woensdag 29 november 2017

NIEUWE VACATURES

CKE zoekt 2 medewerkers Cultuureducatie

We hebben op dit moment twee leuke vacatures binnen ons onderwijsteam. Wij zoeken enthousiaste kandidaten voor de functies:

Medewerker Cultuureducatie - primair en voortgezet onderwijs (0,6 fte)

Medewerker Cultuureducatie - voortgezet onderwijs (0,4 fte / tijdelijk)

 

Klik op de functie voor meer informatie. De sluitingsdatum voor beide vacatures is 15 december 2017.

CKE vervult in Eindhoven de rol van Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie. We brengen mensen van alle leeftijden in aanraking met actieve kunstbeoefening en cultuureducatie. We zijn er voor uiteenlopende doelgroepen in het onderwijs, het sociaal-maatschappelijke domein en het vrijetijdscircuit.

Vanuit onze organisatie die bestaat uit een vaste kern van professionals in alle kunstdisciplines en ondersteunende functies, werken we samen met vele partners in het veld.

Deel dit met je vrienden via: