Poezie

voor volwassenen 21+
Leeftijd
Volwassenen
Dag
Maandag
Dagdeel
Avond
Duur
12 lessen
Startdatum
12-4-2021
Lestijd
19:30 - 22:00 (150 min)
Prijs
€ 248,20
Locatie
Docent
Code
63004
Inschrijven
Deel dit met je vrienden via:

Prijs berekenen

Inschrijven

Gegevens deelnemer

Voer een geldige geboortedatum in.


Cursusgeld van langlopende cursussen (meer dan 14 lessen) incasseren we per maand (doorlopende machtiging).
Cursusgeld van kortlopende groepscursussen of workshops incasseren we in één keer (eenmalige machtiging).


Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij gebruiken voor onze website, social mediakanalen en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u of uw kind niet in beeld komt bij eventuele opnames. Bij openbare activiteiten of optredens kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.
Register

Details of participant

Enter a valid date of birth.
Enter a valid house number.


Tuition fees for long-running courses (more than 14 lessons) are deducted from your bank account per month (by standing order).
Tuition fees for short group courses or workshops are deducted from your bank account in a single payment (by one-off direct debit).


We sometimes take photos or videos during classes, which we then use for our website, social media channels and / or print media. We would like to have your permission for this use. If you object to such use, we will make sure that neither you nor your child will appear as a result of any recordings. Unfortunately, we cannot take this into account in the event of public activities or performances.
De cursus Poëzie is er voor iedereen die houdt van poëzie en daar met aandacht naar wil kijken. In de bijeenkomsten wordt zowel tijd besteed aan het lezen als aan het zelf schrijven ervan. Wat is poëzie eigenlijk? Welke stromingen zijn er? Aan de hand van vele voorbeelden, waarvan we de stijl proberen te achterhalen en na te bootsen, komen we erachter of er regels bestaan, en zo ja, waarom die dan de héle tijd gebroken worden.

Als je zin hebt om op een speelse manier, en tegelijk uiterst serieus met taal om te gaan, en wilt leren schrijven tússen de regels door, schrijf je dan in.

Lees meer

Zoals het meeste theater zich verhoudt tot de meeste films, zo heeft ook de meeste poëzie een intensere aandacht van de lezer nodig dan het meeste proza. Dit komt doordat er in alle poëzie getracht wordt met weinig woorden veel te zeggen. De naam ‘gedicht’ is dan ook afgeleid van het werkwoord ‘verdichten’.

In de cursus leer je poëzie te lezen en ontcijferen, hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden, welke traditionele vormen er bestaan, ritme en metrum hanteren, welke soorten rijm je kunt toepassen, en hoe je gebruik kan maken van beelden en beeldspraak.

Poëzie is in de eerste plaats een hele persoonlijke aangelegenheid, omdat zoveel van de betekenis in het hoofd van de lezer gestalte aanneemt. Het is ook waardevol; het stileren van je ervaringen en gedachten, het kennisnemen van andermans stilering, is een rijkdom op zich. Mijn doel voor deze cursus is om de gereedschappen aan te reiken waarmee je de rest van je leven kunt genieten van deze rijkdom binnen de poëzie. Of je nu voor jezelf leest en schrijft, of dat met de wereld wil delen.

Om in de les te schrijven heb je pen en papier nodig of een tablet/laptop, afhankelijk van je eigen voorkeur.