dinsdag 20 juli 2021

CKE heeft kwaliteit op orde! 

CKE voldoet aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties

CKE heeft op 7 juli 2021 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet CKE aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

CKE scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft CKE de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig. De organisatie is erg blij met de uitslag. Karin Visser, directeur-bestuurder: “De certificering is een bevestiging van de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet en een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg”. Volgens de auditor van CBCT: “Kortom, het CKE is een toekomstbestendige organisatie die zich duidelijk in de maatschappij wil positioneren en de visie, en strategie gestructureerd uitwerkt. 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.