Dineke van der Sman

docent piano en zang - dineke.vandersman@cke.nl

Ik studeerde de hoofdvakken piano, solozang en opera aan de conservatoria van Tilburg, Amsterdam en Maastricht. De menselijke stem is een prachtig, levend instrument. Pianospelend hoor je stemmen in harmonie met elkaar. In het tot expressie brengen van die muzikale taal ben ik helemaal in mijn element.

Muziek beleven staat centraal in mijn lespraktijk. Het geeft mij veel plezier om mensen van alle leeftijden te laten delen in de wereld van de klank. Ik besteed daarbij veel aandacht aan het leren luisteren, het bespelen van het instrument, het prikkelen van het voorstellingsvermogen en het zich (communicatief) uitdrukken.

Tijdens de lessen Muziek voor de Jongsten zie je alles al in de prilste vorm aanwezig. Samenwerken met andere docenten, zowel structureel (duolessen) als tijdens uitvoeringen, projecten enz. is een voordeel van het lesgeven bij CKE. Dit geldt ook voor het aangaan van samenwerkingen met andere disciplines zoals dans, beeldend en schrijven. Binnen mijn eigen lespraktijk zijn het geven van aanvullende modules zoals zang met pianobegeleiding, liedinterpretatie, houding-beweging en adem en podiumpresentatie een vast onderdeel van het cursusjaar.

De leden van het Vrouwen Vocaal Ensemble probeer ik het plezier van samen zingen mee te geven, bijvoorbeeld door een sing-along met Kerstmis en door hen uit te dagen tot het uitvoeren van eigen initiatieven zoals solistische bijdragen aan de slotpresentatie en dirigeren. Koorzangers leer ik hoe om te gaan met de eigen stem in koorverband. Veel leerlingen leer ik graag ook pianospelen en zingen of zichzelf te begeleiden. Het geeft mij veel voldoening om bij ouderen het plezier in muziek maken te blijven stimuleren. Voorspeelavonden zijn een belangrijke ontmoetingsplaats, ook om van elkaar te leren.

Zelf ben ik altijd als uitvoerend musicus actief gebleven. Ik heb mijn medewerking zowel solistisch als in ensemble-verband verleend aan vele concerten, cd-opnames, festivals Oude Muziek in Europa en aan theatervoorstellingen. Tegenwoordig ben ik verbonden aan het professionele kamerkoor Studium Chorale. De laatste tijd ben ik ook als correpetitor van zangers en tijdens masterclasses werkzaam.