Aanvraagformulier financiering Basisbijdrage Amateurkunst 2021

 

Om in aanmerking te komen voor de Basisbijdrage Amateurkunst dient u tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U vertegenwoordigt een organisatie zonder winstoogmerk die als primaire doelstelling heeft het niet beroepsmatig beoefenen van een binnen de regeling genoemde discipline en waarvan de activiteiten voornamelijk openbaar toegankelijk zijn;
  • Uw organisatie is al minimaal een jaar actief op het gebied van amateurkunst;
  • U bent met uw repetitieruimte in Eindhoven gevestigd.

Voor verdere voorwaarden en criteria verwijzen wij u naar de regeling Basisbijdrage Amateurkunst 2021-2024.

De financieringsaanvraag Basisbijdrage Amateurkunst 2023 moet ingediend zijn voor 1 juli 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sandra van Gerwen
Projectleider Amateurkunst
E:   sandra.vangerwen@cke.nl
T:   06- 208 538 26
Aanwezig op ma, di, woe, do

Elke Veltman
Projectleider Amateurkunst
E:   elke.veltman@cke.nl
T:   06- 475 820 53
Aanwezig op ma, do, vrij

 

1: Gegevens aanvrager

Voer een geldig huisnummer in.

2: Gegevens bank/ giro

3: Weigeringsgronden

4: Inhoudelijke vereisten

Gegevens actieve leden

Gegevens artistieke leiding

Gegevens repetities/werkbijeenkomsten en openbare uitvoeringen/presentaties

U dient de onderstaande gegevens toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kunt u aan het eind van dit aanvraagformulier uploaden.

5: Opleidingen voor de jeugd

De financieringaanvraag is pas compleet wanneer u onderstaande bijlagen uploadt:

Verplichte bijlagen

Verplichte financiële bijlagen

Optionele bijlagen (niet verplicht)

Extra bijlagen

7: Naar waarheid ingevuld

Voer een geldige datum in.