CKE ATELIER DE VIERLANDER

English below

Wat is CKE Atelier De Vierlander?

De Vierlander is het kantoorgebouw achter CKE, tussen de Pastoor Petersstraat en de Fellenoord. Dit gebouw wordt over een tijdje afgebroken. Er komen dan woontorens voor in de plaats. De Vierlander is onderdeel van KnoopXL: de aankomende, grootschalige nieuwbouw rondom het station, met in totaal 15.000 nieuwe woningen in verschillende woontorens. 

Tot aan de toekomstige sloop mag CKE de benedenverdieping van de Vierlander gebruiken voor leuke activiteiten, evenementen, creatieve workshops, etentjes en meer, in samenwerking met allerlei andere partijen. De meeste van die activiteiten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Mensen uit de buurt, maar ook internationals, studenten en Eindhovenaren uit andere buurten. 

Met het organiseren van deze activiteiten geven we vast een kleine blik in de toekomst: het gebied rondom de Vierlander moet straks een bruisende plek worden, waar cultuur en ontmoeting centraal staan. Ook vinden we het leuk om tijdens activiteiten van bezoekers en deelnemers te horen wat zij van de Vierlander vinden. Bijvoorbeeld: zou je er in de toekomst willen wonen, en wat vind je dan belangrijk? En wat zijn idee├źn voor de openbare ruimte?

Kortom: je bent van harte welkom in de Vierlander!

 

Waar vind je de Vierlander? 

Je vindt de ingang van de Vierlander aan de achterkant van Centrum voor de Kunsten Eindhoven, dat is gelegen aan de Pastoor Petersstraat 180. Als je met je gezicht naar de hoofdingang van CKE staat, neem je het weggetje direct naast het pand van CKE. Je steekt de parkeerplaats over, en loopt dan direct tegen de ingang van de Vierlander aan. 

 

Vraag of idee? Laat het ons weten!

Heb je een vraag? Of een idee voor een leuke activiteit, en ben je op zoek naar ruimte en/of ondersteuning voor je idee? Stuur dan eens een mail naar cultuuraanjagers@cke.nl. We denken graag met je mee! 

 

What is CKE Atelier De Vierlander?

The Vierlander is the office building behind CKE, between Pastoor Petersstraat and Fellenoord. This building will be demolished in a while. Residential towers will replace it. The Vierlander is part of KnoopXL: the upcoming, large-scale new construction around the railway station, with a total of 15,000 new homes in various residential towers.

Until the future demolition, CKE may use the ground floor of the Vierlander for fun activities, events, creative workshops, dinners and more, in collaboration with others. Most of these activities are free for everyone. People from the neighbourhood, but also internationals, students and Eindhoven residents from other neighbourhoods.

By organizing these activities, we are giving a small glimpse into the future: the area around the Vierlander will in time become a vibrant place, where culture and social interaction are key. 
We also like to hear from visitors and participants what they think of the Vierlander during activities. For example: would you like to live there in the future, and what do you find important? And what are ideas for public space?

In short: you are very welcome in the Vierlander!

Where is the Vierlander?

You will find the entrance to the Vierlander at the back of Center for the Arts Eindhoven (CKE), which is located at Pastoor Petersstraat 180. If you are facing the main entrance to CKE, take the small road right next to the CKE building. You cross the parking lot and then walk directly against the entrance of the Vierlander.

Question or idea? Let us know!

Do you have a question? Or an idea for a fun activity, and are you looking for space and/or support for your idea? Send an email to Cultuuraanjagers@cke.nl. We like to think along with you!