woensdag 4 november 2020

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 4 november 2020

Tot ziens bij CKE!

English version see below

Op 3 november heeft het kabinet een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd vanaf 4 november 22.00 uur t/m 18 november. CKE neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze klanten en medewerkers en we volgen hierin de maatregelen.

CKE pand sluit van 5 t/m 18 november, zo veel mogelijk activiteiten online
Het pand aan de Pastoor Petersstraat is vanaf donderdag 5 t/m woensdag 18 november gesloten voor bezoekers.

 • Cursussen vrije tijd: alle cursussen en workshops in de vrije tijd gaan zo veel mogelijk online of met een alternatieve werkvorm door. De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op. Alle cursisten hebben op 4 november een digitale nieuwsbrief ontvangen.
 • Amateurkunst en Cultuurparticipatie: alle fysieke activiteiten bij CKE of namens CKE vervallen. Sommige activiteiten worden online georganiseerd. Als dat niet mogelijk is, worden deze verplaatst naar een alternatieve datum.
 • Verhuur: alle verhuuractiviteiten bij CKE worden geannuleerd en worden, in overleg, verplaatst naar een alternatieve datum. De afdeling Verhuur neemt zo snel mogelijk contact met je op.
 • Onderwijs: alle fysieke lessen of activiteiten bij onderwijsinstellingen door docenten van CKE gaan door. Hierin volgen we de maatregelen van het kabinet.

Wat betekent dat voor jou?
Als je vragen hebt over onze activiteiten of dienstverlening, dan kun je op onze website veel informatie vinden. Onze afdelingen en medewerkers zijn telefonisch of per mail bereikbaar, zie voor alle contactgegevens: www.cke.nl/contact. Als je dringende vragen hebt, neem dan contact op met je vaste contactpersoon of de betreffende afdeling of stuur een mail naar info@cke.nl.

Informatievoorziening
We verwijzen je naar onze website www.cke.nl waar we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

-------------------------------------------

Update on coronavirus measures at CKE – 4 november 2020

CKE will close its premises from Thursday 5 November through Wednesday 18 November
As many activities as possible will take place online or be postponed

Yesterday evening, the government announced a temporary tightening of the partial lockdown from
22:00 on 4 November through 18 November. CKE takes its social responsibility towards its clients and
staff seriously and follows the guidelines.

CKE premises closed from 5 through 18 November - as many activities as possible online
The premises on Pastoor Petersstraat will be closed to visitors from Thursday 5 through Wednesday
18 November.

 • Courses for amateurs: All courses and workshops for amateurs will take place as far as possible
  online or in an alternative form. Your teacher will get in touch with you as soon as possible. All our
  students will receive a digital newsletter today.
 • Amateur arts and cultural participation: all physical activities at or on behalf of CKE will be
  cancelled. Some activities will be organised online. If that is impossible, they will be postponed.
 • Rental: All rental activities at CKE will be cancelled and postponed, in mutual agreement. The
  Rentals department will get in touch with you as soon as possible.
 • Education: all physical lessons or activities given by CKE teachers at educational institutes will
  continue. This is in line with government measures.

How does this affect you?
If you have any questions about our activities or service, you can find a lot of information on our
website www.cke.nl. Our departments and staff can be reached by phone or by email. For all contact
information, go to: www.cke.nl/contact. If you have any urgent questions, get in touch with your regular contact
person or the relevant department or send an email to info@cke.nl.

Information
For all information, we refer you to our website www.cke.nl where we keep you up to date with the latest developments.

We must all work together to get Covid-19 under control. We trust you to understand.

Kind regards,
Management and staff of CKE