woensdag 26 januari 2022

Corona-update per 26 januari

Weer meer mogelijk bij CKE vanaf woensdag 26 januari 2022

Weer meer mogelijk bij CKE vanaf woensdag 26 januari 2022 | Wel met coronatoegangsbewijs 18+, mondkapje 13+ en 1,5 m afstand | Publiek, horeca of evenementen mogelijk tussen 05.00-22.00 uur met regels  

English version below

Goed nieuws! Dinsdagavond 25 januari 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat er weer meer mogelijkheden zijn voor kunst & cultuur. Wel geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, houd je 1,5 meter afstand en moet iedere bezoeker vanaf 18+ een coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs tonen. Voor de activiteiten van cultuuronderwijs, amateurkunst, cultuurparticipatie, cursussen en workshops vrije tijd blijf je welkom bij CKE. 

Wat is er weer mogelijk tussen 05.00-22.00 uur? 

  • Publiek, evenementen en horeca bij activiteiten is weer toegestaan met vaste zitplaatsen. Hierbij geldt voor binnen een bezoekersnorm van 1/3 van de reguliere capaciteit, met een maximum van 1.250 bezoekers. 
  • Evenementen: coronatoegangsbewijs met geldig ID vanaf 13 jaar, voor buiten geldt maximaal 1 persoon per 5m2. 
  • Verhuur is onder deze voorwaarden weer mogelijk. 

Uiterlijk vrijdag 28 januari 2022 vind je de geactualiseerde protocollen op onze website. 
Bekijk het huidige coronaprotocol

Wat betekent dat voor jou? 

Als je vragen hebt over onze activiteiten, dan kun je op onze website www.cke.nl veel informatie vinden. Als je vragen over je cursus hebt, neem dan contact met je docent op. Op www.cke.nl/contact vind je de openingstijden en overige contactgegevens.  

Actuele informatie 

We houden je op onze website www.cke.nl steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We vertrouwen op je begrip. 

Met vriendelijke groet, 
Directie en medewerkers CKE    

 


English version

Update on coronavirus measures at CKE – 26 January 2022

More activities possible at CKE as of Wednesday 26 January 2022 | Still complying with measures such as corona entrance pass for 18+, face mask and 1.5 metres distance. | Audience, hospitality or events now allowed between 05:00 and 22:00 with some restrictions

Good news! On Tuesday evening, 25 January 2022, the government announced an easing of restrictions for culture and the arts. There is however a face mask requirement for everyone over 13 years, you must keep 1.5 metres distance and every visitor over the age of 18 must show a corona entrance pass and valid identity document. You are still welcome here at CKE for activities in cultural education, amateur arts, cultural participation and courses and workshops.

What is now allowed between 05:00 and 22:00?

  • Audience, events and hospitality for activities are once again permitted, as long as everyone has a fixed seat. Audience and visitor numbers are restricted to one third of the regular capacity, with a maximum of 1,250 people.
  •  Events: a corona entrance pass is required with valid ID from 13 years and outside, 1 person per 5m2 is the limit.
  •  Rental is once again possible, under these conditions.

The updated protocol will appear on our website no later than Friday 28 January 2022. The current protocol can be viewed at www.cke.nl/contact.

How does this affect you?

If you have any questions about our activities, you can find a lot of information on our website www.cke.nl. If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher. Opening times and other contact information can be found at www.cke.nl/contact.

Up-to-date information

We constantly keep you up to date with the latest developments on our website www.cke.nl.

Thank you for your understanding,

 

Kind regards,
Management and staff of CKE