Aanvraagformulier financiering Basisbijdrage Amateurkunst 2024

 

Om in aanmerking te komen voor de Basisbijdrage Amateurkunst dient u tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U vertegenwoordigt een organisatie zonder winstoogmerk die als primaire doelstelling heeft het niet beroepsmatig beoefenen van een binnen de regeling genoemde discipline en waarvan de activiteiten voornamelijk openbaar toegankelijk zijn;
  • Uw organisatie is al minimaal een jaar actief op het gebied van amateurkunst;
  • U bent met uw repetitieruimte in Eindhoven gevestigd.

Voor verdere voorwaarden en criteria verwijzen wij u naar de regeling Basisbijdrage Amateurkunst 2021-2024.

De financieringsaanvraag Basisbijdrage Amateurkunst 2024 moet ingediend zijn voor 1 juli 2023.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen met ons via amateurkunst@cke.nl

 

1: Gegevens aanvrager

Voer een geldig huisnummer in.

2: Gegevens bank/ giro

3: Weigeringsgronden

4: Inhoudelijke vereisten

Gegevens actieve leden

Gegevens artistieke leiding

Gegevens repetities/werkbijeenkomsten en openbare uitvoeringen/presentaties

U dient de onderstaande gegevens toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kunt u aan het eind van dit aanvraagformulier uploaden.

5: Opleidingen voor de jeugd

De financieringaanvraag is pas compleet wanneer u onderstaande bijlagen uploadt:

Verplichte bijlagen

Verplichte financiële bijlagen

Optionele bijlagen (niet verplicht)

Extra bijlagen

7: Naar waarheid ingevuld

Voer een geldige datum in.