dinsdag 10 november 2020

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 11 november 2020

Tot ziens bij CKE!

CKE hervat fysieke activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar vanaf woensdag 11 november

English Version available below

Dinsdag 3 november heeft het kabinet een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd vanaf 4 november 22.00 uur t/m 18 november. Na de persconferentie van het kabinet op 3 november is er in de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant een noodverordening afgekondigd. Binnen deze noodverordening is het mogelijk om fysieke activiteiten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar aan te bieden. 

CKE hervat vanaf woensdag 11 november alle fysieke activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, activiteiten voor volwassenen gaan zoveel mogelijk online door.

  • Het pand aan de Pastoor Petersstraat is vanaf donderdag 5 t/m woensdag 18 november gesloten voor bezoekers zonder afspraak.
  • Cursussen vrije tijd: Alle fysieke lessen van cursussen en workshops in de vrije tijd aan kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden hervat volgens het rooster vanaf woensdag 11 november. Alle cursussen en workshops in de vrije tijd aan volwassenen vanaf 18 jaar, gaan zoveel mogelijk online of met een alternatieve werkvorm door. De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op. De cursisten ontvangen op 10 november een mailbericht. Kijk voor het actuele Algemeen protocol Corona-maatregelen CKE vanaf 11 november 2020 op www.cke.nl/contact.
  • Amateurkunst en Cultuurparticipatie: alle fysieke activiteiten voor kinderen of jongeren tot en met 17 jaar worden hervat, onder voorwaarden. Activiteiten voor volwassenen worden online georganiseerd. Als dat niet mogelijk is, worden deze verplaatst naar een alternatieve datum.
  • Verhuur: Alle verhuuractiviteiten bij CKE worden geannuleerd en worden, in overleg, verplaatst naar een alternatieve datum. De afdeling Verhuur neemt zo snel mogelijk contact met je op.
  • Onderwijs: alle fysieke lessen of activiteiten bij onderwijsinstellingen door docenten van CKE gaan door. Hierin volgen we de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van de school.

Wat betekent dat voor jou?

Als je vragen hebt over onze activiteiten of dienstverlening, dan kun je op onze website veel informatie vinden. Onze afdelingen en medewerkers zijn telefonisch of per mail bereikbaar, zie hier alle contactgegevens. Als je dringende vragen hebt, neem dan contact op met je vaste contactpersoon of de betreffende afdeling of stuur een mail naar info@cke.nl.

Informatievoorziening
We verwijzen je naar onze website www.cke.nl waar we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

-------------------------------------------

Update on coronavirus measures at CKE – 10 November 2020

On Tuesday 3 November, the government announced a temporary tightening of the partial lockdown from 22:00 on 3 November through 18 November. Following the government's press conference on 3 November, the Zuidoost-Brabant safety region issued an emergency ordinance making it possible to offer physical activities for children and young people up to 17 years of age. 

From Wednesday 11 November, all physical activities at CKE will resume for children and young people up to 17 years of age. Activities for adults will continue online as far as possible.

  • The premises on Pastoor Petersstraat will be closed to any visitors who do not have an appointment, from Thursday 5 through Wednesday 18 November.
  • Courses for amateurs: All physical lessons of amateur courses and workshops for children and young people up to 17 years of age will be resumed according to the timetable, starting on Wednesday 11 November. All amateur courses and workshops for adults from 18 years onwards will continue online or in an alternative form as far as possible. Your teacher will get in touch with you as soon as possible. Students will receive a digital newsletter on 10 November. For the up-to-date General Protocol Corona measures at CKE from 11 November 2020, go to our contact page.
  • Amateur arts and cultural participation: all physical activities for children and young people up to 17 years of age will be resumed, under certain conditions. Activities for adults will be organised online. If that is impossible, they will be postponed.
  • Rental: All rental activities at CKE will be cancelled and postponed, in mutual consultations. The Rentals department will get in touch with you as soon as possible
  • Education: all physical lessons or activities given by CKE teachers at educational institutes will continue. This is in line with government measures and the individual guidelines of the schools.

How does this affect you?
If you have any questions about our activities or service, you can find a lot of information on our website. Our departments and staff can be reached by phone or by email. For all contact information, go to our contact page. If you have any urgent questions, get in touch with your regular contact person or the relevant department or send an email to info@cke.nl

Information
For all information, we refer you to our website www.cke.nl where we keep you up to date with the latest developments.

We must all work together to get Covid-19 under control.

We trust you understand.

Kind regards,
Management and staff of CKE