Vakleerkracht

Steeds meer scholen huren een vakleerkracht in voor een bepaalde kunstzinnige discipline, zodat het vak een goede en volwaardige plek in het onderwijs kan krijgen. De bekostiging hiervan komt o.a. uit de landelijke werkdrukverlagingsgelden voor het onderwijs. CKE heeft kunstvakdocenten in huis die, afgestemd op het curriculum van uw school, voor langere tijd invulling kunnen geven aan een van de disciplines beeldend, dans, drama of muziek.

De inzet van de vakleerkracht kan op wekelijkse basis plaatsvinden, maar ook voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van een theatervoorstelling of schoolmusical. Desgewenst kan de vakleerkracht de leerkrachten handvatten geven om zelf ook iets aan het desbetreffende kunstvak te doen.

Bij de inzet van vakleerkrachten geven we expliciet aandacht aan de doorlopende leerlijnen voor het kunstvak. Samen met u bekijken we welke vermogens en doelen uit de leerlijn voor uw leerlingen belangrijk zijn. Daar geven we vervolgens invulling aan in de lessen.

Informatie & contact

Deel dit met je vrienden via: