Primair onderwijs

Op zoek naar kunstzinnige, culturele activiteiten? CKE Onderwijs biedt deze in verschillende disciplines: muziek, dans, beeldend, design, multimedia en theater/musical. Eenmalig tijdens een workshop of museumles, in de vorm van een project, rondom een thema of met de inzet van een vakleerkracht.

CKE-docenten kunnen leerkrachten ook ondersteuning bieden bij het werken met kunstzinnige lesmethodes. Bijvoorbeeld door middel van teamondersteuning en (bij)scholing in o.a. de kunstvakken muziek en beeldend. Ook denken we graag mee over de invulling van naschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in SPIL-verband. CKE biedt daarnaast activiteiten op maat voor het speciaal onderwijs.


Bovenstaand filmpje laat een voorbeeld van een naschoolse activiteit zien: de lessenreeks Popband, waarin in een aantal weken wordt toe gewerkt naar een optreden.

CKE verzorgt ook de beeldende activiteiten in het Kunstmenu van CultuurStation Eindhoven.

Doorlopende leerlijnen kunstvakken
CKE is partner in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het werken met doorlopende leerlijnen uit De Culturele Ladekast centraal staat. We maken en geven lessen die structureel bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende culturele vermogens van leerlingen, vooral het creërend maar ook het reflectief en analyserend vermogen.
We zetten onze expertise op dit gebied al op zo'n 20 basisscholen in. Daar geven we de vakken beeldend, muziek en theater meer verdieping en ondersteunenen we leerkrachten om zelf de basale lessen te geven. We gaan graag in gesprek met scholen die ook interesse hebben om te gaan werken met doorlopende leerlijnen.

In al onze andere activiteiten passen wij ook de doorlopende leerlijnen uit de Culturele Ladekast toe. In het aanbod van workshops, projecten en naschoolse activiteiten op deze site vermelden we de belangrijkste doel(en) als onderdeel van de omschrijving.

Onderstaand filmpje laat zien hoe CultuurStation, het bureau voor cultuuronderwijs in Eindhoven, een doorlopende leerlijn cultuureducatie heeft ontwikkeld. Samen met culturele instellingen en het onderwijs is een basismodel gemaakt, gebaseerd op de culturele vermogens die leerlingen ontwikkelen als zij cultuuronderwijs krijgen.Actueel: Impuls muziekonderwijs
Méér muziek in de klas is een landelijk programma voor goed, structureel muziekonderwijs op de basisschool. Onderdeel van het programma is Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat scholen subsidieert die willen samenwerken met een culturele instelling. CKE heeft vanaf 2016 een langdurig samenwerkingsverband met twee Eindhovense basisscholen. Samen met de scholen en enkele muziekpartners uit de stad zetten we een sterk muziekprogramma neer, zowel binnenschools als naschools.

Onze kracht
De kracht van CKE zit in het meedenken en het op maat aanpassen van een activiteit aan uw wensen en organisatie. Onze docenten zijn gedreven professionals die graag hun passie voor kunst en cultuur overbrengen aan kinderen en leerkrachten.

Contactpersonen

Deel dit met je vrienden via: