donderdag 3 december 2015

Tijdelijke directeur-bestuurder voor CKE

Raad van Toezicht benoemt Niels Veenhuijzen

Vandaag is Niels Veenhuijzen (47) benoemd als interim directeur-bestuurder van CKE. De Raad van Toezicht heeft in Niels Veenhuijzen de persoon gevonden die gedurende de komende 9 maanden tijdelijk de directie voert over CKE. Tegelijkertijd zal hij samen met de gehele organisatie en externe stakeholders in stad en regio werken aan een toekomstbestendig beleidsplan voor CKE.

Met de aanstelling van Niels Veenhuijzen krijgt CKE een interim-directeur die zich de afgelopen 25 jaar heeft bewezen als een deskundige bestuurder en ondernemer in de nationale en internationale culturele sector.

Niels Veenhuijzen is als zelfstandig adviseur actief in de cultuursector. In het verleden was hij o.a. algemeen directeur van het Residentie Orkest en adviseerde hij het Fonds Podiumkunsten, de Nederlandse Muziek Prijs, de Muziekacademie Den Haag en het Koninklijk Conservatorium.

Sinds 2 november was Niels Veenhuijzen al actief als adviseur voor de vorige directie van CKE. Dit gegeven, alsmede zijn ruime ervaring op o.a. het gebied van bestuur en beleidsontwikkeling, governance en fondsenwerving heeft de Raad van Toezicht doen besluiten hem te benoemen in deze functie.

Gedurende de interim-periode van Niels Veenhuijzen richt de Raad van Toezicht van CKE zich onder meer op de rekrutering van een nieuwe directeur-bestuurder. Zijn of haar aanstelling wordt medio 2016 verwacht.