woensdag 5 mei 2021

Update maatregelen Coronavirus bij CKE

CKE is gesloten t/m maandag 17 mei 2021. Zo veel mogelijk activiteiten online of verplaatsen.

English version below

Dinsdagavond 13 april kondigde het kabinet een verlenging van de lockdown aan. Ondanks dat er een aantal versoepelingen zijn blijven de meest coronaregels voorlopig gelden. Voor CKE betekent dit dat het pand gesloten blijft t/m maandag 17 mei 2021. Activiteiten gaan zoveel mogelijk online door of worden verplaatst. 

CKE pand sluit t/m maandag 17 mei 2021, activiteiten zoveel mogelijk online
Het pand aan de Pastoor Petersstraat is t/m 17 mei 2021 gesloten voor bezoekers.

  • Amateurkunst en Cultuurparticipatie: alle activiteiten gaan online of in een alternatieve vorm door. Als dat niet mogelijk is, worden zij verplaatst naar een alternatieve datum.
  • Onderwijs: In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn fysieke activiteiten vanaf 1 maart weer beperkt mogelijk. Overige activiteiten gaan online door of verplaatsen we naar een alternatieve datum. 
  • Cursussen vrije tijd: Alle cursussen en workshops gaan in principe door: online of met een alternatieve werkvorm. De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op. 
  • Verhuur: we annuleren alle verhuuractiviteiten bij CKE t/m maandag 17 mei en zoeken in overleg een nieuwe datum. 

Vragen? 

Heb je een vraag over je cursus? Neem dan contact op met je docent. Voor overige vragen neem je contact op met je vaste contactpersoon bij CKE. Zie www.cke.nl/contact. De meest actuele informatie en laatste ontwikkelingen vind je op www.cke.nl. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip. 

Met vriendelijke groet, 
Directie en medewerkers CKE 


CKE premises remain closed through Monday 17 May 2021
As many activities as possible online or postponed 

On Tuesday evening, 13 April, the government announced an extension of the lockdown. Despite the easing of a number of restrictions, most of the corona measures will stay in place for now. This means that the CKE premises will remain closed through Monday 17 May 2021. Activities will take place as far as possible online or will be postponed. We've set out what this means for you. 

CKE premises closed through Monday 17 May 2021, activities online where possible

The premises at Pastoor Petersstraat remain closed to visitors through 17 May.

  • Amateur arts and cultural participation: all activities will take place online or in an alternative form. If that is impossible, they will be postponed.
  • Education: Since 1 March, a limited programme of physical activities in primary and secondary schools has been possible. Other activities will take place online or be postponed. 
  • Courses for amateurs: In principle, all courses and workshops will continue: either online in an alternative form. Your teacher will get in touch with you as soon as possible. 
  • Rental: all rental activities at CKE will be cancelled through Monday 17 May and postponed, in consultation. 


Questions?
If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher. For any other questions, get in touch with your regular contact at CKE. See www.cke.nl/contact. You will find up-to-date information and the latest developments at www.cke.nl. 

Only by working together will we get COVID-19 under control. We trust you understand.


Kind regards,
Management and staff of CKE