woensdag 31 oktober 2018

Nieuwe directeur-bestuurder CKE

Karin Visser per 1 januari 2019 benoemd door Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CKE, Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie in Eindhoven, heeft Karin Visser met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot directeur-bestuurder. Zij volgt Arnold Braak op, die de directiepost op interim-basis waarnam sinds directeur-bestuurder Hugo van den Hoek Ostende eind augustus zijn vertrek aankondigde.

Karin Visser heeft in een brede en gevarieerde loopbaan aangetoond organisaties succesvol te kunnen leiden. Op dit moment is zij lid van het College van Bestuur van ROC de Leijgraaf in Veghel, een regionaal opleidingscentrum met tien vestigingen. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als adjunct-directeur bij NOC*NSF in Arnhem, als zelfstandig gevestigd personal coach en trainer en als HRM & Finance Coördinator bij Artsen zonder Grenzen in Darfur.Karin Visser is persoonlijk zeer betrokken bij kunst en cultuur. Niet in de laatste plaats door haar nevenactiviteiten bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Stichting Arnhems Danstalent, maar ook als amateurdanser en -toneelspeler.

Met Karin Visser heeft de Raad van Toezicht een directeur-bestuurder benoemd die het in gang gezette proces naar een meer marktgerichte culturele instelling met een centrale functie binnen de amateurkunst in Eindhoven verder zal vormgeven. CKE wacht als Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie een prachtige toekomst in een mooie en unieke locatie in het hart van de stad. Eindhoven heeft grote ambities. CKE wil daar graag bij aansluiten door de stad voor haar inwoners aantrekkelijk te maken. De Raad van Toezicht verwacht dat CKE onder leiding van Karin Visser, mede door haar netwerk in Eindhoven, de weg zal blijven vinden naar de stad en haar inwoners en verdere groei zal doormaken.