maandag 14 december 2020

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 14 december 2020

CKE sluit pand van dinsdag 15 december 2020 t/m dinsdag 19 januari 2021, zo veel mogelijk activiteiten online of verplaatsen

Maandag 14 december 2020

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 14 december 2020

CKE sluit pand van dinsdag 15 december 2020 t/m dinsdag 19 januari 2021
Zo veel mogelijk activiteiten online of verplaatsen
 

Vanavond heeft het kabinet zwaardere maatregelen en een volledige lockdown aangekondigd vanaf 15 december 00.00 uur t/m 19 januari 2021. CKE neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze klanten en medewerkers en we volgen hierin de maatregelen.

CKE pand sluit van 15 december t/m 19 januari 2021, zo veel mogelijk activiteiten online
Het pand aan de Pastoor Petersstraat is vanaf dinsdag 15 december t/m dinsdag 19 januari 2021 gesloten voor bezoekers.

  • Cursussen vrije tijd: Alle cursussen en workshops in de vrije tijd gaan zo veel mogelijk online of met een alternatieve werkvorm door. De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op. Alle cursisten ontvangen dinsdag 15 december een digitale nieuwsbrief.
  • Amateurkunst en Cultuurparticipatie: alle fysieke activiteiten gaan niet door. Deze worden online of met een alternatieve vorm gegeven en als dat niet mogelijk is, dan worden zij verplaatst naar een alternatieve datum.
  • Verhuur: Alle verhuuractiviteiten bij CKE worden geannuleerd en worden, in overleg, verplaatst naar een alternatieve datum. De afdeling Verhuur neemt zo snel mogelijk contact met je op.
  • Onderwijs: alle fysieke lessen of activiteiten bij onderwijsinstellingen door docenten van CKE vervallen vanaf woensdag 16 december. Sommige activiteiten worden online georganiseerd. Als dat niet mogelijk is, worden deze verplaatst naar een alternatieve datum.

Wat betekent dat voor jou?
Als je vragen hebt over onze activiteiten of dienstverlening, dan kun je op onze website veel informatie vinden. Onze afdelingen en medewerkers zijn telefonisch of per mail bereikbaar, zie voor alle contactgegevens: cke.nl/contact. Als je dringende vragen hebt, neem dan contact op met je vaste contactpersoon of de betreffende afdeling of stuur een mail naar info@cke.nl. CKE is gedurende de Kerstvakantie collectief gesloten van zondag 20 december t/m zondag 3 januari 2021.

Informatievoorziening
We verwijzen je naar onze website waar we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

Monday 14 December 2020 

Update on coronavirus measures at CKE – 14 December 2020

CKE premises will be closed from Tuesday 15 December through Tuesday 19 January.
As many activities as possible will take place online or be postponed.
 

Today, the government announced stricter measures and a full lockdown, to be in place from midnight on 15 December through 19 January 2021. CKE takes its social responsibility towards its clients and staff seriously and follows the guidelines.

CKE premises closed from 15 December through 19 January - as many activities as possible online
The premises on Pastoor Petersstraat will be closed to visitors from Tuesday 15 December through Tuesday 19 January 2021.

Courses for amateurs: All courses and workshops for amateurs will take place as far as possible online or in an alternative form. Your teacher will get in touch with you as soon as possible. All students will receive a digital newsletter on Tuesday 15 December.

Amateur arts and cultural participation: no physical activities will take place. Activities will either take place online or in an alternative form and where that is not possible, they will be postponed.

Rental: All rental activities at CKE will be cancelled and postponed, in mutual agreement. The Rentals department will get in touch with you as soon as possible.

Education: all physical lessons or activities by CKE teachers at educational institutes will be cancelled from Wednesday 16 December. Some activities will be organised online. If that is impossible, they will be postponed. 

How does this affect you?
If you have any questions about our activities or service, you can find a lot of information on our website. Our departments and staff can be reached by phone or by email. For all contact information, go to: cke.nl/contact. If you have any urgent questions, get in touch with your regular contact person or the relevant department or send an email to info@cke.nl. CKE is collectively closed during the Christmas holidays, from Sunday 20 December through Sunday 3 January 2021.

Information
For all information, we refer you to our website where we keep you up to date with the latest developments.

We must all work together to get Covid-19 under control. We trust you to understand.

Kind regards,
Management and staff of CKE