Primair onderwijs

Op zoek naar kunstzinnige, culturele activiteiten? CKE Onderwijs biedt deze in verschillende disciplines: muziek, dans, beeldend, design, multimedia en theater/musical.

We hebben allerlei soorten activiteiten:

  • WORKSHOPS, een eenmalige activiteit van 1 of 1,5 uur
  • MUSEUMLES, een les in het Van Abbemuseum door een vakdocent van CKE
  • PROJECTEN, bestaat uit meerdere lessen, die een afgerond geheel vormen. De uitvoering vindt plaats over een aantal dagen of weken en kan afgesloten worden me teen presentatie
  • Met een THEMA als uitgangspunt
  • VAKLEERKRACHT, CKE-cultuurcoach in de klas

Wij bieden ook ondersteuning en scholing aan leerkrachten:

  • TEAMONDERSTEUNING, o.a. bij kiezen van en implementeren van een kunstzinnige lesmethode muziek
  • (BIJ)SCHOLING voor individuele leerkrachten (o.a. beeldend en muziek)

Ook denken we graag mee over:

CKE verzorgt ook:

  • Beeldende activiteiten in het Kunstmenu voor de groepen 3. Het Kunstmenu is een totaalprogramma voor de school, georganiseerd door CultuurStation. Zie voor info over voorwaarden en invulling Kunstmenu.

In bovenstaand filmpje vertellen twee leerlingen van Bs de Opbouw over hun ervaringen met de dramalessen op school. Zij hebben twee jaar lang lessen gehad in het kunstvak ‘drama’.

Onze kracht
De kracht van CKE zit in het meedenken en het op maat aanpassen van een activiteit aan uw wensen en organisatie. Onze docenten zijn gedreven professionals die graag hun passie voor kunst en cultuur overbrengen aan kinderen en leerkrachten.

Doorlopende leerlijnen kunstvakken (de Culturele Ladekast)
CKE is partner in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het werken met doorlopende leerlijnen uit De Culturele Ladekast centraal staat. We maken én geven activiteiten die structureel bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende culturele vermogens van leerlingen, vooral het creërend, maar ook het reflectief en analyserend vermogen. Zo ontstaan rijkere lessen die het cultureel vermogen van de leerlingen stimuleren.

We zetten onze expertise al in op zo'n 20 basisscholen die aan deze regeling deelnemen. We verzorgen diverse inspirerende projecten op het gebied van beeldend en muziek. Daarnaast verzorgen we vanuit deze regeling ondersteuning aan leerkrachten, zodat ze zelf de basale lessen in een kunstvak kunnen geven.

CultuurStation is de organisator van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven. Scholen die hier belangstelling voor hebben kunnen contact opnemen met CultuurStation, met Beppie Remmits.

De doorgaande leerlijn passen wij ook toe in onze andere activiteiten. In het aanbod van workshops, projecten en naschoolse activiteiten zijn bij de betreffende activiteiten de leerdoelen opgenomen.

Bovenstaand filmpje laat zien hoe CultuurStation, samen met andere cultuureducatiebureaus, een doorlopende leerlijn cultuureducatie heeft ontwikkeld. Samen met culturele instellingen en het onderwijs is een basismodel gemaakt, gebaseerd op de culturele vermogens die leerlingen ontwikkelen als zij cultuuronderwijs krijgen.

Onderzoekend leren, Cultuur&ik en Stedelijk Programma Creativiteit
Einstein zei het al: “imagination is more important than knowlegde”. En daar zijn we het bij CKE 100% mee eens. Cultuur helpt bij de ontwikkeling van een onderzoekende, open en creatieve geest en laten dit nou belangrijke eigenschappen zijn voor een toekomstbestendige levenshouding. De training ‘Cultuur&ik’ stimuleert volwassen professionals om de verbeeldingskracht van kinderen van 0 tot 13 jaar centraal te zetten. CKE doet mee in het traject dat hierbij hoort.

Sinds 2016 werkt CKE samen met vier andere culturele instellingen (Parktheater, Eindhovens Museum, Van Abbemuseum en OBE), Korein Kinderplein, het Platform van de Kindcentra in Eindhoven en de schoolbesturen van SALTO en SKPO in het Stedelijk Programma Creativiteit. CultuurStation is de projectleider. We zoeken samen naar mogelijkheden om op basis van Cultuur&ik, scholen en kinderopvangen te ondersteunen bij het centraal stellen van het creatief proces (in tegenstelling tot een product). Dit gebeurt vanuit partnerschap en onderlinge kennisdeling.

De doelstellingen van ‘Cultuur & Ik’ worden inmiddels op vier pilotscholen toegepast: Kindcentrum Theresia, bs De Handreiking/Kinderopvang Billies en bs Trudo/Korein Kinderplein en bs Driestam/Kinderopvang Dikkie Dik.

Participatie in het Stedelijk Programma Creativiteit sluit aan bij ons streven om aandacht te besteden aan ‘toekomstgericht onderwijs’.Hierboven vindt u een filmpje dat een beeld geeft van Cultuur&ik in de praktijk, de voortgang op vier pilotscholen binnen het Stedelijk Programma Creativiteit.

Contactpersonen

Deel dit met je vrienden via: