woensdag 18 november 2020

Nieuwe maatregelen Corona CKE vanaf 19 november

CKE pand is weer open vanaf donderdag 19 november

Woensdag 18 november 2020 
English Version available on 19th November

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 17 november gaat het CKE pand vanaf donderdag 19 november weer open voor fysieke lessen en activiteiten. Naar aanleiding van de aangepaste landelijke maatregelen en de gedeeltelijke lockdown hebben we ons Algemeen protocol Corona-maatregelen CKE geactualiseerd. Hiermee vervallen eerdere protocollen.


Mogelijkheden fysieke lessen en activiteiten:
De cursussen in de vrije tijd worden weer live gegeven vanaf 19 november. Helaas zijn fysieke groepslessen zang alleen mogelijk tot 13 jaar. Groepslessen zang vanaf 13 jaar gaan zoveel mogelijk online of met een alternatieve werkvorm door. De docent neemt hiervoor zo snel mogelijk contact met je op. Alle cursisten ontvangen vandaag een digitale nieuwsbrief.

Voor overige fysieke activiteiten voor Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Verhuur zijn er weer mogelijkheden, lees daarvoor het actuele protocol of neem contact op met je vaste contactpersoon. De activiteiten in het onderwijs blijven gewoon doorgaan. Café-restaurant CuCu blijft de komende weken gesloten.

We hechten veel waarde aan de veiligheid van al onze bezoekers en medewerkers bij activiteiten die bij of namens CKE worden georganiseerd. Het is voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke binnenruimtes. Bezoek je CKE? Neem dan je mondkapje mee. 

Kijk voor je bezoek op contact voor alle contactgegevens, openingstijden, telefonische bereikbaarheid en het coronaprotocol. Je bent van harte welkom bij CKE.

 

wednesday 18 November 2020 

New Corona measures at CKE from 19 November 

The CKE premises will be open again from Thursday 19 November

Following the government's press conference on 17 November, the CKE premises will reopen on Thursday 19 November for physical lessons and activities. In response to the modified national measures and the partial lockdown, we have brought our General CKE protocol corona measures up to date. This protocol replaces all earlier protocols. 

Possibilities for physical lessons and activities:

Amateur courses will again take place live from 19 November. Unfortunately, group singing lessons are only permitted for children up to 13 years of age. Group singing lessons for children older than 13 will continue as far as is possible online or in an alternative form. Your teacher will get in touch with you about this as soon as possible. All our students will receive a digital newsletter.

With regard to other physical activities for Amateur Arts, Culture Participation and Rental, there are renewed possibilities. Check the up-to-date protocol or get in touch with your permanent contact person. Activities in schools will continue as they were. Café-Restaurant CuCu will remain closed in the coming weeks.

We set great store by the safety of all our visitors and staff during activities organised by or on behalf of CKE. Everyone aged 13 and over is obliged to wear a face mask in the public spaces indoors. Are you visiting CKE? Please make sure you have a face mask with you.

Before you visit CKE, check contact for contact information, opening times, accessibility by telephone and corona protocol. You are very welcome here at CKE.