donderdag 17 november 2016

MEDEDELING: asbestsanering locatie Pastoor Petersstraat

We zorgen voor een veilige en correcte verwijdering

→ click or tap here for English

Ons pand aan de Pastoor Petersstraat wordt momenteel verbouwd. Er is geconstateerd dat zich boven de te slopen wanden niet direct zichtbaar asbesthoudend plaatmateriaal bevindt. Volgens de daarvoor geldende regelgeving moet dit volgens een bepaalde systematiek verwijderd worden. Het gaat om een geringe hoeveelheid asbest, maar omdat het bewerkelijk is en zeer zorgvuldig moet gebeuren, nemen de werkzaamheden enkele weken in beslag, van 28 november tot en met 23 december 2016.

Geen gevaar voor de gezondheid
Het aangetroffen asbest betreft klasse 2, wat staat voor ‘niet verhoogd risico’. Er is geen sprake van gevaar voor de gezondheid van gebruikers en bezoekers van het gebouw. Het asbesthoudende materiaal komt namelijk pas vrij bij aanvang van de sloopwerkzaamheden. Sanering is alleen nodig daar waar gesloopt wordt in het bouwdeel. Dit bouwdeel in speciale compartimenten is afgesloten van het gebruikersdeel (dat wat toegankelijk is voor cursisten, personeel en bezoekers). De saneringswerkzaamheden in het bouwdeel leveren dus geen gezondheidsrisico’s op voor mensen in het gebruikersdeel.

Ondernomen stappen
De gemeente Eindhoven en de arbeidsinspectie zijn op de hoogte van de situatie. De aannemer maakt momenteel een aangepast constructie- en onderstuttingsplan voor de saneringswerkzaamheden, waarbij veiligheid voorop staat.

Werkwijze
In de week van 21 november worden de saneringswerkzaamheden (technisch) voorbereid. Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf start op maandag 28 november met de saneringswerkzaamheden, die tot uiterlijk 23 december zullen duren.

Per sloopdeel wordt het asbest verwijderd. Het betreffende gebied wordt hermetisch afgesloten om verspreiding van asbestdeeltjes in de lucht te voorkomen. Dit word bewaakt door een ter plekke aanwezig laboratorium dat metingen uitvoert. De verwijderde asbestplaatjes worden luchtdicht verpakt van de bouwplaats afgevoerd, zodat ook de mensen buiten het bouwdeel en op straat geen enkel risico lopen.

Vrijgave
Na de werkzaamheden volgt vrijgave van de betreffende ruimten door een door de RVA geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium zodat het zeker is dat nergens asbest is achtergebleven.
 


VRAAG & ANTWOORD

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd tot in de jaren tachtig vaak gebruikt in gebouwen, woningen en installaties vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het was (is) sterk, slijtvast, bestand tegen basen (loog) en hoge temperaturen en niet duur. (bron: www.infomil.nl)

Loopt mijn gezondheid gevaar?
Nee, asbest vormt pas een risico als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering of bij werkzaamheden zoals boren, zagen en slopen. Op dat moment moeten er maatregelen genomen worden zoals hierboven beschreven.

Heb ik niet altijd al gevaar gelopen als bezoeker van het gebouw?
Nee, zolang asbest vastzit in ander materiaal, zoals nu het geval is bij CKE, is het niet gevaarlijk.

Heb ik de afgelopen weken (tijdens de verbouwing) geen gevaar gelopen?
Nee, want de asbestvezels zijn niet vrijgekomen en blijven op hun plaats zitten totdat met de saneringswerkzaamheden wordt gestart in veilige omstandigheden.

Blijft de asbest in de rest van het gebouw zitten?
Ja, maar deze asbest kan niet vrijkomen en is daarom niet schadelijk.

Hoe wordt het asbest afgevoerd?
Per zogenaamd ‘containment’ wordt het te saneren gebied hermetisch afgesloten van andere delen van het gebouw. Zo blijven de stofdeeltjes binnen het containment. Het asbest wordt ter plekke luchtdicht verpakt en vervolgens in een speciale asbestcontainer verzameld en afgevoerd.

Hebben de saneringswerkzaamheden gevolgen voor de planning van de bouw?
Tijdens de sanering mogen geen andere sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Na afloop van de werkzaamheden wordt de planning opnieuw beoordeeld en eventueel bijgesteld. Op dit moment worden andere werkzaamheden naar voren geschoven.

Merk ik iets van de saneringswerkzaamheden?
Er zijn zichtbaar mensen aanwezig die speciale beschermkleding dragen in het afgezet gebied. Als bezoeker kun je niet in dit deel van het gebouw terecht komen.

Wordt het gebouw gesloten?
Nee, dit is niet nodig omdat de werkzaamheden in een afgesloten deel van het gebouw plaatsvinden.

Gaan de lessen door, is er geen gevaar?
Het asbest wordt op een correcte manier, volgens de daarvoor geldende regels gesaneerd. Dit gebeurt in het afgesloten bouwdeel, zonder gevaar voor de lessen die in het gebruikersdeel plaatsvinden.

Hoe zorg je ervoor dat er geen asbest van het bouwdeel in het gebruikersdeel komt?
Het saneringsgebied wordt conform de geldende regelgeving in containments luchtdicht afgezet door een gecertificeerd bedrijf. Ook worden ter plekke metingen uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen.

Loopt de verbouwing hierdoor vertraging op?
De geplande opleveringsdatum van 1 augustus 2017 komt niet in gevaar door de saneringswerkzaamheden.

Mijn vraag is niet beantwoord, waar kan ik terecht?
Heb je nog vragen over de asbestverwijdering die niet beantwoord zijn in de bovenstaande informatie? Mail dan naar Joland Slangen (bouwcoördinator) via joland.slangen@cke.nl of bel 040-2163263.