woensdag 28 maart 2018

Nieuwe training voor leerkrachten: gitaarbegeleiding bij kinderliedjes

Zingen in de klas is zóveel leuker met gitaarmuziek!

Speciaal voor leerkrachten in het primair onderwijs geeft CKE vanaf dinsdag 15 mei de vaardigheidstraining Gitaarbegeleiding bij kinderliedjes.

In vier bijeenkomsten leer je via tabs en akkoorden simpele liedjes spelen. Dat gaat op een informele manier, afgestemd op wat je al wel of niet kunt en wat je wel en niet graag wilt. Oké, je leert in deze cursus niet gitaarspelen als Eric Clapton, maar met een simpel liedje en wat akkoorden kun je al heel veel bereiken met de kinderen in je klas. En dat is laagdrempeliger dan je denkt!

Een gitaar in de klas is vooral leuk! Samen zingen op live gitaarklanken is sfeervol, inspirerend en biedt mogelijkheden om in te spelen en muzikaal te reageren op de klas. Het resultaat van deze cursus is dat je als leerkracht in staat bent om tijdens muzieklessen op school de zangles te begeleiden op gitaar. Daarnaast zorgt deze bijscholing ervoor dat je vaardigheden ontwikkelt waarmee je muzieklessen binnen de doorlopende leerlijn goed kunt vormgeven. Joska Ligtenberg is de docent. Hij geeft al jaren gitaarles bij CKE en is thuis in muziekeducatie in het onderwijs.

Oud-cursist Jan Derks van basisschool EBS Online:
'Na deze lessen durf je meteen te gaan pingelen en speel je lekker met je klas mee. Ik heb de vier bijeenkomsten als erg prettig ervaren. We zijn met de aanpak van Joska heel ver gekomen. Er zijn meerdere manieren om het te leren; we werken hier niet met noten lezen. Iedereen kan het leren, gitaar is geen ingewikkeld instrument.

Joska is een prima docent en staat heel vrij en open in de les. Hij leert een aantal zaken aan en daarna ga je zelf veel uitproberen met onder andere akkoorden. Dit werkt goed. Je krijgt veel materiaal waaruit je zelf kunt kiezen wat bij jou en je klas past.

Je krijgt wel wat huiswerk mee, maar dat is ook goed en stimulerend. Je moet het liedje even leren kennen. Het oefenmateriaal kregen we op papier mee en verder was er uitwisseling via e-mail. En wat geldt voor de klas, geldt ook voor deze training: het is sowieso gezellig om samen te zingen, zeker met een gitaar erbij!'

Informatie
De training wordt gegeven op dinsdag 15, 22 en 29 mei en 5 juni van 19.00 tot 20.30 uur bij CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven. Deelname kost € 75 en het huren van een gitaar is mogelijk. Aanmelden kan via e-mail: dinie.vanrossum@cke.nl.

Overige vaardigheidstrainingen
Naast bovenstaande training verzorgt CKE ook andere trainingen voor leerkrachten:

Vaardigheidstraining muziek
Heb je wel eens gedacht: hoe kan ik mijn muzieklessen beter of anders inrichten? Of ben je op zoek naar een andere invalshoek of inspiratie voor je muzieklessen? Dan kan je als leerkracht in de avonduren deelnemen aan 5 workshops die passen in de doorlopende leerlijn muziekeducatie. De workshops worden gegeven door Anne Stockman, die zowel thuis is in het primair onderwijs als in het vakgebied muziekeducatie. Telkens staat een bepaald onderdeel, zoals zingen of omgaan met instrumenten, centraal. De bijeenkomsten starten met kennisoverdracht en kennisdeling, daarna volgen toepassing en oefenen in de praktijk. Op verzoek kan ook een vervolgtraining gegeven worden.

Vaardigheidstraining beeldend
In deze workshops krijg je als leerkracht een basispakket aangereikt om de lessen beeldende vorming beter te kunnen geven. Telkens staat een (technische) vaardigheid centraal, zoals technieken vanuit 2D, 3D of nieuwe media. We gaan ook in op het maken van een les met kunstbeschouwing als uitgangspunt. De bijeenkomsten starten met kennisoverdracht en kennisdeling, daarna volgen toepassing en oefenen in de praktijk. Op verzoek kan ook een vervolgtraining gegeven worden.

Inzicht in lesmethodes muziek
Wil jouw school een (digitale) lesmethode muziek aanschaffen, dan geeft deze workshop je inzicht in de methodes, mogelijkheden en aansluiting op de doorlopende leerlijn De Culturele ladekast.

Inschrijven
Voor bovenstaande vaardigheidstrainingen kan je je het hele jaar door inschrijven via dinie.vanrossum@cke.nl. Op het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn, gaat de training van start. De trainingen vinden plaats in de avonduren bij CKE of op school bij een van de deelnemers.