Naschoolse activiteiten

Steeds meer spilcentra kiezen ervoor om naschoolse activiteiten in te vullen met kunst en cultuur. CKE maakt samen met de spilpartners een Jaarplan op maat met leuke, uitdagende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Ouderraden op scholen nemen ook wel het initiatief tot dit soort kunstzinnige activiteiten. Ook instellingen voor kinderopvang kunnen deze activiteiten aanvragen.

Scholen en spilcentra die hun leerlingen iets extra’s willen bieden, kunnen bij CKE kiezen uit een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten. In overleg met de partners (m.n. BSO) wordt een Jaarplan opgesteld. Per periode van bijvoorbeeld zes weken, wordt de doelgroep en de kunstdiscipline bepaald. In de zesde week is er altijd een korte, afsluitende presentatie.  De CKE-vakdocent informeert de kinderen over doorstroommogelijkheden als ze hun talenten verder willen ontwikkelen.

Overzicht naschoolse activiteiten
Hieronder staat per discipline welke activiteiten wij (standaard) aanbieden per (doel)groep. Deze zijn op maat voor u aan te passen.

Door op de link onder de activiteit te klikken, opent een tweede tabblad met een toelichting op de activiteiten. We besteden expliciet aandacht aan de doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie. In de omschrijving zijn ook de belangrijkste doelen opgenomen. Indien gewenst kunnen we dit uitbreiden met doelen die voor u (extra) belangrijk zijn.

Ontdek meer, structureel aanbod meerdere soorten activiteiten
CKE-onderwijs en Korein Kinderplein zijn het afgelopen jaar gestart met het werken aan een ‘droom’: vier dagen per week naschoolse activiteiten voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen die niet deelnemen in de opvang, en ook voor ‘kansarme’ kinderen.

Twee Spilcentra zijn als ‘pilots’ gestart: zowel de school als de opvang Spil Reigerlaan en Spil Floralaan hebben zich expliciet ingezet. Communicatielijnen zijn helder geworden en PR-middelen gaandeweg uitgebreid.
Een volgende stap bij deze pilots, is het betrekken van andere aanbieders, zoals sport, welzijn of andere initiatieven in de betreffende wijk.

De intentie is om het aantal Spilcentra gaandeweg uit te breiden.
Scholen die hier belangstelling voor hebben kunnen informatie inwinnen bij Lars van Asten.

Informatie & contact

Naschools MUZIEK                                                      1 2 3 4 5 6 7 8 SO
De rode luchtballon            
Muziek en beweging        
Spelen met muziek        
Muziekatelier          
Muziektheater    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Naschools DANS                                                          1 2 3 4 5 6 7 8 SO
Muziek & beweging            
Heks en fee            
Zwieren en Zwaaien          
Streetdance en hiphop          
Zeerovers          
Ober van niks          
Urban dance        
Choreografie en dans              

Naschools BEELDEND                                                 1 2 3 4 5 6 7 8 SO
Trui aan je lijf            
In balans            
Spel van lijnen en vlakken              
Maak je eigen minivoorstelling            
Cartoontekenen    
Recycle Art        
Architect van je eigen droomhuis        
(Ge)bouwen in vogelvlucht            

Naschools MULTIMEDIA                                               1 2 3 4 5 6 7 8 SO
Digiclub      
Fotografie            
Veejayen            

Naschools THEATER & MUSICAL                               1 2 3 4 5 6 7 8 SO
Theaterprentenboek            
Dierenspektakel          
Muziektheater    
De grapjassenfabriek          
Wat een drama!        
Scripted reality            
Sterrencursus            

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Naschools MULTIDISCIPLINAIR                             1 2 3 4 5 6 7 8 SO
Een bootje op zee            
Kinderkunstclub            
Deel dit met je vrienden via: