woensdag 1 juni 2022

Vraag vóór 1 juli je Basisbijdrage Amateurkunst aan

Voor stichtingen en amateurkunstverenigingen

CKE bevordert de vitaliteit van amateurkunstinstellingen middels de financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst. Deze financiering is bedoeld als ondersteuning in de basiskosten 
van de vereniging (zoals repetitieruimte en artistieke leiding) en om de zichtbaarheid in de stad Eindhoven te vergroten door middel van minimaal twee openbare voorstellingen/tentoonstellingen
per jaar. 

Wil je weten of jouw amateurkunstvereniging in aanmerking komt voor basisfinanciering? Lees dan de voorwaarden.
Aanvragen voor 2023 dienen vóór 1 juli 2022 bij ons ingediend te zijn via dit digitale invulformulier.