vrijdag 17 augustus 2018

Resultaten belevingsonderzoek

Cursisten en amateurkunstenaars beoordelen CKE positief • Onderzoek levert ook verbeterpunten op


In juni 2018 hielden we een belevingsonderzoek onder twee van onze doelgroepen: cursisten en amateurkunstenaars uit ons netwerk ontvingen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. We vroegen naar hun beleving en waardering van ons aanbod, de faciliteiten en het imago van CKE en naar de behoeftes van deze twee specifieke doelgroepen. 
 
Misschien was u één van de deelnemers. Dan bent u vast benieuwd naar de resultaten. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.
 
Rapportcijfer en aanbeveling
Het gemiddelde rapportcijfer dat u ons gaf, was een 7,6. Vervolgens vroegen we hoe groot op een schaal van 0 tot 10 de kans is dat u ons zou aanbevelen bij familie of vrienden. 39% schatte dat in als een 9 of 10, ruim 48% gaf dat een 7 of 8 en bijna 13% gaf dat een 0 tot 6. Dat betekent dat CKE een grote groep loyale klanten heeft die ons graag aanbeveelt bij anderen en daar zijn we heel blij mee. De cursisten waren iets positiever dan de amateurkunstenaars.
 
"Er heerst een prettige sfeer. De lessen worden professioneel en met aandacht gegeven."
 
Locatie
De kwaliteitsaspecten van de locatie, zoals sfeer, gastvrijheid en aanwezige voorzieningen worden het hoogst gewaardeerd. Bereikbaarheid en parkeergelegenheid van van onze locatie aan de Pastoor Petersstraat krijgt de laagste waardering. In uw beoordeling van onze dienstverlening waardeert u het hoogst de vriendelijkheid van de medewerkers, hun deskundigheid en het nakomen van afspraken. Snelheid van respons wordt het minst hoog gewaardeerd.
 
"Ik zou het fijn vinden als je tegen gereduceerd tarief kunt parkeren."
"Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor fietsen (geen fietsenrek), ik hoop dat dat nog terugkomt."
 
Ervaring
Een derde van de totale doelgroep is positief verrast in hun ervaring met CKE vanwege de sfeer, de inhoud van de cursus, de docenten en het gerenoveerde gebouw. Bijna de helft van de ervaring met CKE is naar verwachting. En voor de 15% die aangaf een tegenvallende ervaring te hebben, had dat vooral te maken met de bereikbaarheid en parkeergelegenheid en de informatievoorziening rondom cursussen en promotie.
 
"Zorg voor het beter beantwoorden van mails en telefoontjes via het CKE e-mailadres en telefoonnummer."
 
Waardering
De rapportcijfers van de verschillende cursussen liggen tussen 7 en 8,5. De docent wordt hoog gewaardeerd om zijn deskundigheid, zorg voor een goed werk-leerklimaat en de goede voorbereiding. 
 
De rapportcijfers van de verschillende diensten voor amateurkunstenaars liggen tussen 7,3 en 8,1, waarbij de mogelijkheid van het huren van facilitaire zaken en de subsidieaanvraag voor amateurkunstenaars het hoogst wordt gewaardeerd.
 
Ruim 85% van de cursisten verwacht in het nieuwe seizoen opnieuw een cursus te gaan volgen bij CKE. Bij de amateurkunstenaars verwacht ruim 79% weer gebruik te maken van een van de diensten van CKE.
 
"Meer reclame maken! Ik woon al 20 jaar in Eindhoven en kom nu pas bij jullie terecht!"
 
Behoeften
Ruim 70% geeft aan dat het aanbod van CKE goed aansluit bij zijn/haar behoeften op het gebied van kunst en cultuur. Ruim de helft van de doelgroep geeft aan dat er niks ontbreekt. Als er toch iets ontbreekt, dan geven cursisten aan dat ze behoefte hebben aan verbetering van de informatievoorziening en betere bereikbaarheid en parkeergelegenheid. De amateurkunstenaars hebben vooral behoefte aan meer verbinding en samenwerking en netwerkmogelijkheden.
 
Stellingen
69% is het eens met de stelling dat CKE bijdraagt aan iemands creatieve ontwikkeling. Ruim 61% is het eens met de stelling dat CKE hét huis voor amateurkunst en cultuureducatie is. De stellingen over de gebruiksvriendelijkheid van de website, persoonlijke benadering en afhandeling van klachten worden lager beoordeeld. Op de vraag: 'Wat is volgens u zo kenmerkend aan CKE?' werd vooral gewezen op de kernwaarden veelzijdig aanbod, toegankelijk/laagdrempelig, deskundig/professioneel, sfeer en creatief/stimulerend.
 
"CKE heeft voor mij door de jaren heen iets vertrouwds. Het is een solide plek om creatieve dingen te leren. Daarbij probeert CKE met de tijd mee te bewegen en daarbij de kwaliteit van de opleidingen op peil te houden. Met de continu opgelegde bezuinigingen is dat geen sinecure."
 
Tot slot
We bedanken u voor uw positief kritische feedback en gaan aan de slag met de verschillende verbeterpunten. Daarvan houden we u op de hoogte. Zo hopen we in de toekomst nog beter op uw behoeftes in te kunnen spelen en zo voor iedereen het Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie te zijn.