Talent-ID

voor wie graag het vak in wil

CKE maakt zich samen met Fontys Hogeschool voor de Kunsten en Landelijke Oriëntatie Theaterscholen sterk voor talentontwikkeling in Zuidoost-Nederland. Onder de naam Talent-ID biedt CKE kinderen en jongeren een toegespitst programma aan om hen te begeleiden, hun talenten verder te ontwikkelen en  goed voor te bereiden op een kunstvakopleiding.

We bieden speciale programma’s aan op het gebied van muziek, dans en theater. Het draait hierbij om talentontwikkeling, talentscouting, persoonlijke begeleiding, maatwerk, de mogelijkheid om je eigen ideeën te realiseren, masterclasses, multidisciplinaire projecten en producties.

Veel lessen worden verzorgd door docenten en oud-studenten van Fontys. Een aantal van de opleidingen en cursussen binnen Talent-ID biedt na een succesvolle afsluiting (deel)vrijstellingen bij toelatingsexamens of audities van een Fontys kunstvakopleiding. Meer informatie vind je op onze website.

KunstKlas (voorheen Kunst & Cultuurproject)
Binnen de KunstKlas werkt CKE samen met het Sint-Joriscollege, de enige erkende cultuurprofielschool in Eindhoven. We bieden specialisaties voor jongeren met bijzondere belangstelling voor muziek, dans, drama, beeldende vorming of  musical. Deze leerlingen krijgen op het Sint-Joriscollege een eigen programma.
Meer informatie staat vind je op de website van het Sint-Joriscollege. Je kunt ook contact opnemen met de school. Een groot aantal leerlingen dat de KunstKlas volgt, kan deel uitmaken van Talent-ID.

MUZIEK

Regionale Vakklas
De Regionale Vakklas is een initiatief van 2 muziekscholen in Zuidoost-Brabant en het Fontys Conservatorium in Tilburg. Doel van de vakklas is om jongeren met de ambitie om het muziekvak in te gaan voor te bereiden op een studie aan het conservatorium. De duur van deze vooropleiding kan variëren van één tot meerdere jaren.

De vakklas is er voor alle jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar die op HAVO of VWO zitten. Dus óók als je les volgt bij een privédocent. Om toegelaten te worden, vragen we het niveau van een C-examen op de muziekschool. Ook in algemene muziekleer en solfège moet je al enigszins bedreven zijn. De toelating vindt meestal aan het einde van de zomervakantie plaats.

Vakklas Rockschool
Voor wie muziek wil studeren aan één van de MBO- of HBO-opleidingen en van muziek zijn beroep wil maken. In samenwerking met de Rockacademie van Fontys bieden we een zeer compleet coachingstraject aan voor leerlingen die serieus verder willen in de popmuziek. Naast instrumentale en theoretische lessen, coachen we je bij het maken van een portfolio en studio-opnames.

DANS

Vakklas Dans
Dans je bij CKE-dansschool in de Talentstroom, Talentklas of KunstKlas (Sint-Joriscollege)? Heb je alles in huis om later het vak in te kunnen gaan? Dan kun je toelating doen voor de Vakklas Dans. Je krijgt extra aanbod, mede verzorgd door Fontys. Je volgt workshops, gaat naar voorstellingen en neemt deel aan meeloopdagen. Op deze manier bereiden we je voor op een studie aan de dansacademie. De auditie vindt meestal aan het einde van de zomervakantie plaats.

THEATER

Voortraject Theater
In nauwe samenwerking met de Fontys Academie voor Theater kun je bij CKE een oriënterend voortraject volgen voor deze HBO-vakopleiding. Je maakt kennis met verschillende vakken en (gast)docenten, zoals je die later mogelijk treft op de academie. Aan het eind van het voortraject krijg je een advies van het docententeam. Een positief advies geeft recht op gratis deelname aan de selectierondes van de Academie voor Theater.

Deel dit met je vrienden via: