Talentontwikkeling

Heb je behoefte aan extra aanbod en verdieping binnen jouw discipline? Dan heeft CKE jou heel wat te bieden. Binnen de verschillende afdelingen hebben we aanbod op maat voor jou.

KunstKlas (voorgeen Kunst & Cultuurproject)
Binnen dit project werkt CKE samen met het Sint-Joriscollege, de enige erkende cultuurprofielschool in Eindhoven. We bieden specialisaties voor jongeren met bijzondere belangstelling voor muziek, dans, drama, beeldende vorming of  musical. Deze leerlingen krijgen op het Sint-Joriscollege een eigen programma.
Meer informatie staat vind je op de website van het Sint-Joriscollege. Je kunt ook contact opnemen met de school. Een groot aantal leerlingen dat de KunstKlas volgt, kan deel uitmaken van Talent-ID, voor wie graag het vak in wil.

In ontwikkeling: het LAB
In najaar van 2018 gaat het LAB van start: een zaterdagacademie voor getalenteerde, leergierige jongeren van 12 tot 19 jaar. Zij worden ieder vanuit hun eigen kunstdiscipline samengebracht met leeftijdgenoten in het LAB. Kernwoorden: onderzoek en experiment, leren van elkaar, vakoverstijgend werken, cocreatie.


MUZIEK

Talentstroom Muziek
Voor kinderen en jongeren met een bijzondere aanleg voor muziek, veel doorzettingsvermogen en discipline. Als talent moet je toelating doen en kunnen wij jou veel extra’s bieden. Het programma bestaat uit klassikale lessen theorie/solfège, samenspel en projecten. De toelatingen met motivatiegesprekken zijn rond de examenweek in juni. Meer informatie kun je krijgen bij je docent of aan de balie.


DANS

Talentklas I
Een klas voor kinderen in groep 5 t/m 7 met een bijzondere aanleg voor dans. Leerlingen van de dansschool worden geselecteerd door de docenten. Leerlingen van buiten de dansschool komen eerst een proefles doen, waarbij de docent bekijkt of het kind in de talentklas past. De les richt zich op de basis van klassiek ballet. Daarnaast wordt een tweede les gekozen uit het reguliere aanbod, bijvoorbeeld dansmix, moderne dans, jazz of streetdance/hiphop. Deze tweede les krijgt de leerling met 50% korting.

Talentklas II
Een klas voor kinderen in groep 6 t/m 8 met een bijzondere aanleg voor dans. Leerlingen krijgen op dinsdagmiddag een les klassiek en modern en 12 weken choreo.

Talentstroom
Een pakket op maat voor jongeren vanaf 12 jaar met een bijzondere aanleg voor dans en de ambitie om misschien naar een dansacademie te gaan. Meer informatie kun je aanvragen bij Nicole Mokveld (coördinator van de CKE-dansschool) via nicole.mokveld@cke.nl.


BEELDENDE KUNST

Talentklas Beeldend
Voor eigenzinnige jonge kunstenaars en andere talenten die creatief durven te zijn, hun ideeën willen verbeelden en openstaan voor inspiratie. CKE is bij uitstek de omgeving waarin jongeren geprikkeld worden hun gedachten vrij te laten gaan, origineel te zijn en nieuwe dingen te creëren.
Met talent bereik je sneller je doel, maar met talent alleen ben je er niet. Wil je er tijd aan besteden om je artistieke talent te ontwikkelen? Dan is deze talentklas zeker iets voor jou, want je krijgt alle ruimte om je talent op beeldend en creatief vlak te ontwikkelen. Niet wat je al kan, maar wat je nog méér kunt en ontdekt is belangrijk.


THEATER

Productiegroep (14-21 jaar)
In de productiegroep ligt het accent op het verkennen en versterken van jouw ambities als speler. De regisseur kiest het materiaal en gaat met je aan het werk. De auditie vindt plaats aan het begin van het schooljaar.

Talentstroom theater
Dit seizoen gaan we bij van start met een speciaal talentenprogramma: de Talentstroom. Dit programma is ontwikkeld voor een kleine groep jongeren die bovengemiddeld talent én motivatie laten zien. De lat ligt hoog en jouw ontwikkeling staat centraal. Dit gebeurt door individuele aandacht en intensieve begeleiding.

Vooropleiding theater (16+)
Wil je naar de toneelschool, een opleiding tot docent drama volgen of wil je weten wat zo’n opleiding inhoudt? Dan is deze vooropleiding dé manier om hier achter te komen.

Deel dit met je vrienden via: