donderdag 4 november 2021

Corona- toegangsbewijs bij CKE

Vanaf 6 november voor 18+

De persconferentie van 2 november over de oplopende coronacijfers heeft gevolgen voor lessen, cursussen en evenementen bij CKE. Gelukkig kunnen we openblijven en kunnen de lessen fysiek door blijven gaan. Er gaat wel iets veranderen. Iedereen vanaf 18 jaar moet voortaan een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs laten zien bij lessen van CKE.  Zoals muziekles, schilderles of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel. Dit geldt vanaf zaterdag 6 november.

Ben jij 18 jaar of ouder en ga je naar een cursus van CKE, dan word je gecheckt. Het coronatoegangsbewijs en geldig ID-bewijs worden bij de ingang gecontroleerd. Heb jij geen coronatoegangsbewijs of geldig ID? Dan kan je helaas niet meedoen aan de lessen. Wij volgen hiermee de verplichte landelijke maatregelen en hopen op jullie begrip.

Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?

Alle informatie hierover vind je op de website van de rijksoverheid. Je leest hier bijvoorbeeld hoe je de app kunt downloaden of een printje van je coronatoegangsbewijs kunt maken.

Moet ik ook een mondkapje op?
Op alle CKE-locaties is een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar op de gangen en in de openbare ruimte. Zodra je in de les bent of gaat zitten mag het mondkapje af. 

Evenementen en activiteiten
Bij evenementen was het coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs in veel gevallen al nodig voor iedereen vanaf 13 jaar. Nu gaat het gelden voor alle evenementen en activiteiten, binnen en buiten. Controle vindt plaats bij de ingang. Een uitzondering geldt voor evenementen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en Educatieve Cultuuronderwijsactiviteiten.

Heb je nog vragen?
Meer over het coronabeleid bij CKE lees je in ons coronaprotocol. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie. Heb je een inhoudelijke vraag over je cursus? Neem dan contact op met je docent.

 

Corona entrance pass at CKE
Required for 18+ from 6 November

The press conference of 2 November about the soaring corona numbers has consequences for lessons, courses and events at CKE. Luckily, we are able to stay open and physical lessons can continue. But there are some changes. From Saturday 6 November, everyone aged 18 and over will have to be able to show a corona entrance pass and valid ID at CKE lessons such as singing, dancing, painting lessons or rehearsals of singing, dance and theatre. This applies from Saturday 6 November.

If you are aged 18 or over, and you're going to attend a course at CKE, your pass will be checked. The corona entrance pass and valid ID will be checked on entry. If you don't have a corona entrance pass or valid ID, sadly you won't be allowed to take part in the lessons. We have to comply with the national regulations in this matter; we hope you understand.

How do I obtain a corona entrance pass? 
You can find all the information you need on the government website (www.government.nl). It describes for example how you can download the app or print your corona entrance pass.

Do I have to wear a face mask?
A face mask is mandatory in the hallways and public spaces at all CKE locations for everyone 13 years and older. As soon as you sit down somewhere or arrive in your lesson, you may remove the face mask. 

Events and activities
A corona entrance pass and valid ID was already required at events in many cases for everyone aged 13 and older. Now the measure will apply to all events and activities, outdoors and inside. The check will take place on entry. One exception at events is for children and young people under 18 and Education/Culture activities.

If you have any other questions,
you can read more about CKE's coronal policy in our protocol. Keep an eye on our website for the most up-to-date notifications. If you have any questions about your course, please get in touch with your teacher.