woensdag 2 juni 2021

Vanaf maandag 7 juni weer meer mogelijk bij CKE

Update maatregelen coronavirus 2 juni

We hebben weer goed nieuws. De coronacijfers blijven dalen en dus is er weer meer mogelijk bij CKE. We zetten het voor je op een rij. De deuren van ons pand zijn weer open en net als de vorige keer gaat het opstarten in voorzichtige stappen. Uiteraard wordt alles veilig georganiseerd en volgens een protocol dat voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

(English version below)

De deuren van ons pand aan de Pastoor Petersstraat gaan op woensdag 19 mei weer open. Niet voor iedereen. Net als de vorige keer gaat het opstarten in voorzichtige stappen. Uiteraard wordt alles veilig georganiseerd en volgens een protocol dat voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

Wat kan er nu ook: 

Alle groepscursussen vrije tijd voor volwassenen worden weer fysiek gegeven volgens het rooster. Jouw docent neemt contact met je op voor de verdere invulling van de les, uiteraard met inachtneming van de regels. Tijdens de lessen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat vanwege de aard van de activiteit niet anders kan. Cursisten blijven bij klachten thuis;

Activiteiten van Amateurkunst en Cultuurparticipatie zijn onder voorwaarden weer mogelijk, buiten en binnen. Mits er niet meer dan 50 personen (exclusief docent) in een ruimte aanwezig zijn;

Fysieke activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs op scholen zijn weer mogelijk;

Commerciële en culturele verhuur van ruimtes is weer mogelijk, met een maximum van 50 personen (exclusief personeel) in een ruimte.

Wat kan er (nog) niet: 

Publiek is nog niet welkom bij activiteiten in het pand;

Er mogen niet meer dan 50 mensen (exclusief personeel) in een ruimte aanwezig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het Café/ foyer;

Er is tot nader order geen horecavoorziening in Café C. Als gevolg van coronamaatregelen beschikken we op dit moment niet over een horecapartner en gaan we op zoek naar een nieuwe partner voor de exploitatie van Café C. Bij bepaalde activiteiten is wel catering mogelijk.

Hoe blijf je op de hoogte?

Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie. Heb je een inhoudelijke vraag over je cursus? Neem dan contact op met je docent. Voor overige vragen neem je contact op met je vaste contactpersoon bij CKE.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

More activities possible at CKE from Monday 7 June

Update coronavirus measures 2 June 2021

We're back with more good news. The number of corona infections is falling so more activities are possible at CKE. We've set out what this means for you. The doors of our premises are open again and just as last time, we will be starting up activities carefully and in phases. Everything will of course be organised safely and according to a protocol which complies with RIVM guidelines.

Which new activities are possible?

 • ·All amateur group courses for adults will take place physically according to the timetable. Your teacher will get in touch with you to discuss how the lesson will take place, naturally in compliance with the rules. During the lesson, it is no longer necessary to keep a distance of 1.5 metres from each other if the nature of the activity makes that impossible. Students stay at home if they have any symptoms.
   
 •  Activities of Amateur Arts and Cultural Participation are once more possible, under certain conditions, both outdoors and indoors as long as there are no more than 50 people (not including the teacher) in a space.
   
 • Physical activities in primary and secondary education are once again possible on location at schools
   
 • Commercial and cultural renting of rooms is once more possible, with a maximum of 50 persons (not including staff) in a room.

 The following things are not possible (yet): 

 • ·Spectators are not yet welcome at activities on the premises.
   
 • No more than 50 persons (not including staff) are allowed in one space. This applies to the Café /foyer too.
   
 • There are no catering amenities in Café C until further notice. As a consequence of the corona measures, we do not have a hospitality partner at present and are looking for a new partner to run Café C. Catering is however possible for certain activities.

How can you keep up to date?

Keep an eye on our website for the most up-to-date notifications. If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher. For any other questions, get in touch with your regular contact at CKE. See cke.nl/contact.

Only by working together will we get COVID-19 under control. We trust you understand.

Kind regards,
Management and staff of CKE