Marieke Wilde

Vanaf dat ik mij dat kan herinneren, ben ik aan het dansen. Was het niet ergens thuis in de kamer als er muziek te horen was, dan wel op een balletschooltje in het dorp waar we toen woonden. Ik kon niet stil staan, dansen zat en zit dus blijkbaar in mijn bloed. Gegrepen door het dansvirus kon ik haast niet anders dan na de middelbare schooltijd naar de dansacademie in Tilburg te gaan. Heerlijk was het om de hele dag bezig te zijn met dat wat ik zo fijn vond om te doen. En dat kon daar op de academie, in een inspirerende omgeving les krijgen van mensen die dat zelfde virus hadden. In de tijd dat ik daar op de opleiding zat, was het mogelijk om een hele brede dansopleiding te volgen. Van hele creatieve vakken, zoals moderne dans en dansexpressie tot het klassieke ballet - een heel technisch vak - en alles wat daar tussen zit.

De vele manieren om via het middel dans een verhaal te vertellen aan een ander, vind ik een prachtig middel. Daarnaast het fysiek bezig zijn met bewegen in de ruimte en muziek is voor mij het mooiste wat er is. Dit alles maakt mij een breed inzetbare docent die weet wat er binnen het dansvak te koop is en waardoor ik de cursist in aanraking kan brengen met veel stijlen en dansvormen. Ik wil graag inspirerend werken voor mijn cursisten, net als dat ik dat in mijn opleiding en de vele cursussen daarna heb mogen ervaren. Het plezier wat ik altijd beleefd heb aan het bezig zijn met dans in welke vorm dan ook, is wat ik graag doorgeef aan mijn cursisten. Dat staat eigenlijk voorop in de lessen. Ik wil graag de cursist een ervaring meegeven zodat de blik om zichzelf en de omgeving waarin hij of zij leeft, een extraatje mee krijgt.

Vanaf het moment dat eind jaren '90 als docent werkzaam werd binnen CKE en ging samenwerken met docenten van andere kunstdisciplines (theater en muziek binnen musical) werd er een dimensie toegevoegd, namelijk het vakoverstijgend werken. Hoe leuk is het om met drie vakken en een groep tot een geheel te komen en op die manier nog meer plezier te kunnen overbrengen. Ik ben inmiddels een docent geworden die het grote geheel wil meegeven aan een cursist. Als het goed is, leer ook ik iedere dag en dat vormt je in het docent zijn.

Naast het werken binnen de musicalschool ben ik via CKE bij vele Eindhovense scholen als dansdocent werkzaam geweest. Ik doe dit nog wel, maar in mindere mate. De uitdaging was daar een hele andere, namelijk het enthousiast krijgen van kinderen waar een groot gedeelte niet of nooit in aanraking zou komen met dans in de eerste plaats en met andere kunstvakken in de tweede plaats. Een mooie kans om een platform voor de kunstvakken te kunnen ontwikkelen. Ook het koppelen van, in mijn geval dans, aan de op school gehanteerde methodes. Daardoor kunnen kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand door middel van dans hun achterstand inlopen. Dat was voor mij een zeer waardevolle ervaring. Je vak op een andere manier inzetten geeft het een extra dimensie.

Vanuit de optiek dat ik met mijn vak meer kan geven dan alleen de beweging en beleving van dans, ben ik in 2011 gestart met de masteropleiding Kunsteducatie bij Fontys in Tilburg. Door deze opleiding leer ik dat kunst in de breedste zin van het woord deel uit kan maken van de maatschappij en kunst kan betekenen in allerlei opzichten. Kortom, de toegevoegde waarde van de kunst in de breedste zin van het woord. Deze opleiding zorgt ervoor dat je verbanden gaat leggen en een zinvolle betekenis kan geven aan de kunstvakken in een breed geheel. Dat kan zijn op beleidsmatig vlak, maar ook binnen het gebruik van kunstdisciplines binnen het primair en voortgezet onderwijs. Een hele interessante opleiding, die ik met een onderzoek binnen dansgezelschap De Stilte uit Breda aan het afronden ben. Onderwerp is hoe De Stilte in de educatieve voorstellingen en lessen op scholen het beste kan aansluiten op de kerndoelen van Stichting Leerpan Ontwikkeling.