vrijdag 30 oktober 2015

Teken de petitie

Een compleet CKE, een creatief Eindhoven

Eindhoven noemt zich een creatieve stad. Maar wat is creativiteit? Voor iedereen is dat wat anders. CKE waardeert die verschillen. Daarom is kunsteducatie bij CKE veelvormig. Bezuinigingsplannen brengen die diversiteit nu in gevaar. Dat mag niet gebeuren. Houd kunsteducatie divers mét CKE.

Wij
De voorstanders van een actieve, creatieve en kunstzinnige stad en regio

Constateren
Dat in de concept-cultuurbrief van Stichting. Cultuur Eindhoven staat dat er meer geld beschikbaar moet komen voor nieuwe culturele initiatieven. En dat dit opgelost kan worden door de subsidie van één grote instelling: CKE, te halveren. De gevolgen daarvan (heel veel ontslagen, versplintering in plaats van verbinding en het verdwijnen van kennis en ervaring) worden niet als een groot verlies gezien. Maar dat is het wel.

en verzoeken
De gemeenteraad om CKE te steunen. Experts vormen het hart van CKE. Zij maken kunsteducatie veelvormig. Dat lukt nog beter omdat CKE samenwerkt en elke dag meer mensen bereikt. Met uiteenlopende partners en met alle ruimte voor de markt, bedenkt CKE slimme oplossingen voor onze creatieve stad. Collega-instellingen en de politiek vinden dat CKE dat goed doet. CKE wil daar graag op een goede en verantwoorde manier mee doorgaan.

→ teken de petitie op petities.nl


Bedankt voor je steun!