woensdag 16 februari 2022

Corona-update per 18 februari

Alles weer mogelijk bij CKE vanaf 18 februari

Alles weer mogelijk bij CKE vanaf 18 februari 2022 | Tot 25 februari met coronatoegangsbewijs 18+ | Vanaf 25 februari vervalt ook het coronatoegangsbewijs

English version below

Goed nieuws! Dinsdagavond 15 februari 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat Nederland in 3 stappen weer open gaat. Voor jouw bezoek aan CKE betekent dit:

 • Tot 25 februari vragen we om je coronatoegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs (18+) bij binnenkomst. De 1,5 meter afstand en mondkapjesplicht vervallen.
 • Vanaf 25 februari hoef je ook geen coronatoegangsbewijs meer te laten zien.
 • Heb je aan corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en informeer je docent.

Wat is er weer mogelijk bij evenementen? 

 • Publiek, evenementen en horeca bij activiteiten zijn weer toegestaan.
 • Tot 25 februari hebben bezoekers bij activiteiten met meer dan 500 bezoekers vaste zitplaatsen en gebruiken zij een mondkapje bij verplaatsing.
 • Voor evenementen na 25 februari en met meer dan 500 bezoekers wachten wij nog af of de richtlijn geldt per locatie of per ruimte. Zodra daarover meer bekend is, wordt dit bericht aangepast.
 • Verhuur is onder deze voorwaarden weer mogelijk.

Wat betekent dat voor jou? 

Voor de activiteiten van cultuuronderwijs, talentontwikkeling, amateurkunst, cultuurparticipatie, cursussen en workshops ben je van harte welkom bij CKE. Als je vragen hebt over onze activiteiten, dan kun je op onze website www.cke.nl veel informatie vinden. Als je vragen hebt over je cursus, neem dan contact met je docent op. Op www.cke.nl/contact vind je de openingstijden en overige contactgegevens.

Actuele informatie 

We houden je op onze website www.cke.nl steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De basisregels rondom corona vind je terug op de website van de Rijksoverheid.

We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet, 
Directie en medewerkers CKE


Corona update from 18 February

Everything is once again possible at CKE from 18 February 2022 | Until 25 February with corona entrance pass for 18+ | From 25 February, the corona entrance pass will no longer be required

Good news! On Tuesday evening, 15 February, the government announced that the Netherlands is to open up again, in 3 stages. For your visit to CKE, this means:

 • Up till 25 February, we will ask to see your corona entrance pass and a valid identity document (for 18+) when you enter. The 1.5-metre distance and face mask requirement will no longer apply.
 • And after 25 February, you will no longer have to show a corona entrance pass either.
 • If you have symptoms that could indicate a Covid infection, please stay at home and notify your teacher.

What is once again possible with regard to events? 

 • Audience, events and hospitality amenities are allowed again.
 • Until 25 February, visitors to activities with more than 500 people must have a fixed seat and wear a face mask when moving.
 • For events after 25 February and with more than 500 people present, we must wait and see whether the guideline applies per location or per space. As soon as we know more, we'll let you know here.
 • Rental is once again possible, under these conditions. 

How does this affect you? 

You are very welcome at CKE for all cultural education, talent development, amateur arts, culture participation, courses and workshop activities. If you have any questions about our activities or service, you can find a lot of information on our website www.cke.nl. If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher. Opening times and other contact information can be found at www.cke.nl/contact.

Up-to-date information 

We constantly keep you up to date with the latest developments on our website www.cke.nl. You can find the basic rules with regard to corona on the Rijksoverheid website.

We trust you understand. 

Kind regards, 
Management and staff of CKE