maandag 17 mei 2021

We mogen weer!

Update maatregelen coronavirus 17 mei

(English version below)

Eindelijk goed nieuws! Vanaf woensdag 19 mei kunnen we de fysieke lessen voor de vrije tijd weer deels gaan opstarten. We hebben jullie gemist!

De deuren van ons pand aan de Pastoor Petersstraat gaan op woensdag 19 mei weer open. Niet voor iedereen. Net als de vorige keer gaat het opstarten in voorzichtige stappen. Uiteraard wordt alles veilig georganiseerd en volgens een protocol dat voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

Wat kan er wel:

Alle individuele muzieklessen kunnen weer volgens het rooster fysiek gegeven worden in ons gebouw.

Alle groepscursussen vrije tijd starten weer volgens het rooster voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar oud.

Activiteiten van Amateurkunst en Cultuurparticipatie in de buitenlucht zijn weer mogelijk onder voorwaarden, of worden online of in een alternatieve vorm georganiseerd.

Fysieke activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs op scholen blijven beperkt mogelijk en overige activiteiten gaan online door of verplaatsen we naar een alternatieve datum.

Wat kan er (nog) niet:

Voor volwassenen zijn groepscursussen vrije tijd nog niet mogelijk. Wel mogen er twee cursisten en een docent aanwezig zijn in een lokaal. Cursussen zullen dus hybride gegeven worden. Deels fysiek en deels online. Je docent vertelt jou hier meer over.

We verhuren nog geen ruimtes.

Er zijn geen bijeenkomsten en evenementen in ons gebouw.

Hoe blijf je op de hoogte?

Al onze cursisten krijgen op 17 mei een mail met meer informatie. Vervolgens neemt jouw docent contact met je op voor de verdere invulling van de les.

Andere vragen?
Heb je een inhoudelijke vraag over je cursus? Neem dan contact op met je docent. Voor overige vragen neem je contact op met je vaste contactpersoon bij CKE. Zie cke.nl/contact.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

We can open again!

UPDATE CORONA MEASURES 17 May 2021

Good news at last! From Wednesday 19 May, we can start up the physical lessons for amateurs again, at least in part. We’ve missed you all!

The doors of our premises on Pastoor Petersstraat will open again on Wednesday 19 May. But not for everyone. Just as last time, the start-up will be carried out in careful stages.Everything will of course be organised safely and according to a protocol which complies with RIVM guidelines.

The following things will be possible:

  • All individual music lessons can take place physically on our premises and according to the timetable.
  • All group courses for amateurs will start again according to the timetable, for children and young people up to and including 17 years.
  • Amateur arts and cultural participation activities outdoors will once more be possible, under certain conditions, or will be organized online or in an alternative form.
  • Physical activities in primary and secondary schools remain restricted and other activities will take place online or be postponed.

The following things are not possible (yet):

  • Amateur group courses for adults are not yet possible. However, two students and one teacher may be present together in a classroom. So courses will be given in a hybrid form; partly physical and partly online. Your teacher will tell you more about this.
  • We are still not renting out spaces.
  • There are no meetings or events on our premises.

How can you keep up to date? Our students will receive an email with information on Monday afternoon 17 May. Your teacher will subsequently get in touch with you about the specifics.

Do you have any questions? If you have a questions about your course, please get in touch with your teacher. For any other questions, get in touch with your regular contact at CKE. See cke.nl/contact.

Kind regards,
Management and staff of CKE