Aanvraagformulier financiering Basisbijdrage Amateurkunst 2021

 

Om in aanmerking te komen voor de Basisbijdrage Amateurkunst dient u tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U vertegenwoordigt een organisatie zonder winstoogmerk die als primaire doelstelling heeft het niet beroepsmatig beoefenen van een binnen de regeling genoemde discipline en waarvan de activiteiten voornamelijk openbaar toegankelijk zijn;
  • Uw organisatie is al minimaal een jaar actief op het gebied van amateurkunst;
  • U bent met uw repetitieruimte in Eindhoven gevestigd.

Voor verdere voorwaarden en criteria verwijzen wij u naar de regeling Basisbijdrage Amateurkunst 2021-2024.

De financieringsaanvraag Basisbijdrage Amateurkunst 2022 moet ingediend zijn voor 1 juli 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sandra van Gerwen
Projectleider Amateurkunst
E:   sandra.vangerwen@cke.nl
T:   040-2163212
Aanwezig op ma, di, woe, do

Elke Veltman
Projectleider Amateurkunst
E:   elke.veltman@cke.nl
T:   040-2163236
Aanwezig op ma, do, vrij