woensdag 3 februari 2021

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 3 februari 2021

CKE sluit pand t/m dinsdag 2 maart 2021. Zo veel mogelijk activiteiten online of verplaatsen

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 3 februari 2021

CKE sluit pand t/m dinsdag 2 maart 2021
Zo veel mogelijk activiteiten online of verplaatsen

English version available on February 4th

Dinsdagavond 2 februari kondigde het kabinet een verlenging van de lockdown aan t/m 2 maart 2021. Voor CKE betekent dat dat activiteiten zoveel mogelijk online doorgaan of worden verplaatst. We zetten de gevolgen voor je op een rij. 

CKE pand sluit t/m 2 maart 2021, activiteiten zoveel mogelijk online


Het pand aan de Pastoor Petersstraat is t/m dinsdag 2 maart 2021 gesloten voor bezoekers.

  • Amateurkunst en Cultuurparticipatie: alle activiteiten gaan online of in een alternatieve vorm door. Als dat niet mogelijk is, worden zij verplaatst naar een alternatieve datum.
  • Onderwijs: de basisscholen gaan weer open op 8 februari. In overleg met scholen worden fysieke activiteiten daar weer opgestart. Overige activiteiten gaan online door of verplaatsen we naar een alternatieve datum.
  • Cursussen vrije tijd: Alle cursussen en workshops gaan in principe door: online of met een alternatieve werkvorm. De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op.
  • Verhuur: we annuleren alle verhuuractiviteiten bij CKE t/m dinsdag 2 maart en zoeken in overleg een nieuwe datum.

Vragen?

Heb je een vraag over je cursus? Neem dan contact op met je docent. Voor overige vragen neem je contact op met je vaste contactpersoon bij CKE. Zie www.cke.nl/contact. De meest actuele informatie en laatste ontwikkelingen vind je op www.cke.nl

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

----------

Announcement on www.cke.nl / Wednesday 3 February 2021 

Update on coronavirus measures at CKE – 3 February 2021

CKE premises closed through Tuesday 2 March 2021
As many activities as possible online or postponed

 

On Tuesday evening, 2 February, the government announced an extension of the lockdown through 2 March 2021. CKE activities will take place as far as possible online or will be postponed. We've set out what this means for you. 

CKE premises closed remain closed through 2 March 2021, activities online where possible

The premises at Pastoor Petersstraat are closed to visitors from now through Tuesday 2 March.

  • Amateur arts and cultural participation: all activities will take place online or in an alternative form. If that is impossible, they will be postponed.
  • Education: primary schools are to reopen on 8 February. Physical activities will recommence in consultation with schools. Other activities will take place online or be postponed.
  • Courses for amateurs: In principle, all courses and workshops will continue: either online in an alternative form. Your teacher will get in touch with you as soon as possible.
  • Rental: all rental activities at CKE will be cancelled through Tuesday 2 March and postponed, in consultation.

Questions?

If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher. For any other questions, get in touch with your regular contact at CKE. See www.cke.nl/contact. You will find up-to-date information and the latest developments at www.cke.nl

Only by working together will we get COVID-19 under control. We trust you understand,

Kind regards,
Management and staff of CKE