you can find a lot of information on our website. Our departments and staff can be reached by phone or by email. For all contact information, go to: www.cke.nl/contact. If you have an urgent question about your course, please get in touch with your teacher. If you have any other questions, get in touch with your regular contact person or the relevant department or send an email to info@cke.nl.

Information
For all information, we refer you to our website www.cke.nl where we keep you up to date with the latest developments.

Only by working together will we get Covid-19 under control. We trust you understand.

Kind regards,
Management and staff of CKE