Workshop: 48 HOUR - Theatre Production

Create a Theater play in 1 weekend
Leeftijd
Volwassenen
Dag
Vrijdag
Dagdeel
Avond
Duur
3 lessen
Soort
Korte cursus
Gestart op
15-3-2024
Lestijd
19:00 - 21:30 (150 min)
Prijs
Locatie
Docent
Code
73054
Inschrijven

Prijs berekenen

Inschrijven

Gegevens deelnemer

Voer een geldige geboortedatum in.
Wie kunnen we bellen in geval van nood?
Deze vind je op jouw inschrijfbevestiging, plaatsingsbevestiging of factuur.
Voor groepscursussen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Je ontvangt een bericht van de cursusadministratie na je inschrijving of je gewenste proefles door kan gaan. Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan binnen 48 uur na je proefles definitief in voor de cursus via de website? Dan houden we jouw gereserveerde plaats vast en ontvang je een plaatsingsbevestiging. Na 48 uur vervalt jouw gereserveerde plaats. Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus indien je besluit je in te schrijven.


Cursusgeld van cursussen vanaf 14 lessen incasseren we per maand (doorlopende machtiging).
Cursusgeld van cursussen met minder dan 14 lessen incasseren we in één keer (eenmalige machtiging).


Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij gebruiken voor onze website, social mediakanalen en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u of uw kind niet in beeld komt bij eventuele opnames. Bij openbare activiteiten of optredens kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.
Register

Details of participant

Enter a valid date of birth.
Enter a valid house number.
Who should we call in case of an emergency?
Fill in your course number, which you will find on your enrolment confirmation, confirmation of place or invoice.
The trial lessons for group courses are free of charge in principle, on condition, of course, that there is still a place available. The course administration will notify you whether the trail lesson you would like to take is confirmed. If, after taking the trial lesson, you decide to continue with the course, that’s great. If you enrol definitely in your course through the website within 48 hours, we will reserve a place for you and send you confirmation. Your reservation lapses after 48 hours. In the case of group courses, the trial lesson counts as the starting date, should you decide to enrol. If you decide to enrol in the group course, the trial lesson counts as the starting date of your course.


Tuition fees for courses from 14 lessons per month are deducted from your bank account per month (by standing order).
Tuition fees for courses with fewer than 14 lessons in one course are deducted from your bank account in a single payment (by one-off direct debit).


We sometimes take photos or videos during classes, which we then use for our website, social media channels and / or print media. We would like to have your permission for this use. If you object to such use, we will make sure that neither you nor your child will appear as a result of any recordings. Unfortunately, we cannot take this into account in the event of public activities or performances.
From March 15 to 17 '24, CKE will be even more vibrant than you're used to! During this Bruisweekend, there's a lot to experience, including this Workshop: 48 HOUR - Theatre Production.

Lees meer
Have you ever wanted to act in a play? Well, during the Bruisweekend, you'll have your chance. In just 48 hours, you'll learn some acting tricks and work together to put on a play, which you'll perform on Sunday.
 
The rehearsal schedule is as follows:
 
March 15: 7:00 PM - 9:30 PM
 
March 16: 10:00 PM - 8:00 PM
 
March 17: 10:00 AM - 1:00 PM, followed by the performance at 3:00 PM.
 
Don't forget to invite your friends and family to the show on Sunday, March 17, at 3:00 PM. NOTE: This workshop is free for participants from the Theatre course (English) 73053.  
 
This workshop is for adults who love theatre. No experience necessary, just bring your enthusiasm. Please note that this workshop and the performance will be in English. Van 15 t/m 17 maart ‘24 bruist het nog meer dan je gewend bent bij CKE! Tijdens dit Bruisweekend is er van alles te beleven, waaronder deze Workshop: 48 HOUR - Theater Production  
 
Altijd al in een toneelstuk willen spelen? Tijdens het Bruisweekend krijg je je kans. In 48 uur tijd maak je kennis met speltechnieken én maak je samen een toneelstuk, dat je op zondag tot uitvoering brengt. 
 
De repetitiedagen en -tijden zijn:
 
15 maart: 19:00-21:30 
 
16 maart: 10:00-20:00
 
17 maart: 10:00-13:00  + uitvoering om 15:00 uur
 
Vergeet niet je vrienden en familie vast uit te nodigen voor de voorstelling: zondag 17 maart om 15:00 uur. 
 
Deze Workshop is voor volwassen toneelliefhebbers. Ervaring is geen vereisten, enthousiasme wel. Let op: deze workshop én de uitvoering is in het Engels.