Talent

Talentontwikkeling, Talent-ID, KunstKlas en het LAB

Heb je behoefte aan extra aanbod en verdieping binnen jouw discipline? Dan heeft CKE je heel wat te bieden. Binnen de verschillende afdelingen hebben we aanbod op maat voor jou.

Samen met partners als Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen (LOT), Summa College, Rotary Eindhoven-Noord en het Sint-Joriscollege, maken we ons sterk voor talentontwikkeling in Zuidoost-Nederland.

In de verschillende programma's draait het om talentontwikkeling, talentscouting, persoonlijke begeleiding, maatwerk, de mogelijkheid om je eigen ideeën te realiseren, masterclasses, multidisciplinaire projecten en producties. Een aantal van deze programma's biedt na een succesvolle afsluiting (deel)vrijstellingen bij toelatingsexamens of audities van een Fontys kunstvak-
opleiding.

KunstKlas i.s.m. Sint-Joriscollege
Binnen dit project werken we samen met het Sint-Joriscollege, de enige erkende cultuurprofielschool in Eindhoven. We bieden specialisaties voor jongeren met extra belangstelling voor dans, muziek, drama, beeldende vorming of musical. Zij krijgen op het Sint-Joriscollege een eigen programma.

Talentontwikkeling
Behoefte aan extra aanbod en verdieping? Binnen Talentontwikkeling bieden we programma's op maat, zoals de Talentstroom en Rock City Basics.
→ lees verder

Talent-ID: voor wie graag het vak in wil
Voor wie de ambitie heeft om naar een kunstvakopleiding te gaan, bieden we met Talent-ID een toegespitst programma. We zetten in op de ontwikkeling van talent en een goede voorbereiding op een mogelijke toelating tot een conservatorium, toneelschool of dansacademie.
→ lees verder

In ontwikkeling: het LAB
In het najaar van 2018 gaat het LAB van start: een zaterdagacademie voor getalenteerde, leergierige jongeren van 12 tot 19 jaar. Zij worden ieder vanuit hun eigen kunstdiscipline samengebracht met leeftijdgenoten in het LAB. Kernwoorden: onderzoek en experiment, leren van elkaar, vakoverstijgend werken, cocreatie.

Meer informatie over het LAB volgt.

Deel dit met je vrienden via: