Amateurkunst

Zowel verenigingen als liefhebbers en zelfstandig beoefenaars van amateurkunst kunnen bij CKE terecht met hun vragen en wensen. Ook bieden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties.

CKE daagt de amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema’s uit de stad. Daardoor groeit de vitaliteit van de amateurkunst.

Subsidieregelingen Amateurkunst in Eindhoven
Naast het ondersteunen van amateurkunstenaars op allerlei (praktische) vlakken, beheren wij sinds 2016 ook de subsidieregelingen voor Amateurkunst in Eindhoven:

Subsidieregeling Stimulering Amateurkunst
CKE bevordert de continuïteit van amateurkunstinstellingen met het beheer van de subsidieregeling Stimulering Amateurkunst. Aanvragen voor deze regeling dienen vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd te worden ingediend. Aanvragen voor 2019 dienen dus voor 1 oktober 2018 bij ons ingediend te zijn. De regeling en aanvraagformulieren voor 2019 worden per 1 mei 2018 gepubliceerd. Tot die tijd geeft de Regeling Stimulering Amateurkunst 2018 een indruk van hoe de regeling in elkaar steekt. Let op: de nieuwe regeling voor 2019 zal op een aantal punten afwijken van die van 2018.

Subsidieregeling Amateurkunstprojecten
CKE daagt uit door de subsidieregeling Amateurkunstprojecten te beheren en de aanvragers te helpen bij het vormgeven van projecten die binnen de regeling passen. De regeling is bedoeld om vernieuwende amateurkunstinitiatieven te ondersteunen, met als doel het bevorderen van meer dynamiek in het veld.

Aanvraagtermijnen 2018
Tranche 1: indienen vóór 1 maart 2018
Tranche 2: indienen vóór 1 september 2018


Inspiratie
CKE vindt het belangrijk om amateurkunstenaars te inspireren. Dit doen we door het verzamelen en het verspreiden van best practices – bijzondere activiteiten die door Eindhovense amateurkunstenaars zijn ondernomen. Denk aan activiteiten met een vernieuwend karakter, activiteiten waarbij samenwerkingen worden aangegaan met diverse partijen en/of activiteiten die betekenisvol zijn voor de stad Eindhoven en haar inwoners.

Benieuwd? Neem hier eens een kijkje, dan kun je zien wat voor moois er allemaal gebeurt in Eindhoven. Tips? Ben jij bij een amateurkunstactiviteit geweest die hier thuishoort? Of heb je zelf een bijzondere activiteit georganiseerd? Laat het ons weten via mariska.meulendijks@cke.nl. De meest inspirerende, originele en vernieuwende activiteiten geven we een plekje op onze website.

Contactpersonen

Deel dit met je vrienden via: