vrijdag 24 mei 2019

Start van de Circle of Talent in Eindhoven

Circle of Talent Eindhoven, een nieuwe visie op cultuureducatie

 

Donderdag 23 mei lanceerden CKE en CultuurStation de Circle of Talent in Eindhoven. Dit initiatief om te komen tot een nieuwe visie op cultuureducatie werd enthousiast ontvangen door vertegenwoordigers van het onderwijs, culturele instellingen en de gemeente. Deze visie op cultuureducatie vindt haar oorsprong in Meierijstad waar onderwijs, culturele instellingen, gemeente en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen om samen de nieuwe, jonge en creatieve denkers en makers van de toekomst te ontwikkelen.

De Circle of Talent

De Circle of Talent staat voor het ontwikkelen en begeleiden van een kind in zijn of haar kunstzinnige en creatieve vermogens vanaf de basisschool tot een volwassene met een creatieve geest. De naam Circle of Talent is gekozen vanuit het besef dat het ontdekken en ontwikkelen van kunstzinnige en creatieve vermogens geen gesloten of lineair proces is, maar een cirkel. Een ecosysteem waar onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk optrekken. En waar de kunstprofessionals en creatieve geesten van de toekomst op hun beurt weer de nieuwe generatie inspireren en vormen.

Karin Visser, Directeur-Bestuurder CKE:  “Samen leiden wij de nieuwe makers en denkers van de regio Eindhoven op. Hoe geweldig is dat?”

 

Wat betekent de Circle of Talent voor Eindhoven?

 

In een wereld waarin kansenongelijkheid en polarisatie alleen maar toenemen, verandering een constante is geworden en wij geen weet hebben van de banen van de toekomst, neemt het belang aan cultuureducatie alleen maar toe. En dan bedoelen wij cultuureducatie van het onderwijs naar naschoolse en vrijetijdsactiviteiten en van talentklassen naar kunsthogescholen. Kunst en cultuur leidt tot een jongvolwassene met verbeeldingskracht, creativiteit en zelfvertrouwen. Een jongvolwassene die kritisch denkt, wendbaar is, maar ook heeft geleerd om zichzelf te presenteren en samen te werken. Allemaal competenties die nodig zijn voor de banen van nu én in de toekomst.

De Circle of Talent: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De ontwikkeling van kunstzinnige en creatieve vermogens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeente. Alleen zo kunnen wij kinderen en jongeren datgene bieden wat zij nodig hebben op het juiste moment. Gelukkig hebben wij een goed startpositie in Eindhoven. Binnen het onderwijs en vooral het basisonderwijs is meer aandacht voor de ontwikkeling van kunstzinnige en creatieve vermogens. Regelingen als Cultuureducatie met kwaliteit en Meer muziek in de klas ondersteunen dit. Ook zijn er vele naschoolse en vrijetijdsactiviteiten. De Circle of Talent bouwt hierop voort en draagt bij aan de verbinding van het onderwijs met de naschoolse en vrijetijdsactiviteiten

Beppie Remmits, Directeur CultuurStation: “Kinderen zijn de vormgevers van de toekomst, dat vraagt om de ontwikkeling van hun creatief vermogen waaraan kunst veel bijdraagt.”
 

Downloads

 

Foto: Jose Monhemius