zaterdag 18 december 2021

Coronamaatregelen CKE 

Lessen na 17.00 uur online

De huidige coronamaatregelen worden verlengd tot 14 januari. CKE is in verband met de kerstvakantie gesloten van maandag 20 december t/m zondag 9 januari 2022. We zijn dus ook na de kerstvakantie in de avond gesloten. Zoals jullie weten zijn de coronaregels aangescherpt per 28 november. Ook CKE moet dan vanaf 17.00 uur de deuren sluiten voor bezoekers. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de cursussen.   

  • Vanaf zondag 28 november worden de reguliere lessen tot 17.00 uur fysiek gegeven.   
  • Vanaf 17.00 uur zijn alle lessen online, volgens het vaste rooster.  
  • Start je les voor 17.00 uur, maar is hij pas daarna afgelopen? Ook dan is je les online. 
  • Als het niet mogelijk is de les online te geven, wordt er naar een alternatief gezocht. 
  • De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op over jouw lessen. Heb je zelf vragen, dan kun je terecht bij jouw docent.   

Waar online lessen of alternatieve werkvormen niet mogelijk zijn, bieden we inhaallessen aan, zodra dat mogelijk is. We wijzen je ook nog even op onze inschrijfvoorwaarden voor cursussen en workshops.

Coronatoegangsbewijs, 1,5 m afstand en mondkapje 
Binnen ons pand moet iedereen vanaf 18 jaar nog steeds een coronatoegangsbewijs laten zien. Nieuw is dat iedereen vanaf 18 jaar ook 1,5 meter afstand moet houden. Ook geldt er een mondkapjesplicht bij verplaatsing in het gebouw voor iedereen vanaf 13 jaar. 

Evenementen  
Alle evenementen en overige activiteiten kunnen tot 17.00 uur fysiek binnen de geldige regels doorgaan. Ook hier geldt een coronatoegangsbewijs, 1,5 meter afstand en een mondkapjesplicht vanaf 18 jaar. Onderwijsactiviteiten op scholen kunnen fysiek doorgaan. Voor vragen over bestaande reserveringen kunt je terecht bij verhuur@cke.nl

Coronaprotocol
Bekijk ons actuele coronaprotocol dat geldt sinds 28 november 2021. Ondanks alles zijn we blij dat we overdag open kunnen blijven en 's avonds online lessen kunnen blijven geven.  Fijn dat we een groot deel van jullie in ons gebouw kunnen blijven zien. We hopen jullie over een paar weken weer allemaal te mogen verwelkomen in ons pand.  

Tot snel! Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie. 

New corona measures CKE

Lessons online after 17.00

As you all know, the corona measures have been tightened since 28 November. Unfortunately, CKE will then have to close its doors to visitors at 17:00. Obviously, this affects the courses and lessons.

  • From Sunday 28 November, regular classes will take place physically until 17:00.
  • From 17:00, all classes will be given online, according to the regular timetable.
  • If your class starts before 17:00 but doesn't finish until after that time, your class will be online.
  • If an online lesson is impossible, we will look for an alternative.
  • Your teacher will get in touch with you as soon as possible to arrange your lessons. If you have any questions of your own, please get in touch with your teacher. 

Where online lessons or alternative forms are impossible, we offer catch-up lessons as soon as that is possible. We refer you to our terms and conditions for registration for courses and workshops.

Corona entrance pass, 1.5 metres distance and face mask
Everyone aged 18 and over entering our premises must still display a corona entrance pass. An additional measure is that everyone aged 18 and over must keep a distance of 1.5 metres. And face masks are mandatory for everyone aged 13 and over. 

Events
These new measures mean that all events and other activities can take place physically indoors until 17:00. For events too, a corona entrance pass, 1.5 metres distance and face mask requirement from 18 years and older apply. Educational activities in schools can continue physically. If you have any questions about existing reservations, please get in touch with verhuur@cke.nl.

Protocol 
Read our corona protocol which is available since November 28th. Despite everything, we're glad we can stay open in the daytime and continue evening classes online. It's nice to know we'll still be seeing a lot of you around our premises. And we hope to be able to welcome all of you once more in a few weeks.

See you soon!

Keep an eye on our website for the most up-to-date notifications.