zaterdag 15 januari 2022

Corona-update per 15 januari

Kunst & Cultuurbeoefening weer mogelijk bij CKE

Kunst & Cultuurbeoefening weer mogelijk bij CKE vanaf zaterdag 15 januari 2022 | Wel met coronatoegangsbewijs 18+, mondkapje 13+ en 1,5 m afstand | Geen publiek, horeca of evenementen mogelijk 

English version below

Goed nieuws! Vrijdagavond 14 januari 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat kunst & cultuurbeoefening binnen en buiten weer mogelijk is.  Dat betekent dat vanaf zaterdag 15 januari de deuren weer regulier opengaan bij CKE. Wel geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, houd je 1,5 meter afstand en iedere bezoeker vanaf 18+ moet een coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs tonen.  

Kunst & Cultuurbeoefening: 

 • Cursussen en workshops: de lessen worden weer fysiek gegeven
 • Amateurkunst & Cultuurparticipatie: alle activiteiten gaan fysiek door
 • Cultuuronderwijs: alle activiteiten gaan fysiek door
 • Verhuur: mogelijk mits het kunst & cultuurbeoefening is, zoals repetities.

Niet mogelijk: 

 • Geen publiek bij activiteiten
 • Geen horeca 
 • Geen evenementen 
 • Overige verhuuractiviteiten zijn niet mogelijk 

Eventuele evenementen of activiteiten worden geannuleerd tot en met 25 januari 2022 en in overleg met betrokken partijen verplaatst.

Bekijk het huidige coronaprotocol.

Wat betekent dat voor jou?

Als je vragen hebt over onze activiteiten, dan kun je op onze website www.cke.nl veel informatie vinden. Als je vragen over je cursus hebt, neem dan contact met je docent op. Cursisten ontvangen maandag 17 januari een digitale nieuwsbrief. Op www.cke.nl/contact vind je de openingstijden en overige contactgegevens.

Actuele informatie

We houden je op onze website www.cke.nl steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE      

 


English version

Update on coronavirus measures at CKE – 15 January 2022

Arts and cultural activities once more possible at CKE from Saturday 15 January 2022 | Still complying with measures such as corona entrance pass for 18+, face mask for 13+ and 1.5 metres distance | No visitors, hospitality services of events possible yet

Good news! On Friday evening 14 January 2022, the government announced that arts and cultural activities are once again possible, indoors and outdoors. That means that the doors of CKE will be open as usual from Saturday 15 January. There is however a face mask requirement for everyone over 13 years, you must keep 1.5 metres distance and every visitor over the age of 18 must show a corona entrance pass and valid identity document. 

Arts and cultural activities:

 • Courses and workshops: lessons will be given physically again
 • Amateur arts and culture participation: all activities will take physically
 • Cultural education: all activities will take place physically
 • Rental: possible if related to arts and cultural activities, such as rehearsals. 

Not yet possible:

 • no public at activities
 • no hospitality services
 • no events
 • other rental activities are not possible.

Any scheduled events or activities up till 25 January 2022 will be cancelled and postponed in agreement with the parties concerned.

Read the current protocol.

How does this affect you?

If you have any questions about our activities, you can find a lot of information on our website www.cke.nl. If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher. All students will receive a digital newsletter on Monday 17 January 2022.  Opening times and other contact information can be found at www.cke.nl/contact.

Up-to-date information

We constantly keep you up to date with the latest developments on our website www.cke.nl.

 

Thank you for your understanding,

Kind regards,
Management and staff of CKE