dinsdag 19 september 2023

Halloween Theaterspektakel op 31 oktober

Kom griezelen of word figurant!

English below 

Kom je op dinsdag 31 oktober tussen 18.30 en 21.00 uur mee griezelen in KnoopXL, oftewel het stationsgebied in Eindhoven? Je ontdekt duistere plekken, geheime ruimtes, en natuurlijk griezelige wezens.... Durf jij? Het Halloween Theater Spektakel is een spannende, theatrale route met onverwachte verrassingen onderweg. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen. Reserveer alleen wel even je startmoment! Er zijn Nederlandse en Engelstalige startmomenten beschikbaar. Reserveer jouw tijdslot hier (gratis!) (let op: alle gratis tickets zijn gereserveerd).  

De route begint op het Stationsplein en eindigt binnen bij Microstad aan de Professor Doctor Dorgelolaan 2. In totaal is de route ongeveer anderhalve kilometer lang. Het Halloween Theater Spektakel is bedoeld voor alle leeftijden, maar is soms natuurlijk wel eng. Mensen die niet bang gemaakt willen worden, kunnen bij het startmoment een lichtje meekrijgen. Brandt je lichtje, dan laten de griezels je met rust. Het startpunt van de route is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en met de fiets. Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarages. De route is deels buiten, dus bij regen: neem een paraplu mee! 

Wil je meedoen als figurant? 

Om van de spooktocht een echte beleving te maken, zijn we nog op zoek naar figuranten. Daar hoef je geen ervaring voor te hebben. CKE zorgt voor een korte workshop griezelen en een goede briefing, voor professionele grime, en voor bijpassende kostuums. Dus heb jij zin om je innerlijke engerd los te laten? Doe dan mee! Je kunt alleen meedoen, maar ook met je zoon of dochter, met je beste vrienden, met je voetbalteam, collega’s, je band of muziekvereniging. Heb je interesse, vragen of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar: cultuuraanjagers@cke.nl

 


 
Love Halloween? So do we! Please join us, if you dare, at the Halloween Theater Spectacle in Eindhoven's railway station area, on Tuesday 31 October between 6:30 PM and 9:00 PM. Discover dark corners, secret spaces and of course...creepy creatures. Very welcome, if you dare! The Halloween Theater Spectacle is an exciting, theatrical route with unexpected surprises along the way. The event is free and open to everyone. Just make sure you reserve your starting time! Dutch and English starting times are available. Claim your spot here (for free!) (Please note: all free tickets have been reserved.)
 
The route starts at Stationsplein and ends at Microstad, at Professor Doctor Dorgelolaan 2. In total, the route is approximately one and a half kilometers long. The Halloween Theater Spectacle is intended for all ages, but is of course sometimes scary. People who do not want to be frightened can receive a light at the start. If your light is on, the creeps will leave you alone. The starting point of the route is easy to reach by public transport and by bike. Parking is available in the nearby parking garages. The route is partly outdoors, so if it rains: bring an umbrella!
 

Would you like to join as an actor?

To make the ghost tour a real experience, we are still looking for participants. You don't need to have any experience for that. CKE provides a short horror workshop and a good briefing, professional make-up, and matching costumes. So do you feel like unleashing your inner creep? Then join us, it will be fun and exciting! You can participate alone, but also with your son or daughter, with your best friends, with your football team, colleagues, your band or music club. Are you interested, have questions or would you like to register? Send an email to: cultuuraanjagers@cke.nl