maandag 23 april 2018

Hernieuwde samenwerking CKE en Woonbedrijf

CKE vaste partner in Buurtfonds Woonbedrijf

Op vrijdag 20 april ondertekenden directeur Wonen Paul Tholenaars van Woonbedrijf en CKE-directeur Hugo van den Hoek Ostende een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat CKE de coördinatie van buurtprojecten gaat oppakken. Deze projecten met kunst, taal, design, muziek of natuur dragen bij aan de leefbaarheid in de stad.

Het oude Buurtcultuurfonds Woonbedrijf waarbij voorheen ook het Prins Bernhard Cultuurfonds betrokken was, is nu omgedoopt tot Buurtfonds Woonbedrijf. En daar hoort een nieuw beeldmerk bij (zie onder). CKE is trots op het structurele partnerschap dat met deze samenwerkingsovereenkomst is bekrachtigd.

100 aanvragen per jaar
Sinds de start van het fonds in 2012, komen per jaar circa 100 aanvragen voor projecten binnen en gaan zo’n 75 projecten per jaar in uitvoering. Daar wil Woonbedrijf in samenwerking met CKE graag mee doorgaan. De aangevraagde projecten moeten voldoen aan de kaders van de Woningwet en passen binnen de gewenste gebiedsontwikkeling in de buurt. Op de website van Woonbedrijf is meer informatie te vinden over de voorwaarden en het aanvragen van buurtprojecten.Foto: Mathilde Heijns