Talentstroom Theater

Voor jongeren die graag hun kunstzinnig talent verder ontwikkelen
Leeftijd
Jongeren
Dag
Dinsdag
Dagdeel
Avond
Duur
36 lessen
Soort
Jaarcursus
Gestart op
5-9-2023
Lestijd
18:00 - 20:15 (135 min)
Prijs
€ 695,00
Locatie
Docent
Code
72016
Inschrijven

Prijs berekenen

Inschrijven

Gegevens deelnemer

Voer een geldige geboortedatum in.
Wie kunnen we bellen in geval van nood?
Deze vind je op jouw inschrijfbevestiging, plaatsingsbevestiging of factuur.
Voor groepscursussen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Je ontvangt een bericht van de cursusadministratie na je inschrijving of je gewenste proefles door kan gaan. Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan binnen 48 uur na je proefles definitief in voor de cursus via de website? Dan houden we jouw gereserveerde plaats vast en ontvang je een plaatsingsbevestiging. Na 48 uur vervalt jouw gereserveerde plaats. Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus indien je besluit je in te schrijven.


Cursusgeld van cursussen vanaf 14 lessen incasseren we per maand (doorlopende machtiging).
Cursusgeld van cursussen met minder dan 14 lessen incasseren we in één keer (eenmalige machtiging).


Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij gebruiken voor onze website, social mediakanalen en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u of uw kind niet in beeld komt bij eventuele opnames. Bij openbare activiteiten of optredens kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.
Register

Details of participant

Enter a valid date of birth.
Enter a valid house number.
Who should we call in case of an emergency?
Fill in your course number, which you will find on your enrolment confirmation, confirmation of place or invoice.
The trial lessons for group courses are free of charge in principle, on condition, of course, that there is still a place available. The course administration will notify you whether the trail lesson you would like to take is confirmed. If, after taking the trial lesson, you decide to continue with the course, that’s great. If you enrol definitely in your course through the website within 48 hours, we will reserve a place for you and send you confirmation. Your reservation lapses after 48 hours. In the case of group courses, the trial lesson counts as the starting date, should you decide to enrol. If you decide to enrol in the group course, the trial lesson counts as the starting date of your course.


Tuition fees for courses from 14 lessons per month are deducted from your bank account per month (by standing order).
Tuition fees for courses with fewer than 14 lessons in one course are deducted from your bank account in a single payment (by one-off direct debit).


We sometimes take photos or videos during classes, which we then use for our website, social media channels and / or print media. We would like to have your permission for this use. If you object to such use, we will make sure that neither you nor your child will appear as a result of any recordings. Unfortunately, we cannot take this into account in the event of public activities or performances.
Ben je tussen de 14 en 20 jaar oud en wil je graag je talent in theater verder ontwikkelen? Wil je dat jouw ontwikkeling in een stroomversnelling terecht komt? Dat kan! Tijdens dit talentstroom-programma staan jouw persoonlijke ontwikkeling en passie voorop. Het geeft je de kans krijgt om de skills te ontwikkelen die nodig zijn voor de toelating  bij een theateropleiding. Onder begeleiding van professionele theaterdocenten sta je wekelijks met gelijkgestemde jongeren op het podium. 

Wat uniek is aan de talentstroom is dat je je eigen vaardigheden ontwikkelt én je eigen visie ontplooit. Zo heb je ook tijdens je vervolgopleiding profijt van de persoonlijke kunstzinnige ontwikkeling, ervaring en kennis die je hebt opgedaan tijdens het Talentstoomprogramma. 

Lees meer

Hoe ziet het programma eruit? 

  • Het talentstroom-programma is een programma van 36 weken 
  • Gedurende 30 weken volg je twee uur per week vakinhoudelijke lessen op dinsdag 
  • In deze 30 weken staan 6 verschillende thema's centraal, waar je in verschillende lesblokken mee aan de slag gaat, zoals 'Mindset', 'Career building' en 'Performance'. 
  • Je neemt deel aan 6 Talentstroomdagen op zaterdag, waar extra inspiratie en verdieping centraal staan. Deze dagen worden gezamenlijk met alle andere Talentstromen georganiseerd. 
  • Gedurende het seizoen heb je 4 gezamenlijke intervisie- en 2 coaching momenten, waarin jouw Talentstroom-mentor je begeleidt binnen jouw ontwikkelingsproces. 
  • Je krijgt les van inspirerende, gediplomeerde docenten uit het professionele werkveld. 
  • Tot slot werk je toe naar een unieke multidisciplinaire afsluiting van het jaar met alle Talentstroom-deelnemers. 
  • Naast de Talentstroom-lessen volg je reguliere lessen die passen bij jouw ontwikkeling en behoeften. 

Als kunstzinnig talent is het belangrijk om ervaring op te doen én je eigen interesses en behoeften te volgen. Naast het talentstroomprogramma neem je deel aan 1 of 2 reguliere lessen naar keuze. Deze lessen zijn aanvullend op het talentstroom-programma en kunnen gevolgd worden bij CKE of externe aanbieders. De kosten voor deze aanvullende lessen zijn per talentstromer anders en daarom niet opgenomen in het talentstroomprogramma.

Dit kun je verwachten:
Binnen het programma ga je in 6 blokken aan de slag met verschillende thema's: 

Blok 1:Inspiratie  
Ontdek jouw artistieke spontaniteit en leer hoe verschillende invalshoeken je kunnen inspireren bij het maken van theater. 

Blok 2: Wie ben ik  
Verken jouw eigenheid, fascinaties en artistieke identiteit, en leer hoe je theatraal vorm kunt geven aan je innerlijke wereld.  

Blok 3: Careerbuilding 
Dit blok wordt gesplitst in twee delen. In het eerste deel ontwikkel je jouw stemvaardigheid en train je je stem als instrument. In het tweede deel ga je aan de slag met camera acteren en teksttoneel. Denk hierbij aan tekstinterpretatie, spelen vanuit subtekst, tempo/ritme en dynamiek (snel/langzaam/hard/zacht)  

Blok 4: Mindset 
Onderzoek verschillende speelstijlen en ontwikkel een bredere blik op theater.  Wat is jouw stijl, wat maakt dat jij zo enthousiast en gedreven bent? Welke speelstijl past goed bij je? 

Blok 5: Experiment 
Experimenteer met fysiek theater en leer je lichaam als instrument te gebruiken. Verken abstract bewegingstheater en nieuwe vormen van theater maken.Als je je lichaam neemt als uitgangspunt, geeft dit je ongetwijfeld  nieuwe inspiratie! 

Blok 6: Performen 
Werk toe naar een performance met ruimte voor ieders inspiratie en fascinatie. Onderzoek een maatschappelijk doel, ontwikkel een artistiek plan en werk samen aan een theatraal eindproduct.